Nyheder

DAC6: Hvilken sanktion udløser en overtrædelse?

En overtrædelse af DAC6 vil blive sanktioneret, og det kan ske på flere måder. I dette 10. indlæg i vores DAC6-serie stiller vi skarpt på de forskellige sanktioner, en overtrædelse af DAC6 vil udløse.

En sanktion for overtrædelse af et regelsæt er en strafferetlig sanktion.

Bekendtgørelsen om DAC6 foreskriver selv fire former for overtrædelse:

  1. man kan afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger,
  2. man kan undlade at opfylde sin indberetningspligt indenfor den frist, der er fastsat,
  3. man kan undlade at opfylde en underretningspligt over for f.eks. en anden mellemmand eller
  4. man kan undlade at registrere sig som indberetningspligtig.

Essensen er, at man kan gøre noget forkert eller undlade at gøre noget. For at man kan få en sanktion skal handlingen eller undladelsen ske enten forsætligt eller groft uagtsomt. Opstår handlingen/undladelsen hændeligt, udløser det ikke nogen strafferetlig sanktion.

Bødeudmåling

Bekendtgørelsens § 30 foreskriver, at der kan gives en bøde. Forarbejderne til reglen angiver en mere objektiv ramme for bødeudmålingen. Udmålingen afhænger af virksomhedens størrelse (målt på nettoomsætning), og om det er en mellemmand eller skatteyderen selv, der skal have bøden. For begge personkredse lægges der også vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. Jo stærkere man er økonomisk, jo større bøde. Skematisk kan bøde taksterne illustreres som følgende:

For mellemmænd tænkes der følgende niveauer:


Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder A Store virksomheder B Meget store virksomheder

Nettoomsætning   = 50 mio. kr. > 50 mio. kr. = 100 mio. kr. > 100 mio. kr. = 1 mia. kr. > 1 mia. kr. = 10 mia. kr. > 10 mia. kr.

Tillæg Intet tillæg + 50 pct. + 100 pct. + 300 pct. + 700 pct.

Bødeniveau 50.000 kr. 75.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr. 400.000 kr.
For relevante skatteydere tænkes bødeniveauet til følgende niveau:


Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder A Store virksomheder B Meget store virksomheder

Nettoomsætning   = 50 mio. kr. > 50 mio. kr. = 100 mio. kr. > 100 mio. kr. = 1 mia. kr. > 1 mia. kr. = 10 mia. kr. > 10 mia. kr.

Tillæg Intet tillæg + 50 pct. + 100 pct. + 300 pct. + 700 pct.

Bødeniveau 25.000 kr. 37.500 kr. 50.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr.

Bødens størrelse og dermed sanktionens størrelse er væsentlig. Den maksimale bøde kan andrage 2.800.000.

Pligtsubjektet for en bøde er den, der har begået overtrædelsen. For mellemmænds vedkommende vil det være den rådgivningsvirksomhed, der har indberetningsforpligtigelsen, der får bøden, dvs. et pengeinstitut, et revisionsfirma eller et advokatfirma.

DAHLs næste og sidste DAC6-artikel: Hvor kan jeg få hjælp til at afklare min indberetningspligt?

I vores serie om DAC6 har vi med 10 artikler besvaret de væsentligste spørgsmål i forbindelse med de nye indberetningsregler. Det er dog uundgåeligt, at mange flere afgrænsningsspørgsmål vil opstå, fordi retsområdet er nyt. Derfor bringer vi et sidste DAC6-relateret indlæg, der giver gode råd til, hvor man kan få hjælp til at afklare yderligere spørgsmål om indberetningspligt. Læs mere her.

Kontakt DAHLs DAC6-Task Force

I DAHL har vi nedsat en task force af jurister, som er specialiseret i DAC6, bestående af Bent Ramskov, Malene Britt Hansen, Siw Ryan, Lasse Minet Pedersen og Josephine Nelly Bech Balle. Alle kan de bistå med løsning af opgaver og besvarelse af spørgsmål om DAC6. Hvis du er interesseret i at vide mere om DAC6, kan du downloade vores Q&A, som besvarer nogle af de mest centrale spørgsmål om DAC6 og indberetningspligten.

Fire af DAHLs specialister står bag bogen ”Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6” (2020). Bogen indeholder en juridisk gennemgang af den EU-retlige regulering af DAC6 samt implementeringen heraf i dansk ret. Som læser får du et udførligt indblik i de betingelser, der skal opfyldes, for at man får en indberetningspligt, hvornår og hvordan man skal indberette, og hvad manglende indberetninger måtte kunne medføre. Klik her for at downloade bogens indledning og 1. kapitel. Bogen er udgivet af Karnov Group (for mere info).

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne