Nyheder

Sort arbejde er strafbart - og har også civilretlige konsekvenser

”Sort arbejde” er den almindelige betegnelse for den situation, hvor der leveres varer eller tjenesteydelser mellem to parter, og parterne har aftalt, at der ikke skal betales moms, selvom leverancen er momspligtig. De fleste vil vide, at den slags aftaler er ulovlige og kan føre til strafansvar for de involverede. Men er parterne opmærksomme på de civilretlige konsekvenser?

Det er et uomgængeligt faktum, at sort arbejde forekommer - uanset lovgiveres og myndigheders bestræbelser på at opdæmme det. Parterne falder for fristelsen. Leverandøren ser en økonomisk gevinst ved ikke at skulle betale moms og eventuel skat, og kundens fristelse består i muligheden for at få ydelsen til en lavere pris. Begge parter risikerer at involvere sig i noget, der er ulovligt, og som kan medføre straf - både bøder og frihedsstraf. Og det ved de fleste nok også godt.

Hvad parterne - og måske især leverandøren - derimod ikke altid gør sig klart, er de problemer, sort arbejde kan afstedkomme, hvis der opstår uenighed om betalingen under en eller anden form.

Danske Lov

Danske Lov er fra 1683 og har altså mere end 300 år på bagen. Det forhindrer dog ikke, at flere af lovens regler fortsat gælder og er helt relevante i dag.

Det gælder f.eks. Danske Lov 5-1-2, der fastslår det grundlæggende princip, at aftaler, der strider mod ”lov og ærbarhed”, er ugyldige. Når en aftale er ugyldig, kan den ikke håndhæves, og de rettigheder, den skulle have givet parterne, kan ikke forfølges ved domstolene. Hvis en leverandør og kunde har aftalt, at en leverance skal leveres ”sort”, kan leverandøren således få store problemer, hvis kunden ikke vil betale, eller der opstår andre problemer med leverancen. Og kunden kan også få problemer, hvis leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser.

Hvis parterne i en sådan aftale ikke kan blive enige, ville man – umiddelbart – forvente, at de som alle andre, der har en uenighed, kan gå til domstolene og få deres tvist løst ved en retssag. Men man skal ikke forvente, at domstolene vil yde hjælp i de sager. Hvis domstolene konstaterer, at en sag udspringer af en ulovlig aftale, f.eks. en aftale om sort arbejde, vil retten ofte afvise at behandle sagen, og tvisten bliver aldrig afgjort. Hvis retten bedømmer sagen, vil dommen kunne gå ud på, at kravet, som støttes på en ulovlig og ugyldig aftale, ikke kan påberåbes. Den anden part bliver så frifundet.

Eksempler i praksis

I en dom fra Højesteret, som blev afsagt i 2014, havde en entreprenør renoveret et hus for et ægtepar. De kendte hinanden og havde aftalt, at en del af entreprisesummen skulle være ”sort”. Entreprenøren gik konkurs, og hans konkursbo rejste et krav på over 500.000 kr., som ægteparret manglede at betale. Af dommen kan det udledes, at ægteparret for så vidt var enig i, at der var leveret en del arbejde, som ikke var betalt. Der var dog uenighed om den præcise størrelse af kravet. Uanset det forhold blev parret frifundet. Konkursboet kunne ikke støtte ret på den ulovlige og ugyldige aftale, selvom det stod ret klart, at der var sket en leverance, som ikke var betalt. Derfor skulle ægteparret ikke betale yderligere.

I en dom fra 2019, som netop er blevet offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen, havde et selskab lånt en samarbejdspartner et beløb. Selskabet gik konkurs, og konkursboet krævede lånet indfriet. Det ville samarbejdspartneren ikke, fordi han havde en aftale om, at han skulle levere arbejde – og havde gjort det – for lånebeløbet, men sådan at der ikke var udstedt en faktura. Han fik ikke lov til at modregne, fordi hans krav, efter landsrettens mening, udsprang af en ulovlig og ugyldig aftale om ”sort arbejde”. Han blev derfor dømt til at indfri lånet. Dommen er indbragt for Højesteret.

Konklusion

En ting er, at sort arbejde er ulovligt og kan bringe både leverandør og kunde i problemer med myndighederne. Men aftaler af den art kan altså heller ikke påberåbes ved domstolene – og det er endnu en grund til, at sort arbejde er en rigtig dårlig ide.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til en af de konkrete sager eller andre spørgsmål til det insolvensretlige område, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne