Nyheder

Voldgiftskendelse var gyldig og kunne ikke efterprøves

Domstolene er som et helt klart udgangspunkt afskåret fra at efterprøve en voldgiftskendelse. Dette udgangspunkt har Højesteret bekræftet i en dom afsagt den 28. januar 2016.

Der var mellem en dansk og en udenlandsk virksomhed indgået en distributionsaftale med en voldgiftsklausul. I forbindelse med aftalens ophør opstod uenigheder mellem parterne om forståelsen af aftalen, herunder om aftalen indeholdt bestemmelse om eksklusivitet, og som følge heraf blev der anlagt en voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet.

Ved voldgiftskendelsen blev den udenlandske virksomhed dømt til at betale 20.000.000 kr. i erstatning. Den danske virksomhed havde påstået betaling af 150.000.000 kr., men voldgiftsretten fastsatte erstatningen skønsmæssigt.

Den udenlandske virksomhed indbragte herefter voldgiftskendelsen for domstolene med påstand om, at voldgiftskendelsen var ugyldig.

Højesterets dom

Højesteret fastslog, at domstolene ikke kan foretage en materiel prøvelse af en voldgiftskendelse eller tilsidesætte en voldgiftskendelse som ugyldig under henvisning til, at voldgiftsretten har anvendt retsreglerne forkert eller fejlbedømt de faktiske omstændigheder i sagen.

Højesteret fastslog videre, at en tilsidesættelse af en voldgiftskendelse kræver tilsidesættelse af fundamentale retsplejeprincipper, f.eks. at en part ikke har været i stand til at fremføre sin sag, eller at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med dansk retsorden (ordre public).

Den udenlandske virksomhed havde påstået, at distributionsaftalen var i strid med EU-konkurrenceretten, hvorved også voldgiftskendelsen, som håndhævede distributionsaftalen, var i strid med EU-konkurrenceretten. Det blev ved EU-domstolens dom af 1. juni 1999 i sagen 126/97 (Eco Swiss) fastslået, at konkurrenceretten er omfattet af ordre public.

Voldgiftsretten havde fortolket distributionsaftalen således, at den indebar et samarbejde, hvor begge parter påtog sig nogle forpligtelser og fik nogle rettigheder uden at der var tale om eksklusivitet. Voldgiftsretten vurderede, at forpligtelser af denne art ikke var i modstrid med EU-konkurrenceretten.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at voldgiftsretten ved denne vurdering havde begået sådanne overordentlig graverende fejl, at voldgiftskendelsen var åbenbart uforenelig med dansk retsorden (ordre public).

Endelig fastslog Højesteret, at voldgiftsrettens skønsmæssige fastsættelse af erstatningen ikke er udtryk for en afgørelse efter ”billighed”.

Højesterets afgørelse bekræfter, at en voldgiftskendelse er bindende for parterne. Domstolene kan ikke efterprøve voldgiftskendelsen, medmindre der foreligger helt særlige tilfælde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne