Nyheder

Skatteoptimering ved finansiering af virksomhed i krisetider

Mange erhvervsdrivende oplever i denne tid en større eller mindre nedgang i indtægterne som følge af COVID-19 og den generelle nedlukning i samfundet. Det betyder også, at mange selskabsejere har et behov for at tilføre deres selskab likviditet for at kunne modstå dette. I den forbindelse er der også en række skattemæssige forhold, som man bør være opmærksom på, ligesom man bør overveje muligheden for at tilføre midler til sit driftsselskab på et konvertibelt gældsbrev.

Finansieringsmuligheder

Hvis man driver sin virksomhed i selskabsform, er der groft sagt tre muligheder for at skaffe finansiering til driften i sit selskab. Man kan enten:

1) låne penge ind i sit driftsselskab,

2) tilføre penge til driftsselskabet ved at lave en kapitalforhøjelse eller

3) lade driftsselskabet låne penge i banken.

Skal midlerne, som skal tilføres driftsselskabet, komme fra ens private midler, er der en række skattemæssige forhold, som man bør være opmærksom på. Det samme gælder, hvis man som privatperson skal kautionere for et lån, som driftsselskabet tager i banken. Rammerne om disse forhold beskriver vi nedenfor. 

Hvis midlerne derimod tilføres driftsselskabet fra et holdingselskabs likvidbeholdning, er nedenstående ikke relevant. 

Lån af penge til driftsselskabet

Når der er behov for tilførsel af yderligere likvider til et driftsselskab, og dette skal ske med private midler, vil det nemmeste ofte være blot at låne de private midler til selskabet på et almindeligt lån, dvs. en mellemregning. Der bør i visse situationer udstedes et gældsbrev for et sådant lån.

Fordelen ved et almindeligt lån er, at lånet på et hvilket som helst tidspunkt senere kan tilbagebetales uden skattemæssige konsekvenser for ejeren. 

Ulempen ved et almindeligt lån er imidlertid, at hvis ikke det er muligt at tilbagebetale lånet, f.eks. fordi selskabet går konkurs, og dette udløser et tab på fordringen, har ejeren intet skattemæssigt fradrag for tabet. Det tab, man har på fordringen, når den ikke kan tilbagebetales, kan altså ikke fradrages i den skattepligtige indkomst hos långiveren.

Indskud af penge til driftsselskabet ved kapitalforhøjelse  

En anden mulighed, hvis man som privatperson er nødsaget til at tilføre sit driftsselskab likvider, er at foretage indskuddet i selskabet som en kapitalforhøjelse. Her bindes indskuddet som kapital i selskabet, og man modtager nye aktier eller anparter som ”betaling” for indskuddet.

Fordelen ved at foretage tilførslen af likvider på denne måde er, at hvis selskabet efterfølgende går konkurs, og man dermed lider et tab på de modtagne aktier eller anparter, vil der være fradragsret for tabet. Hvis man som fysisk person lider tab på unoterede aktier eller anparter, er det muligt at fradrage tabet i den skattepligtige indkomst. 

Ulempen ved at indskyde likviderne ved en kapitalforhøjelse er derimod særligt, i en skattemæssig kontekst, at ”tilbagebetalingen” af midlerne efterfølgende som udgangspunkt alene kan ske ved udlodning af udbytte. Denne udbytteudlodning medfører betaling af udbytteskat på 27/42 %.

Konvertibelt gældsbrev – det bedste fra begge verdener   

Umiddelbart er der en klar fordel og en klar ulempe ved både at indskyde midlerne som lån og ved kapitalforhøjelse. Det er imidlertid muligt at ”plukke” fordelene fra begge elementer. Ved et konvertibelt gældsbrev opnår man fordelen fra både lånet og kapitalforhøjelsen.

I stedet for at udstede et simpelt lån eller at tilføre likviderne ved en kapitalforhøjelse, kan man vælge at lade selskabet optage lånet mod at udstede et konvertibelt gældsbrev. Dette gældsbrev adskiller sig fra et almindeligt gældsbrev ved, at det giver ret til at konvertere lånet til kapitalandele i selskabet. Denne konvertering sker på en række på forhånd aftalte vilkår.

Det konvertible gældsbrev er særskilt reguleret i skattelovgivningen. På denne måde opnår man derfor en situation, hvor man som udgangspunkt kan tilbagebetale lånebeløbet skattefrit for det tilfælde, at likviditetsbehovet i driftsselskabet var forbigående, mens man har skattemæssigt fradrag for et tab på det konvertible gældsbrev, hvis man lider et tab på det konvertible lån. 

Skattemæssigt er det derfor en stor fordel at strukturere finansieringen som et konvertibelt gældsbrev.

Finansiering gennem banken

Et alternativ til selv at indskyde likviditet i driftsselskabet er naturligvis at lade selskabet låne likviditet hos banken. Hvis dette indebærer, at hovedaktionæren personligt skal kautionere for selskabets lån, kan et konvertibelt gældsbrev dog også være et skattemæssigt bedre alternativ.

Hvis banken låner midler ud til driftsselskabet, og hovedaktionæren personligt har kautioneret for lånet, kan banken, hvis den har tab på lånet, inddrive tabet hos hovedaktionæren personligt. Hovedaktionæren har, efter at have indfriet banken, et regreskrav mod sit selskab. Når banken ikke kunne få indfriet fordringen på selskabet, kan hovedaktionæren heller ikke. Hovedaktionæren lider derfor et tab på denne fordring. Dette tab er ikke fradragsberettiget. 

Hvis hovedaktionæren i stedet personligt havde lånt midlerne i banken og indskudt dem i selskabet på et konvertibelt gældsbrev, ville hovedaktionæren skattemæssigt være stillet anderledes. Hovedaktionæren ville her fortsat hæfte for gælden til banken, men hvis hovedaktionæren lider tab på sit konvertible lån til selskabet, vil han nu have fradrag i sin skattepligtige indkomst for dette tab.

Eksisterende almindelige lån m.v.

I praksis foreligger ofte den situation, at en ejer har ydet almindeligt lån til sit selskab eller har kautioneret overfor banken for selskabets lånoptagelse. Ejeren er typisk ikke blevet rådgivet om en alternativ løsning i form af anvendelse af et konvertibelt lån. 

Det er under visse betingelse ofte muligt helt eller delvist at ændre sådanne eksisterende lån m.v. til et konvertibelt lån med de skattemæssige fordele herved, som er beskrevet ovenfor.

Hvordan får jeg et konvertibelt lån?

Det konvertible lån er den bedste løsning rent skattemæssigt, hvis der er behov for at indskyde private midler i driftsselskabet – eller som et alternativ til bankfinansiering med personlig kaution. Ulempen ved det konvertible lån er imidlertid, at det er lidt mere omstændeligt at etablere end et almindeligt lån.

Udstedelsen af det konvertible gældsbrev skal ske på en generalforsamling i selskabet og skal optages i selskabets vedtægter. Derudover skal man ved udstedelsen af gældsbrevet og fastsættelse af tegnings- og konverteringskursen sikre, at hverken udstedelsen eller tilbagebetalingen udløser skat.

Hos DAHL Advokatfirma har vi stor erfaring med udstedelse og håndtering af konvertible gældsbreve. Vi bistår både med rådgivning om den skattemæssige tilrettelæggelse af finansieringen og selve udstedelsen af konvertible gældsbreve.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne