Nyheder

COVID-19: Udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden

COVID-19 har haft en stor indvirkning på mange brancher, herunder særligt rejsebranchen. Som konsekvens udvides dækningsområdet for Rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer for at sikre kompensation til de rejsende og bidrage til at mindske likviditetsproblemer hos selskaberne i rejsebranchen.

Efter de nuværende regler yder Rejsegarantifonden primært bistand til rejsende i de tilfælde, hvor den rejsende har indgået aftale om en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement, og rejseudbyderen går konkurs. Ved det fremsatte lovforslag til ændring af lov om rejsegarantifond er det imidlertid hensigten at udvide Rejsegarantifondens nuværende dækningsområde til også at omfatte ekstraordinære situationer.

Det er værd at bemærke, at enkeltstående transporter og hotelreservationer ikke falder inden for Rejsegarantifondens anvendelsesområde og fremadrettet fortsat vil falde uden for anvendelsesområdet. Eksempler herpå kan f.eks. være reservation af en overnatning på et hotel eller bestilling af en flybillet på en hjemmeside.  

Baggrunden for udvidelse af Rejsegarantifondens dækningsområde

Ved Udenrigsministeriets udmelding den 13. marts 2020, hvor man frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle verdens lande og frarådede alle rejser til en række særligt hårdt ramte lande og områder som følge af COVID-19, fik dette en massiv indvirkning på rejsebranchen.

Rejsebranchen har i den seneste tid stået på standby. Branchen står nu over for en lang række udfordringer som følge af COVID-19 og de deraf følgende rejserestriktioner, herunder ikke mindst som følge af de mange tilbagebetalingskrav fra rejseselskabernes kunder.

I lovforslaget nævnes, at rejsebranchen selv forventer tilbagebetalinger til kunderne for omkring 1. mia. kr. i perioden fra den 13. marts til den 13. april 2020. Derudover er rejseselskabernes indtægter styrtdykket, fordi danskerne som følge af COVID-19 ikke bestiller rejser i samme omfang som tidligere.

For at hjælpe de hårdt trængte rejseselskaber ønsker man nu fra politisk side at udvide Rejsegarantifondens dækningsområde, for på den måde at imødegå de likviditetsproblemer og eventuelle konkurser, som rejsebranchen står over for som følge af COVID-19 krisen.

Lovforslagets betydning

Vedtagelsen af lovforslaget vil have stor betydning for rejsende og særligt for rejseudbydere af pakkerejser. Med udvidelsen af Rejsegarantifondens dækningsområde vil pakkerejser, som enten er afbestilt af den rejsende eller annulleret af rejseudbyderen med afrejsedato fra den 13. marts til og med den 13. april 2020, være omfattet af fondens dækningsområde. For at sikre at Rejsegarantifonden har nok midler til at dække denne udvidelse af dækningsområdet, vil der blive ydet en statsgaranti til fonden på 1,5 mia. kr.

For de rejsende betyder udvidelsen, at man har mulighed for at få godtgjort det beløb hos Rejsegarantifonden, som man har betalt for en afbestilt eller annulleret pakkerejse.

Som rejseudbyder betyder udvidelsen, at man kan få refunderet det beløb hos Rejsegarantifonden, som man har tilbagebetalt til de rejsende for afbestilte eller annullerede pakkerejser.

Når Rejsegarantifonden har ydet godtgørelse til den rejsende eller ydet refusion til rejseudbyderen, indtræder fonden i den rejsendes oprindelige krav mod rejseudbyderen. Dette krav mod rejseudbyderen skal nedbringes i takt med, at fonden modtager formueopbyggende bidrag.

I lovforslaget er der lagt op til, at Rejsegarantifondens bestyrelse skal beslutte, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører skal betale et formueopbyggende bidrag fastsat efter den enkeltes omsætning. Statens udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales af Rejsegarantifonden over en årrække, og her skal de formueopbyggende bidrag fra rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører anvendes som tilbagebetaling.

DAHL Corona-task force

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Er du rejsende eller rejseudbyder og har spørgsmål til Rejsegarantifondens dækning, er du velkommende til at kontakte os. Vi følger situationen og nye tiltag tæt, og vi vil naturligvis løbende orientere herom.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne