Nyheder

COVID-19: Når hjælpepakkerne ikke rækker, er der stadig håb for virksomhedens overlevelse

Hvis hjælpepakkerne ikke virker, kan konkurs blive en realitet for mange. Rekonstruktion kan være løsningen, der redder den fortsatte drift. Her får du advokatens 5 gode råd til den likviditetspressede virksomhed.

Hjælpepakker og kompensationsmodeller skal afbøde virkningerne af den nedlukning, som store dele af det danske erhvervsliv befinder sig i. Desværre er det ikke alle virksomheder, der får den nødvendige hjælp af de nuværende hjælpepakker.

Regeringen og Folketinget har udvist store bestræbelser på at redde det danske erhvervsliv som følge af den nuværende Corona-krise. Virksomhederne får tilbudt op til flere håndsrækninger fra en lang række hjælpepakker og kompensationsmodeller, som skal afbøde virkningerne af den nedlukning, som store dele af landet befinder sig i. Desværre er det ikke alle virksomheder, der kan få den nødvendige hjælp af de nuværende hjælpepakker.

Som nævnt i eksempelvis PolicyWatch den 26. marts 2020, har Dansk Erhverv og IT-Branchen lavet en undersøgelse, der viser, at over halvdelen af danske it-virksomheder er bekymrede for likviditeten, og at 29 % siger, at de ikke har likviditet til at fortsætte mere end 2 måneder fra i dag (Se også Computerworld.dk).

IT-branchen omfatter 4.000 virksomheder med 90.000 arbejdspladser. En truende insolvens og risiko for konkurs i mere end 29 % af disse virksomheder vil uden tvivl få stor samfundsmæssig betydning. Men IT-branchen er ikke alene om denne bekymring. Som situationen udvikler sig, vil virksomheder i en lang række andre brancher stå over for lignende udfordringer indenfor kort tid.

Advokat Thomas Markert, der er en del af DAHLs Corona-task force i København, frygter, at der bliver et stort behov for insolvensretlig rådgivning i den kommende tid. Dette kommer til at afhænge af dels, hvordan Corona-situationen udvikler sig, og dels effekten af hjælpepakkerne, og om vi kommer til at se yderligere hjælpepakker.

Alternativer når konkursen banker på døren

Risikoen for insolvens og konkurs er dog ikke altid ensbetydende med, at viden og arbejdspladserne går tabt. Står man og kan forudse en presset likviditet og risiko for virksomhedens overlevelse, er det ifølge Thomas Markert altafgørende, at man som virksomhed hurtigst muligt kontakter en professionel og erfaren insolvensrådgiver.

DAHL er vant til at rådgive virksomheder, der står i en sådan situation. Der er mange løsningsmuligheder, men ingen af disse er i den situation en "hyldevare". Det kræver hurtig reaktion og overblik fra ledelse og rådgivere samt korrekt håndtering af medarbejdere, kreditorer og panthavere. Reglerne er komplicerede og risikoen for omstødelse, konkurskarantæne eller en mislykket ordning er tårnhøj, hvis man tøver eller vælger en rådgiver, der ikke besidder den rette viden og indsigt.

Rekonstruktion redder arbejdspladser

Til gengæld kan man ved at reagere hurtigt redde samfundsværdier og arbejdspladser via en rekonstruktion af virksomheden. Rekonstruktion kan ske såvel indenretligt som udenretligt:

 • En indenretlig rekonstruktion skal bestå af en tvangsakkordering af virksomhedens gæld og/eller en virksomhedsoverdragelse.
 • En udenretlig rekonstruktion bygger på en aftale med kreditorerne og vil typisk indeholde de samme elementer, som en indenretlig rekonstruktion, men er omvendt ikke bundet hertil.

DAHL Advokatfirmas ”insolvensretlige værktøjskasse” giver gode muligheder for, at en i øvrigt veldreven virksomhed, der bliver hårdt ramt af betydelige tab og forøgelse af gæld grundet corona-krisen, kan blive rekonstrueret. Det er sandsynligt, at rekonstruktionen af virksomheden skal suppleres med regeringens hjælpepakker, kompensationsordninger mv.

Skal der tilvejebringes yderligere finansiering til rekonstruktionen, er det ligeledes afgørende at inddrage banken og andre væsentlige interessenter i overvejelserne, hvor DAHLs erfaring er, at vi på vegne af vores klienter typisk opnår størst succes via en åben og ærlig kommunikation.

5 gode råd til de likviditetspressede virksomheder

Advokat Thomas Markert fra DAHL giver her 5 gode råd til de likviditetspressede virksomheder:

 1. Hurtighed
  Ting tager tid, og rekonstruktionsmulighederne er bedre jo bedre tid, man har til at planlægge og gennemføre en ordning. Kontakt derfor den rigtige rådgiver hurtigst muligt, efter I bliver opmærksomme på risikoen for likviditetsudfordringer.
 2. Beslutningsgrundlag
  Sørg for at ajourføre bogføring dagligt og få eventuelt udarbejdet en såkaldt "modregnet balance". Få styr på budget, likviditetsbudget, debitoroversigter, kreditorlister, bankengagement, skat og moms. Hvor tjener I penge, og hvor kan I spare? Analyse af indtjeningsmuligheder og omkostningsbase; Hvad skal I udvikle, og hvad skal I afvikle? Hurtig tilvejebringelse af dette beslutningsgrundlag er afgørende for mulighederne for, at ledelsen og rådgiverne kan følge det rette spor i rette tid.
 3. Finansieringsmuligheder
  Hvordan er engagement med bank og investorer skruet sammen, er der virksomhedspant eller leasede aktiver? Hæfter ejerkreds eller nærtstående selskaber for lån og kreditter? Er der mulighed for at skaffe ny finansiering? Dette er afgørende i de fleste situationer, da både mulighed for salg af aktiver og fremskaffelse af ny finansiering oftest er elementer i en rekonstruktion
 4. Håndtering af medarbejderne
  Den vigtigste ressource i de fleste virksomheder, og særligt i videnvirksomheder, er medarbejderne. Samtidig er medarbejderne ofte den største løbende udgift. Medarbejderne skal betrygges og håndteres professionelt og korrekt, så virksomheden undgår videnflugt og samtidig skal I som ledelse være opmærksom på at håndtere de mange regler på området korrekt.
 5. Handel ansvarligt og kommuniker klart som ledelse
  Drift af virksomhed under likviditetspres og med udsigt til en potentiel konkurssituation kalder på god ledelse og ikke mindst klar kommunikation til virksomhedens interessenter. I samråd med den erfarne insolvensrådgiver kan ledelsen sikre ligelig behandling af kreditorerne og undgå risiko for konkurskarantæne samt opslidende omstødelses- og ansvarssager.

DAHL Corona-task force

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Hos DAHL Advokatfirma har vi derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om overvejelser og handlemuligheder i forhold til insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne