Nyheder

DAC6: Hvilke kendetegn definerer en indberetningspligt?

De ordninger, der er omfattet af indberetningspligten efter DAC6, er defineret af 15 kendetegn. Det er særdeles vigtigt, at man som virksomhed og rådgiver er bekendt med disse kendetegn, for de omfatter alle typer ordninger og transaktioner - også dem, der ikke sædvanligvis opfattes som aggressive. I dette indlæg gennemgår vi de 15 kendetegn.

Hvilke kendetegn definerer en indberetningspligt?

De 15 kendetegn, der definerer, om en grænseoverskridende ordning er indberetningspligtig, er opdelt i kategori A (kendetegn 1 - 3), kategori B (kendetegn 4 - 6), kategori C (kendetegn 7 – 10), kategori D (kendetegn 11 - 12) og kategori E (kendetegn 13 - 15). Hvis den grænseoverskridende ordning ikke opfylder et af de 15 kendetegn, har mellemmanden og skatteyderen ikke indberetningspligt.

Nogle af kendetegnene kræver, at kriteriet om ”det primære formål” er opfyldt, dvs. at ordningens primære formål er at opnå en skattefordel. Ved kendetegn 1 – 7 skal kriteriet om det primære formål ligeledes være opfyldt, før den grænseoverskridende ordning bliver indberetningspligtig.

De 15 kendetegn

Kendetegnene kan overordnet beskrives således: Ordninger

 1. som medfører, at skatteyderen pålægges en streng tavshedspligt om ordningen.
 2. hvor mellemmandens honorar fastsættes på baggrund af den skattefordel, som opnås ved ordningen.
 3. som omfatter standarddokumentation for mere end én relevant skatteyder.
 4. der omfatter opkøb af underskudsselskaber, hvor underskuddet udnyttes efterfølgende.
 5. der omfatter, at indtægt omdannes til kapital, gaver eller andre indkomstformer, som beskattes lavere. Dette er f.eks. en grænseoverskridende gældseftergivelse eller aktieombytning.
 6. der omfatter cirkulære transaktioner, som fører til roundtripping af midler.
 7. hvor der foretages fradragsberettigede betalinger mellem forbundne foretagender, og hvor modtageren er skattefri af betalingen.
 8. der omfatter, at der sker samme afskrivning på samme aktiv i to lande. Dette er f.eks. leasingforhold, hvor leasinggiver har fradrag for afskrivninger i sit land, og leasingmodtager ligeledes har fradrag for afskrivninger i sit land.
 9. hvor der påberåbes fritagelse fra dobbeltbeskatning i flere lande.
 10. med overførsel af aktiver, hvor modydelsen skattemæssigt behandles væsentligt forskelligt i alle involverede lande.
 11. der omfatter finansielle transaktioner, hvor indberetningspligten forsøges undermineret.
 12. der omfatter uigennemskuelige ejerstrukturer. Dette gælder f.eks. hos ens kunde.
 13. der omfatter anvendelse af safe habour regler. Dette gælder f.eks. reglerne om tynd kapitalisering.
 14. om overførsel af immaterielle aktiver mellem forbundne foretagender. Dette gælder f.eks. overdragelse af varemærkerettigheder imellem et dansk og et udenlandsk koncernforbundet selskab.
 15. om indtægtstabende overførsler, hvor der overføres funktioner, risici og/eller aktiver mellem forbundne foretagender, og hvor det overdragne selskab mere end halverer sin forventede nettoindkomst i de følgende tre regnskabsår.

Kendetegnene er nærmere beskrevet i §§ 15-19 i BEK nr. 1634 af 27. december 2019.

DAHLs næste DAC6-artikel: Hvad er en skattefordel?

Som tidligere nævnt fordrer nogle af kendetegnene, at kriteriet om ”det primære formål” er opfyldt, dvs. at ordningens primære formål er at opnå en skattefordel. I vores næste indlæg om DAC6 stiller vi netop skarpt på, hvad der defineres som en ”skattefordel”. Læs mere her.

Kontakt DAHLs DAC6-Task Force

I DAHL har vi nedsat en task force af jurister, som er specialiseret i DAC6, bestående af Bent Ramskov og Siw Ryan. Alle kan de bistå med løsning af opgaver og besvarelse af spørgsmål om DAC6. Hvis du er interesseret i at vide mere om DAC6, kan du downloade vores Q&A, som besvarer nogle af de mest centrale spørgsmål om DAC6 og indberetningspligten.

Fire af DAHLs specialister står bag bogen ”Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6” (2020). Bogen indeholder en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel. Bogen er udgivet af Karnov Group (for mere info).

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne