Nyheder

Konkurrencerådet: Ny afgørelse sætter fokus på misbrug af dominerende stilling

Konkurrencerådet har for nylig truffet afgørelse om, at Godik ApS har misbrugt sin dominerende stilling med udlejning af mobile toiletter til kunder i Danmark. Afgørelsen slår fast, at længerevarende binding af kunders indkøb via eksklusivitetsforpligtelser er i strid med konkurrencelovgivningen.

Konkurrencerådet har den 29. april 2020 truffet afgørelse om, at Godik ApS har misbrugt sin dominerende stilling med udlejning af mobile toiletter til kunder i Danmark. Godik ApS’ kunder er hovedsageligt festivaler, og afgørelsen kommer derfor på et interessant tidspunkt, idet festivaler er særligt ramt af Coronakarantænen i den nuværende tid. Advokat og partner Thomas Grønkær har bistået Gear Up Green A/S, der som klager i sagen orienterede myndighederne om Godik ApS’ adfærd.  

Sagens baggrund

Materieludlejningsvirksomheden Gear Up Green A/S indgav i starten af 2017 en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen om, at Godiks adfærd bidrog til at forhindre kundernes frie valg af leverandør.

Godiks kunder udgør det, man kan betegne som ”events”, heriblandt flere af de største festivaler i Danmark. Godik udlejer forskelligt materiel til events hovedsageligt i Danmark. Særligt med udlejning af mobile toiletter har Godik gennem årene udviklet sig til at være den største aktør i Danmark. 

Gear Up Green påpegede i sin klage, at det særligt var Godiks længerevarende kontrakter med eksklusivitetsforpligtelser, som gjorde det vanskeligt for events at vælge en ny leverandør. På baggrund af klagen igangsatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række undersøgelser for nærmere at undersøge Godiks mulige overtrædelse af konkurrencelovgivningens regler om forbud mod misbrug af en dominerende stilling.

Konkurrencerådet afgørelse

Konkurrencerådet fandt i sin afgørelse, at Godik i perioden 2014-2018 var den største leverandør af mobile toiletter og andet materiel til events i Danmark. Blandt andet på baggrund af Godiks størrelse konkluderede Konkurrencerådet, at Godik i perioden indtog en dominerende stilling. Konkurrencerådet lagde særlig vægt på, at Godiks markedsandel var flere gange højere end de resterende markedsaktører.

Konkurrencerådet fandt samtidig, at Godik i perioden 2014-2018 havde bundet sine kunder med eksklusivitet i sine leveringsforpligtelser. Konkret var eksklusivitetsforpligtelserne egnet til at virke afskærmende over for Godiks konkurrenter på det danske marked for udlejning af mobile toiletter til events. Konkurrencerådet lagde særligt vægt på, at:

  • Markedet var præget af ekspansionsbarrierer, etableringsbarrierer og en utilstrækkelig købermagt til at opveje Godiks dominerende stilling
  • Eksklusivitetsforpligtelsen forhindrede Godiks kunder i at leje mobile toiletter fra konkurrerende leverandører i leveringsaftalens løbetid
  • Der var tale om eksklusivitetsforpligtelser bl.a. for en række af Godiks største kunder og dermed en strategisk vigtig gruppe af kunder
  • Eksklusivitetsforpligtelsen forhindrede konkurrenters adgang til en ikke ubetydelig del af markedet
  • Eksklusivitetsforpligtelsen havde en varighed på minimum tre år – med uopsigelighed i denne periode

På baggrund af de ovenstående forhold har Godik overtrådt konkurrencelovens § 11 og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 102 ved at misbruge sin dominerende stilling.

Godik er derfor blevet påbudt at ophøre med overtrædelsen, dvs. at de pågældende vilkår er ugyldige, og fremover skal Godik afstå fra adfærd, som har samme eller tilsvarende karakter.

DAHLs bemærkninger til dommen

Afgørelsen slår fast, at længerevarende binding af kunders indkøb via eksklusivitetsforpligtelser er i strid med konkurrencelovgivningen, men viser samtidig også, at de danske konkurrencemyndigheder prioriterer sager om misbrug af dominerende stilling.

Sagen kommer særligt til at have betydning for Godiks kunder, som nu forventeligt kan kigge ind i, at de fremadrettet får større frihed, når de skal vælge leverandør ved levering af diverse materiel til deres event.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om virksomheders misbrug af en dominerende stilling eller spørgsmål om andre konkurrenceretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne