Nyheder

DAHL udnævner associeret partner med særligt fokus på risikostyring og compliance

Advokat Frans Skovholm er udnævnt til associeret partner i DAHL Advokatfirma. Frans rådgiver primært inden for området Compliance og risikostyring med fokus på forankring og IT-understøttelse. Som associeret partner skal han blandt andet være med til at sikre, at DAHL fortsætter det strategiske arbejde inden for LegalTech.

Som led i et øget fokus på rådgivningsområdet compliance og risikostyring, har DAHL udnævnt advokat Frans Skovholm til associeret partner. De seneste par år har Frans arbejdet med specialiseret juridisk og forretningsorienteret rådgivning inden for informationssikkerhed, persondata, compliance og ikke mindst risikostyring.

Kommerciel direktør i DAHL, Anders Madsen Pedersen udtaler: ”Med udnævnelsen af Frans Skovholm til associeret partner er vi glade for at kunne knytte Frans endnu tættere til DAHL. De seneste par år har han målrettet udviklet sig til specialistadvokat. Han har påtaget sig et stort ansvar for at være med til at udvikle forretningsområdet Compliance og risikostyring, både juridisk, kommercielt og teknisk. Også fremadrettet vil han få en stor rolle i vores arbejde med at udvikle værdiskabende ydelser, herunder opbygning af compliance-programmer og legal risk management samt til fulde at udnytte potentialet inden for LegalTech.”

Om udnævnelsen til associeret partner siger Frans: ”Jeg er meget glad for, at DAHL har valgt at optaget mig som associeret partner. Jeg ser det som en stor anerkendelse af mit arbejde inden for compliance og risikostyring. DAHL er en virksomhed, som jeg er meget glad for at være en del af, og som har været med til at udvikle mig som advokat og menneske. Jeg glæder mig meget til fortsat at udvikle og styrke vores kommercielle og forretningsmæssige fokus og ikke mindst at arbejde videre med IT-understøttelse til gavn for vores klienter.”

Alternative metoder i advokatens værktøjskasse

Frans har efterhånden hjulpet mange virksomheder med at implementere interne regelsæt og ledelsessystemer, som sikrer, at blandt andet kravene i Databeskyttelsesforordningen er overholdt.

I sit arbejde har han udvidet advokatens traditionelle værktøjskasse med en mere procesorienteret tilgang, hvor arbejdet ude hos klienten er i højsæde, og hvor IT og ISMS-ledelsessystemer, herunder ISO 27001 spiller en stor rolle i rådgivningen: ”Jeg har fokus på at være en proaktiv sparringspartner for mine klienter, så vi sammen sikrer, at klienten rent faktisk kommer i mål med implementeringen af den juridiske rådgivning. Jeg har stor interesse for de tekniske muligheder for at understøtte klientens arbejde, og derfor er det helt naturligt for mig at arbejde med udvikling af LegalTech, hvor vi anvender IT til at understøtte den juridiske rådgivning.”

Frans har blandt andet været med til at udvikle DAHL RISK DETECTOR, et digitalt risikoanalyseforløb skræddersyet til bestyrelser, hvor det kortlægges, hvordan virksomheden er eksponeret for risiko.

Ifølge Frans er der de seneste år sket en brancheglidning, hvor jurister skal være mere agile og IT-teknisk funderet: ”Jeg ser en tydelig brancheglidning, hvor det at yde juridisk rådgivning også forudsætter viden og rådgivning om eksempelvis certificeringsordninger og konkret IT-viden. Det er en glidning, som vi ser i stor stil pt. og det stiller krav til os som advokater og branche.” Som konsekvens heraf har Frans helt konkret gennemført diplomkurset hos Danske Standard i risikostyring inden for informationssikkerhed i henhold til ISO 27001.

Frans er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2008. Bortset fra en kort periode hos et andet advokatfirma, har han haft hele sin juridiske karriere i DAHL, hvor han startede som advokatfuldmægtig i 2008. Han ser tilbage på et årti, hvor advokatfirmaet har gennemgået en markant udvikling: ”DAHL har gennemgået en markant forandring, og det er en spændende rejse at tage del i. Vi er gået fra at være traditionelt advokatfirma til en innovativ spiller i branchen, som tager en aktiv position som first mover i forhold til måden, man ønsker at drive advokatvirksomhed på.”

Frans er 39 år og bor privat i Viborg med sin hustru og deres tre børn. I fritiden er han meget aktiv og særligt engageret i fodbold, herunder i den lokale fodboldklub, NUGF Viborg, hvor han er formand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne