Nyheder

To nye højesteretskendelser om afbrydelse af forældelse på fordringer

Højesteret har den 16. april 2020 afsagt to kendelser vedrørende forældelse af fordringer. Afgørelserne fastslår, at der ikke sker afbrydelse af forældelse for den fulde fordring, når der alene indledes en fogedsag for en mindre del af fordringen.

Når en fordring forældes, mister fordringshaveren sit retskrav på betaling fra skyldneren. Den almindelige forældelsesfrist på fordringer er ifølge forældelsesloven tre år. I særlige tilfælde kan fristen være længere. Det gør sig bl.a. gældende, hvis skyldneren har erkendt gælden ved underskrift på en skylderklæring, et gældsbrev, et betalingspåkrav er påtegnet af fogedretten, eller man har fået dom for beløbet. Forældelsesfristen er da 10 år. Renter forældes efter den almindelige frist på tre år.

Afbrydelse af forældelse kan bl.a. ske ved indbringelse af sagen for fogedretten, hvori fordringshaveren også har mulighed for at få udlæg i skyldnerens eventuelle aktiver. Når fordringshaveren indbringer sagen for fogedretten, skal der betales en retsafgift, som er afhængig af størrelsen på fordringen, som indbringes for fogedretten. Afgiften skal i sidste ende belaste skyldneren, idet den tillægges det skyldige beløb. Skyldneren belastes derudover med de mødesalærer, der pålægges gælden i forbindelse med møder i fogedretten.

Der er mangeårig praksis for, at en fordringshaver kan bede fogedretten behandle en sag alene for en del af sin fordring. Derved spares retsafgift, og også mødesalærerne er mindre.

Østre Landsrets og Vestre Landsrets afgørelser i 2019

Østre Landsret fastslog imidlertid i en afgørelse den 5. september 2019, at indbringelse af en mindre del af en fordring for retten alene afbryder forældelsen for den del af fordringen, der faktisk bliver indbragt. Forældelse for den resterende del af fordringen bliver ikke afbrudt. Fordringen lød i denne sag på i alt 43.922,79 kr., men var tidligere alene indbragt for retten med 3.000 kr.

I en afgørelse fra den 5. juli 2019 var Vestre Landsret nået til det modsatte resultat - at forældelsen var afbrudt for den fulde fordring. Fordringen lød i denne sag på i alt 216.207,00 kr., men var tidligere alene indbragt for retten med 43.000,00 kr.

De modsatrettede afgørelser fra Østre Landsret og Vestre Landsret har givet anledning til tvivl og usikkerhed om, hvorvidt fordringshavere kunne regne med, at forældelse på den fulde fordring blev afbrudt.

Højesterets afgørelse og DAHLs anbefaling

Begge afgørelser blev kæret til Højesteret, som den 16. april 2020 traf afgørelse i sagerne og dermed afklarede retsstillingen. Højesteret lagde sig på linje med Østre Landsret og fastslog, at afbrydelse af forældelsen alene sker for den del af fordringen, som faktisk er indbragt for fogedretten. Resultatet var herefter, at fordringshaverne ikke kunne gøre restbeløbene gældende, da de var forældede.

Efter afgørelserne fra Højesteret er retstillingen klar. Det har konsekvenser for de fordringshavere, der har haft som fast praksis at indbringe en mindre del af fordringen for fogedretten af omkostningsmæssige hensyn. De risikerer nu, at en del af fordringen er forældet.

DAHL anbefaler, at fordringshavere, der har benyttet denne fremgangsmåde, gennemgår deres fordringer nøje for at fastslå, hvorvidt der er indtrådt forældelse.

Derudover må fordringshavere i fremtiden tage hensyn til, at indbringelse for fogedretten af en mindre del af et større krav ikke afbryder forældelse for det resterende krav.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de konkrete afgørelser eller andre spørgsmål om inddrivelse, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne