Nyheder

Sumdeling – en ny måde at tænke særeje på

Da Lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft pr. 1. januar 2018 – og dermed afløste den tidligere Lov om ægteskabets retsvirkninger – blev der indført et nyt begreb i loven, nemlig den såkaldte ’sumdeling’. Sumdeling er en ny måde at indrette formueordningen på mellem ægtefæller eller kommende ægtefæller. Her kan du blive klogere på ordningen og dens fordele.

Ligedeling ved skilsmisse

Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold fastholder princippet om ligedeling ved skilsmisse, som også kendtes fra den bestående lovgivning.

I tilfælde af skilsmisse deles hver af ægtefællernes formue i udgangspunktet lige. Den formue, der skal deles på denne måde, kaldes delingsformue.

Ægtefæller kan – før eller under ægteskabet - indgå aftaler om at ændre ligedelingen. Det skal ske ved at oprette en såkaldt ægtepagt, som er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne. For at blive gyldig skal ægtepagten tinglyses.

Loven fastsætter bestemte rammer for, hvilke aftaler ægtefællerne kan indgå. De kan altså ikke aftale hvad som helst, men kun aftale fravigelse af ligedelingen inden for de rammer, loven opstiller. Aftaler, der går ud over de rammer, vil være ugyldige og kan ikke påberåbes i en skilsmissesituation.

Særeje holdes uden for ligedelingen

Hidtil har man kun kunnet indgå aftaler om fravigelse af ligedelingsprincippet ved at gøre bestemte aktiver eller en bestemt andel af formuen til særeje for en eller begge ægtefæller.

De aktiver, der er særeje, holdes uden for ligedelingen, og ligedelingsprincippet fraviges, da særejeægtefællen ikke skal dele værdien af særejet med den anden ægtefælle. Begge ægtefæller kan have særeje, og det kan derfor i et vist omfang tænkes, at særejerne udligner hinanden. Det er dog langtfra altid tilfældet.

Da et særejeaktiv ikke skal deles, kan det undertiden være vanskeligt helt at overskue eller forudse betydningen af et særeje på forhånd. Særejet kan bestå i en fast ejendom eller kapitalandele i et selskab, og måske udvikler værdien af særejet sig anderledes end ventet. Det kan også være, at værdien af den øvrige formue udvikler sig anderledes end ventet. Begge dele fører til, at særejets betydning på et skifte bliver anderledes og mere eller mindre vidtrækkende end forudset og forudsat, da særejet blev etableret.

Sumdeling – en anden måde at tænke særeje på

Fra 1. januar 2018 har det i kraft af den nye lov været muligt at indgå en aftale om sumdeling som en anden måde at tænke særeje på.

En aftale om sumdeling betyder, at man aftaler, at et bestemt fastsat beløb af en ægtefælles formue skal deles, mens resten af ægtefællens formue er særeje. Beløbet, som skal deles, kan trappes op eller forhøjes efter nærmere aftalte principper, og man kan aftale en pristalsregulering efter nettoprisindekset.

Derimod kan man ikke aftale en nedtrapning eller nedsættelse. Skal beløbet senere sættes ned, kræver det derfor en ny ægtepagt og altså en ny aftale ægtefællerne imellem.

Fordele ved sumdeling

En aftale om sumdeling indebærer flere fordele. Den er nem at forstå ved etableringen: Den del af formuen, der skal deles, er fikseret, og så længe den relevante ægtefælles formue ikke kommer under det aftalte beløb, er den anden ægtefælles stilling den samme. Beløbet påvirkes ikke af, at den øvrige formue, herunder særejeformuen, stiger i værdi eller bliver mindre værd.

En aftale om sumdeling vil ofte opleves som mere overskuelig og mindre påvirkelig af udefrakommende faktorer, især udsving i værdien af den øvrige formue.

Det gør ordningen attraktiv i manges øjne og i en række situationer, hvor andre modeller giver anledning til betænkeligheder fra den ene eller begge ægtefællers side.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til sumdeling, er du meget velkommen til at kontakte en af vores eksperter i DAHLs Private Client-team. Vi hjælper jer med at tage de relevante temaer op, tale scenarier igennem og gøre de rette overvejelser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne