Nyheder

Må udlejer kræve, at lejer betaler udgifter ud over lejen?

I beboelseslejemål er udgangspunktet, at udlejeren ikke må kræve, at lejeren betaler beløb ud over selve lejen, medmindre der er hjemmel hertil i lejelovgivningen. Her kan du blive klogere på dele af relevant retspraksis og få overblik over, hvorvidt udlejeren må kræve særskilt betaling af en række udgifter, der knytter sig til et beboelseslejemål.

Det fremgår typisk af lejekontrakter om beboelseslejemål, at lejeren ud over lejen skal betale acontobidrag til eksempelvis el, vand og varme. Udlejeren er som udgangspunkt berettiget hertil, men det er bl.a. en betingelse, at udlejeren udarbejder særskilte forbrugsregnskaber med opgørelse og fordeling af udgifterne.

Hvis udlejeren vil kræve betaling for vand og el til andet end opvarmning og afkøling ud over lejen, er det desuden en betingelse, at den enkelte lejers forbrug opgøres på baggrund af individuelle forbrugsmålere. I en Højesteretsafgørelse fra 2009 (U 2009.2497 H) havde en udlejer opkrævet en lejer betaling for vand ud over lejen, men da lejerens betaling var opgjort som en andel af flere lejeres forbrug fordelt efter areal, blev udlejeren pålagt at tilbagebetale beløbene.

Udgifter til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer

I lejekontrakter om beboelseslejemål kan det som udgangspunkt aftales, at lejeren overtager forpligtelser til at vedligeholde og renholde dele af fællesarealerne på en ejendom. Det er derimod ikke muligt at konvertere denne forpligtelse til et fast beløb, som udlejeren herefter opkræver ud over lejen. Vestre Landsret fastslog f.eks. i en afgørelse fra 2016 (TBB 2016.311 V), at en udlejer ikke kunne opkræve et fast månedligt beløb til trappevask ud over lejen. Udlejeren skulle derfor tilbagebetale beløbene til lejeren.

Udlejeren kan heller ikke kræve, at lejeren skal betale for renovation ud over huslejen. Dette blev fastslået af Højesteret ved en afgørelse fra 2018 (U 2018.174 H).

Udgifter til forsikring af ejendommen

Udlejeren kan ikke opkræve betaling for ejendomsforsikring ud over lejen. I en afgørelse fra 2010 (U 2010.92 Ø) fastslog Østre Landsret, at dette er i strid med lejelovgivningen, hvorfor udlejeren skulle tilbagebetale den del af beløbene, som ikke var forældede.

Udgifter til PBS-gebyrer

I en Højesteretsafgørelse fra 2016 (U 2016.3356 H) havde udlejeren anvist, at lejen skulle betales på udlejerens konto via PBS, mens udgiften til PBS-gebyret skulle betales af lejeren ud over lejen. Da lejelovgivningen ikke indeholder hjemmel til at opkræve PBS-gebyrer ud over lejen, fik lejeren medhold i, at hun ikke var forpligtet til at betale dette gebyr ud over lejen.

Få juridisk hjælp – så undgår du et eventuelt tilbagebetalingskrav fra lejer

Udlejere af beboelseslejemål har mulighed for at opkræve beløb for en række tillægsydelser, herunder varme, vand, el, internet, tv og køling. Det vil dog være ulovligt at opkræve beløb for en række tillægsydelser, herunder administration, forsikring, hækkeklipning, renovation, snerydning og viceværtsservice. Disse regler gælder også for udlejere af blandede lejemål.

Kontakt DAHL

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvilke tillægsydelser du som udlejer kan opkræve. Hvis vil være sikker på, at du ikke opkræver ulovlige tillægsydelser, anbefaler vi, at du tager kontakt til en af DAHLs eksperter. Vi har mange års erfaring på det lejeretlige område og står klar til at yde professionel rådgivning og bistand om lejers betaling af beløb ud over lejen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne