Nyheder

Genoptagelse af et indkomstår kræver nye oplysninger

Langt de fleste skatteydere gør deres yderste for at opgøre deres indkomst korrekt og selvangive den skattepligtige nettoindkomst korrekt. Alligevel forekommer der naturligvis fejl. Er ens selvangivne indkomst for et år opgjort forkert, kan man bede om at få indkomstansættelsen for det pågældende år genoptaget og tilrettet – hvis man fremlægger nye oplysninger, der begrunder en indkomstændring.

Indkomstår

Hvert år selvangiver fysiske personer og selskaber deres indkomst for et indkomstår. For rigtig mange udgør kalenderåret indkomståret, men især for selskaber kan indkomstperioden være anderledes end kalenderåret.

Indkomsten selvangives for fysiske personer, der er lønmodtagere, senest 1. maj i året efter indkomstårets udløb, mens selvstændigt erhvervsdrivende selvangiver deres indkomst inden 1. juli i kalenderåret, der følger efter indkomstårets udløb.

Frister for genoptagelse af tidligere indkomstår

Såfremt man bliver opmærksom på, at ens selvangivne indkomst for et år er opgjort forkert, kan man bede om at få indkomstansættelsen for det pågældende år genoptaget og dermed tilrettet.

Der gælder frister for sådanne begæringer om genoptagelse. Overordnet set sondrer man mellem en ordinær begæring og en ekstraordinær begæring.

En ordinær begæring skal være fremsat over for SKAT senest 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Overholdes denne frist ikke, er der tale om en ekstraordinær begæring om genoptagelse, der kun kan ske, hvis der foreligger en række nærmere angivne omstændigheder.

Den ordinære genoptagelse kan ske, blot man fremlægger nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en indkomstændring.

Alle oplysninger skal med i anmodningen

Fremlægger man ikke nye retlige eller faktiske oplysninger, får man ikke lov til at genoptage sin indkomstansættelse for et givent indkomstår. Det illustrerer en nyere sag fra Landsskatteretten.

I den konkrete sag var der tale om en skatteyder, der begærede en genoptagelse inden for den ordinære frist. Skatteyderen havde imidlertid ikke fremlagt hverken retlige eller faktiske oplysninger, der kunne begrunde en ændring af indkomst, hvorfor der blev meddelt afslag på genoptagelsesanmodningen. Dette afslag blev påklaget til Landsskatteretten.

I forbindelse med klagebehandlingen fremlagde skatteyderen yderligere dokumenter, herunder en åbningsbalance – altså nye faktiske oplysninger - der skulle underbygge hans anmodning om genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæstede afslag på genoptagelse med den begrundelse, at skatteydere ikke havde fremlagt nye oplysninger af retlig eller faktisk karakter, der kunne begrunde en indkomstændring, inden for den ordinære frist. At der rent faktisk forelå sådanne oplysninger efterfølgende kunne ikke tillægges nogen vægt, når de kom for sent.

Afgørelsen illustrerer, at man skal være omhyggelig, når man skal agere i sine skattemæssige forhold. En formel regel, der forudsætter, at nye forhold af faktisk eller retlig karakter ”lægges på bordet”, skal tages bogstaveligt.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til genoptagelse af indkomstår eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne