Nyheder

Misbrug af NemID: Skal indehaver hæfte for tredjemands lånoptagelse?

I takt med at vi i stigende grad anvender NemID – både som adgangskode til e-Boks, SKAT og netbank og til at underskrive dokumenter digitalt – bliver misbrug af NemID også mere udbredt. Men hvornår skal en NemID-indehaver hæfte for, at en tredjemand f.eks. optager lån i NemID-indehaverens navn? Ifølge Højesteret er det en konkret vurdering af det enkelte forløb, der afgør, om NemID-indehaveren er bundet af aftalen. Bliv klogere på vurderingskriterierne her.

Når et dokument underskrives digitalt, sidestilles det med et traditionelt fysisk dokument, der er forsynet med underskriverens håndskrevne underskrift.

I praksis ses desværre en del tilfælde, hvor en NemID-indehaver hævder, at vedkommendes NemID er blevet misbrugt af tredjemand til at optage lån i NemID-indehaverens navn. I nogle tilfælde er NemID-indehaveren blevet truet eller tvunget til at udlevere oplysningerne til tredjemand. I andre sager er NemID-indehaveren ikke bevidst om, at tredjemand har skaffet sig adgang til oplysningerne. Og så er der tilfælde, hvor NemID-indehaveren selv har givet tredjemand oplysningerne.

Det principielle udgangspunkt

Det er udgangspunktet i dansk ret, at man ikke bliver forpligtet af en aftale, der uberettiget indgås i ens navn, f.eks. ved anvendelse af falsk underskrift, eller af en aftale, der indgås på baggrund af tvang. Man skal som hovedregel ikke være bange for at blive forpligtet, hvis andre finder på at indgå aftaler i ens navn uden ens vidende.

Til trods for dette udgangspunkt kan en NemID-indehaver imidlertid blive bundet af en aftale, hvis han har udvist en tilstrækkelig grad af uagtsomhed.

Konkret vurdering afgør, om NemID-indehaver bliver bundet

Højesteret udtalte i to sager fra januar 2019, at afgørelsen af, om en NemID-indehaver ved misbrug bliver bundet af aftalen, træffes ud fra en konkret vurdering af det hændelsesforløb, der har ført til, at misbruget kunne finde sted.

I vurderingen indgår ifølge Højesteret,

  • hvordan tredjemand er kommet i besiddelse af oplysningerne,
  • om indehaveren har haft kendskab til, at tredjemand var i besiddelse af oplysningerne og
  • om indehaveren har gjort, hvad der var muligt for at forhindre misbrug f.eks. ved at spærre adgangen til NemID hurtigst muligt.

I begge sager fra Højesteret havde NemID-indehaveren følt sig truet til at udlevere NemID-oplysningerne til tredjemand, men Højesteret fandt ud fra en samlet vurdering, at NemID-indehaverne blev forpligtet af aftalerne. I begge sager havde NemID-indehaverne længe været bekendt med misbruget uden at spærre det.

I november 2019 afsagde Østre Landsret en kendelse, hvorefter NemID-indehaveren blev forpligtet af en låneaftale, som tredjemand havde indgået ved misbrug af indehaverens NemID.

I sagen havde NemID-indehaveren ikke bevidst udleveret sine NemID-oplysninger til tredjemand, men havde derimod udlånt sin computer og mobiltelefon til tredjemand, som havde fundet login-oplysningerne på computeren og mobiltelefonen. Tredjemand optog herefter et lån hos et pengeinstitut i NemID-indehaverens navn, hvorefter han overførte pengene til sin egen konto.

Der forløb mere end et halvt år, fra NemID-indehaveren blev opmærksom på misbruget, til han reagerede ved at spærre sin konto og indgive en politianmeldelse. Efter en samlet vurdering fandt Landsretten, at NemID-indehaveren var forpligtet af aftalen.

Hvad viser retspraksis?

Retspraksis på området viser, at det er muligt at blive bundet af en aftale, hvis man bevidst har udleveret sine NemID-oplysninger til tredjemand, der herefter indgår en aftale i ens navn. Samtidigt kan man også komme til at hæfte, hvis man ved uagtsomhed giver tredjemand adgang til sine NemID-oplysninger, herunder eksempelvis ved at give tredjemand adgang til sin computer, og oplysningerne kan findes på computeren.

Hvad skal man gøre?

Hvis man opdager eller har mistanke om, at nogen har misbrugt ens NemID eller måske vil gøre det, skal man straks sørge for at spærre sit NemID. Man skal også give besked til den part, aftalen er indgået med, og man bør overveje politianmeldelse. Undlader man det, er det meget sandsynligt, at man bliver holdt fast på hæftelsen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til misbrug af NemID eller et andet spørgsmål vedr. insolvens og inddrivelse, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne