Nyheder

Kommuner må ikke forsikre frivilliges arbejde

Social- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 29. april 2016 over 28 sider vurderet og konkluderet, at kommuner ikke kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

I den 28 sider lange udtalelse om retsgrundlaget for at tegne forsikring for den frivillige indsats, kommer ministeriet langt omkring. Forskellen mellem frivilligt arbejde, frivillig indsats og foreningsarbejde gennemgås. 

Konklusionen er, at frivilligt arbejde er omfattet af allerede eksisterende forsikring af den frivillige selv via arbejdsskadesikringsloven. Foreningsarbejde, som ikke er frivilligt arbejde, og frivillig indsats, som ikke får karakter af frivilligt arbejde, er derimod ikke dækket uden tegning af særlig forsikring. 

Nedenfor omtales alene udtalelsens konklusioner vedrørende såkaldt frivillig indsats.

Ministeriet har til brug for udarbejdelsen af udtalelsen indhentet udtalelser fra såvel Beskæftigelsesministeriet som Justitsministeriet, og konklusionen er ikke draget uden tvivl. Stærkest står dog efter ministeriets opfattelse forbuddet mod støtte af enkeltpersoner i henhold til kommunalfuldmagtens grænser. 

Dette forbud gælder både dækning af ulykker overgået de frivillige og de mennesker, som drager nytte af den frivillige indsats (bortset fra skadestilfældene).

Ministeriets konklusion om tegning af ulykkesforsikringer til gavn for de frivillige er jeg for så vidt enig. Den forsikringsdækning må være op til den enkelte at overveje.

Den juridiske ramme bliver noget mere uklar, når det gælder tegning af forsikring til dækning for skader overgået de mennesker, som i udgangspunktet skulle have gavn af den frivillige indsats i form af en besøgsven, instigeret eksempvis af den daglige SOSU-hjælper.

Det samme gælder frivillig lektiehjælp til børn, som også kan komme til skade - f.eks. hvis  lektiehjælperen vil vise et praktisk eksempel i matematik og rammer en elev hårdt og hårdere end tiltænkt med en bold og laver skader på tænderne. 

Eksemplerne er mange, og hvor går grænsen mellem det frivillige (ulønnede) arbejde og den frivillige indsats?

Den kommunale interesse i ovennævnte eksempler på frivillig indsat er indlysende. Besøgsvennen aktiverer måske den deprimerede eller dårligt gående, så livskvaliteten forbedres og behovet for bistand fra den egentlige offentlige indsatspligt dermed reduceres. Behovet for særlig indsats for den elev, der er bagud, elimineres.

Af udtalelsen fremgår det ikke, at ministeriet har foretaget en undersøgelse eller opgørelse af den økonomiske gavn, som en kommune får i forhold til de mennesker, som "modtager" den frivillige indsats og f.eks. kommer i bedre psykisk og/eller fysisk form, så deres behov for pleje nedsættes.

Det er heller ikke blevet undersøgt, hvor mange timer det koster den enkelte kommune at afdække, om skader på den frivillige og/eller på modtageren af indsatsen er dækket af eksisterende forsikringsordninger, jfr. ministeriets egen 28-siders udredning af spørgsmålet.

I forhold til overholdelsen af princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning burde disse undersøgelser være iværksat, og ministeriets konklusion var efter min vurdering derfor ikke med de foreliggende uafdækkede forhold den nødvendige at drage.

Under alle omstændigheder stilles kommunerne med denne udtalelse og udredning heri i den kedelige situation, at de vil få vanskeligt ved at svare på, om en frivillige indsats er dækket af eksisterende forsikringsordninger, som dækker skader, der overgår den frivillige eller dem, der modtager den frivilliges hjælp. Det anbefalede lovtiltag for at skabe hjemme for kommunerne til at tegne de omhandlede forsikringer bør derfor iværksættes inden fristens udløb og gerne hurtigst muligt. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne