Nyheder

Konkurrencerådet: Ny afgørelse sætter fokus på misbrug af dominerende stilling

Konkurrencerådet har for nylig truffet afgørelse om, at Godik ApS har misbrugt sin dominerende stilling med udlejning af mobile toiletter til kunder i Danmark. Afgørelsen slår fast, at længerevarende binding af kunders indkøb via eksklusivitetsforpligtelser er i strid med konkurrencelovgivningen.

Konkurrencerådet har den 29. april 2020 truffet afgørelse om, at Godik ApS har misbrugt sin dominerende stilling med udlejning af mobile toiletter til kunder i Danmark. Godik ApS’ kunder er hovedsageligt festivaler, og afgørelsen kommer derfor på et interessant tidspunkt, idet festivaler er særligt ramt af Coronakarantænen i den nuværende tid. DAHL har bistået Gear Up Green A/S, der som klager i sagen orienterede myndighederne om Godik ApS’ adfærd.  

Sagens baggrund

Materieludlejningsvirksomheden Gear Up Green A/S indgav i starten af 2017 en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen om, at Godiks adfærd bidrog til at forhindre kundernes frie valg af leverandør.

Godiks kunder udgør det, man kan betegne som ”events”, heriblandt flere af de største festivaler i Danmark. Godik udlejer forskelligt materiel til events hovedsageligt i Danmark. Særligt med udlejning af mobile toiletter har Godik gennem årene udviklet sig til at være den største aktør i Danmark. 

Gear Up Green påpegede i sin klage, at det særligt var Godiks længerevarende kontrakter med eksklusivitetsforpligtelser, som gjorde det vanskeligt for events at vælge en ny leverandør. På baggrund af klagen igangsatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række undersøgelser for nærmere at undersøge Godiks mulige overtrædelse af konkurrencelovgivningens regler om forbud mod misbrug af en dominerende stilling.

Konkurrencerådet afgørelse

Konkurrencerådet fandt i sin afgørelse, at Godik i perioden 2014-2018 var den største leverandør af mobile toiletter og andet materiel til events i Danmark. Blandt andet på baggrund af Godiks størrelse konkluderede Konkurrencerådet, at Godik i perioden indtog en dominerende stilling. Konkurrencerådet lagde særlig vægt på, at Godiks markedsandel var flere gange højere end de resterende markedsaktører.

Konkurrencerådet fandt samtidig, at Godik i perioden 2014-2018 havde bundet sine kunder med eksklusivitet i sine leveringsforpligtelser. Konkret var eksklusivitetsforpligtelserne egnet til at virke afskærmende over for Godiks konkurrenter på det danske marked for udlejning af mobile toiletter til events. Konkurrencerådet lagde særligt vægt på, at:

  • Markedet var præget af ekspansionsbarrierer, etableringsbarrierer og en utilstrækkelig købermagt til at opveje Godiks dominerende stilling
  • Eksklusivitetsforpligtelsen forhindrede Godiks kunder i at leje mobile toiletter fra konkurrerende leverandører i leveringsaftalens løbetid
  • Der var tale om eksklusivitetsforpligtelser bl.a. for en række af Godiks største kunder og dermed en strategisk vigtig gruppe af kunder
  • Eksklusivitetsforpligtelsen forhindrede konkurrenters adgang til en ikke ubetydelig del af markedet
  • Eksklusivitetsforpligtelsen havde en varighed på minimum tre år – med uopsigelighed i denne periode

På baggrund af de ovenstående forhold har Godik overtrådt konkurrencelovens § 11 og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 102 ved at misbruge sin dominerende stilling.

Godik er derfor blevet påbudt at ophøre med overtrædelsen, dvs. at de pågældende vilkår er ugyldige, og fremover skal Godik afstå fra adfærd, som har samme eller tilsvarende karakter.

DAHLs bemærkninger til dommen

Afgørelsen slår fast, at længerevarende binding af kunders indkøb via eksklusivitetsforpligtelser er i strid med konkurrencelovgivningen, men viser samtidig også, at de danske konkurrencemyndigheder prioriterer sager om misbrug af dominerende stilling.

Sagen kommer særligt til at have betydning for Godiks kunder, som nu forventeligt kan kigge ind i, at de fremadrettet får større frihed, når de skal vælge leverandør ved levering af diverse materiel til deres event.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om virksomheders misbrug af en dominerende stilling eller spørgsmål om andre konkurrenceretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne