Nyheder

COVID-19 skaber et akut behov for indkøb i den offentlige sektor

Hvilke muligheder giver udbudsloven for at supplere allerede indgåede kontrakter og foretage nye akutte indkøb? Det klare udgangspunkt i udbudsloven er, at alle offentlige kontrakter, der overstiger tærskelværdierne, skal i udbud. Situationen med COVID-19 skaber imidlertid en række uforudsete behov hos ordregivere for indkøb af bl.a. værnemidler såsom mundbind, overtrækskitler mv. Her kan du blive klogere på, hvordan problemerne kan håndteres i udbudsmæssig sammenhæng.

Ændringer i løbende kontraktforhold

Som udgangspunkt er både ordregiver og leverandør forpligtet i henhold til kontrakten. Udbudsloven indeholder imidlertid nogle muligheder for, at parterne kan foretage en række ændringer i en allerede indgået kontrakt, herunder aftale yderligere indkøb under kontrakten, såfremt kontraktens overordnede karakter ikke ændres.

Udbudslovens § 180 indeholder en mulighed for, at kontrakten kan ændres, såfremt værdien af ændringerne er lavere end tærskelværdierne og lavere end 10% af værdien af den oprindelige kontrakt ved tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter (15% ved bygge- og anlægskontrakter).

Derudover er det i udbudslovens § 183 anført, at en allerede indgået kontrakt kan ændres, såfremt behovet for ændringen har ikke kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, og at værdien af ændringen ikke overstiger 50% af værdien af den oprindelige kontrakt. Ændringsbehovet skal skyldes udefrakommende forhold og må således ikke blot være forsaget af ordregiverens egne forhold, såsom ændrede præferencer mv.

Udbudslovens § 183 giver således en mere fleksibel mulighed end undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 180. For begge bestemmelser er det dog en betingelse, at kontraktens overordnede karakter ikke ændres.

Såfremt en kontrakt skal ændres med hjemmel i en af ovenstående bestemmelser, skal dette ske efter aftale med leverandøren. En leverandør kan således ikke blive forpligtet til at levere yderligere varer end de oprindeligt aftalte, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

Akut behov for indkøb

Såfremt en ordregiver har akut behov for et indkøb og ikke har mulighed for at foretage ændringer i en allerede indgået kontrakt, er ordregiver nødsaget til at indgå kontrakt med en ny leverandør.  I denne forbindelse er det væsentligt, hvorvidt indkøbet er over eller under tærskelværdierne.

I det tilfælde hvor det offentlige indkøb er under tærskelværdierne, skal ordregiver vurdere, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse.

Såfremt kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse, finder udbudslovens afsnit IV anvendelse, hvorfor principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet er gældende. En ordregiver har i en sådan situation stor frihed til at tilrettelægge indkøbet, så længe proceduren sker i overensstemmelse med de ovennævnte principper. Ordregiver skal dog offentliggøre fremgangsmåden samt kriterierne for tildeling, mens indkøbet skal annonceres på udbud.dk.

Såfremt indkøbet ikke har en klar overskridende interesse, finder udbudslovens afsnit V anvendelse. I en sådan situation er ordregiveren alene forpligtet til at iagttage de forvaltningsretlige principper.

I tilfælde hvor indkøbet overstiger tærskelværdierne, giver udbudslovens § 80, stk. 5 mulighed for, at en ordregiver alligevel kan foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Bestemmelsen kan alene anvendes i strengt nødvendigt omfang, hvis tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling.

For at bestemmelsen kan anvendes, er det således et krav, at der er tale om

  1. et akut behov for de pågældende varer,
  2. at det akutte behov har gjort det umuligt for ordregiveren at overholde de almindelige frister i en udbudsprocedure,
  3. at de tvingende grunde ikke kan tilskrives ordregiveren, og
  4. at det alene er nødvendige indkøb, og således ikke indkøb, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at imødekomme det akutte behov.

Såfremt udbudslovens § 80, stk. 5 anvendes, er det ordregiveren, der har bevisbyrden for, at undtagelsen finder anvendelse for det pågældende indkøb.

DAHL Corona-task force

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Det gælder også udbudsretlige problemstillinger og spørgsmål om at supplere allerede indgåede kontrakter og foretage nye akutte indkøb.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne