Nyheder

Formuegenerationsskifte: Hvad skal man være særligt opmærksom på?

Hvilken type generationsskifte er et formuegenerationsskifte? Hvor meget skal generationsskiftes – og til hvem? Og hvornår og hvordan skal generationsskiftet gennemføres? Ved et formuegenerationsskifte skal man være opmærksom på og håndtere en række forhold. Bliv klogere på de vigtigste her.

Et ’formuegenerationsskifte’ er betegnelsen for en særlig form for generationsskifte: Når fokus er at flytte en formue fra én formuesfære til en anden.

Når det alene er formuen, der flyttes, betyder det også, at driften af f.eks. en underliggende virksomhed ikke berøres og ikke flyttes fra den ældre generation til den yngre generation. Det kan f.eks. være, fordi den yngre generation på ingen måde er eller skal være involveret i driften af virksomheden. Den formue, der imidlertid er oparbejdet og er til stede i virksomheden, er det, som flyttes fra én formuesfære til en anden ved et formuegenerationsskifte. Både den oparbejdede værdi og den fremtidige indtjeningskilde flyttes oftest ved transaktionen.

Hvor meget skal generationsskiftes?

En oparbejdet formue har en vis størrelse. Hvor stor en andel af denne oparbejdede formue har den ældre generation lyst til/mulighed for mv. at overlade til den yngre generation?

Der er ikke nogen tommelfingerregel, der kan besvare dette spørgsmål, da svaret altid beror på den enkeltes individuelle forhold. Nogle er klar til at forære alt det, de har oparbejdet, mens andre skal beholde større eller mindre formuer for at have et komfortabelt liv efterfølgende. Sker generationsskiftet først ved dødsfald, er situationen anderledes – i så fald er det naturligvis hele formuen, der skal generationsskiftes.

Til hvem skal generationsskiftet ske?

Ved generationsskifte af driften af en virksomhed er det ofte en ”kronprinsesse” eller ”kronprins”, der er i fokus for generationsskiftet.

Ved de formuemæssige generationsskifter er fokus typisk bredere. De fleste forældre har et ønske om at tilgodese deres børn i lige forhold. Da der oftest ikke følger nogen indflydelse med, gennemføres de fleste formuegenerationsskifter ved, at alle børn deltager i samme omfang, medmindre der foreligger særlige forhold for et eller flere børn. Uanset dette udgangspunkt er det et punkt, den ældre generation må forholde sig til. Det kunne jo være, at et af børnene i særligt omfang skulle tilgodeses, fordi driften også generationsskiftes til denne.

Hvornår og hvordan skal generationsskiftet gennemføres?

Besvarelsen af dette spørgsmål er ofte meget personafhængig. I praksis opleves det sådan, at en række personer motiveres mest ved, at de også har en tilstrækkelig del af virksomheden. Den ældre generation skal derfor gøre op med sig selv, hvornår man er så afklaret, at man er rede til at give slip på en del af formuen. Ofte har generationsskiftemodtageren også en række overvejelser. Er ens børn for unge til at få en formue, skal formuen være fri, og hvis der skal sættes begrænsninger, hvilken karakter skal disse have?

Vilkårene for et generationsskifte kan skrues sammen på rigtig mange måder. At overdrage en formue kræver bl.a. stillingtagen til opgørelse af formuen, om der er skatter og afgifter forbundet med overdragelsen, og hvordan overdragelsen skal finansieres.

Hvis der er tale om et almindeligt formuegenerationsskifte, erlægges der sjældent nogen modydelse for formuen – i hvert fald på sigt. På et eller andet tidspunkt vil det derfor ofte koste en bo- eller gaveafgift, som skal finansieres. I en række formuegenerationsskifter kan generationsskiftet gennemføres med såkaldt skatteretlig succession, hvilket betyder, at det kan ske, uden overdragelsen udløser skat hos overdrageren. Prisen herfor er, at erhverver indtræder i overdragers skattemæssige stilling. For at få overblik over omfanget af denne forpligtelse, må avancer m.v. opgøres.

Prissætningen af formuen og berigtigelsen af købesummen for denne er de to yderligere elementer, der skal tages stilling til. Ofte er der interesse i at sikre en prissætning, der ikke er højere end højest nødvendig, da en højere pris resulterer dels i en eventuelt højere beskatning og en højere bo- eller gaveafgift. Finansieringsmæssigt er der ofte en interesse i at undgå fremmedfinansiering og i stedet sælgerfinansiere i den udstrækning, det nu er muligt.

Den generationsskiftede formue skal ofte risikoafgrænses. Dels sker der typisk risikoafgrænsning i forhold til den, man generationsskifter til. Ofte indsætter man en særejeklausul på den formue, man overdrager – fra den ene til den anden - sådan at modtageren ved separation og skilsmisse kan opretholde og beholde sin formue.

Der risikoafgrænses også ofte i forhold til overdrager. Hvis overdragelsen er sælgerfinansieret, hvordan skal den så håndteres ved dødsfald? Har alle andre familiemedlemmer fået det, de skulle have, set i forhold til den, man har generationsskiftet til m.v.? Ofte vil der derfor være behov for at udarbejde et testamente, der regulerer disse forhold nærmere.

Kontakt DAHL

Et formuegenerationsskifte medfører stillingtagen til mange faktorer og parametre. Et formuegenerationsskifte gennemføres som udgangspunkt kun en enkelt gang - naturligvis afhængig af, hvor stor en del af formuen der overføres. DAHLs afdeling for skat, selskabsret og private client har både erfaring og kompetence med formuegenerationsskifter. Afdækning af muligheder og risici samt optimering af situationen kan ske via den pågældende afdeling. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne