Nyheder

DAC6: Hvilken sanktion udløser en overtrædelse?

En overtrædelse af DAC6 vil blive sanktioneret, og det kan ske på flere måder. I dette 10. indlæg i vores DAC6-serie stiller vi skarpt på de forskellige sanktioner, en overtrædelse af DAC6 vil udløse.

En sanktion for overtrædelse af et regelsæt er en strafferetlig sanktion.

Bekendtgørelsen om DAC6 foreskriver selv fire former for overtrædelse:

  1. man kan afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger,
  2. man kan undlade at opfylde sin indberetningspligt indenfor den frist, der er fastsat,
  3. man kan undlade at opfylde en underretningspligt over for f.eks. en anden mellemmand eller
  4. man kan undlade at registrere sig som indberetningspligtig.

Essensen er, at man kan gøre noget forkert eller undlade at gøre noget. For at man kan få en sanktion skal handlingen eller undladelsen ske enten forsætligt eller groft uagtsomt. Opstår handlingen/undladelsen hændeligt, udløser det ikke nogen strafferetlig sanktion.

Bødeudmåling

Bekendtgørelsens § 30 foreskriver, at der kan gives en bøde. Forarbejderne til reglen angiver en mere objektiv ramme for bødeudmålingen. Udmålingen afhænger af virksomhedens størrelse (målt på nettoomsætning), og om det er en mellemmand eller skatteyderen selv, der skal have bøden. For begge personkredse lægges der også vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. Jo stærkere man er økonomisk, jo større bøde. Skematisk kan bøde taksterne illustreres som følgende:

For mellemmænd tænkes der følgende niveauer:


Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder A Store virksomheder B Meget store virksomheder

Nettoomsætning   = 50 mio. kr. > 50 mio. kr. = 100 mio. kr. > 100 mio. kr. = 1 mia. kr. > 1 mia. kr. = 10 mia. kr. > 10 mia. kr.

Tillæg Intet tillæg + 50 pct. + 100 pct. + 300 pct. + 700 pct.

Bødeniveau 50.000 kr. 75.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr. 400.000 kr.
For relevante skatteydere tænkes bødeniveauet til følgende niveau:


Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder A Store virksomheder B Meget store virksomheder

Nettoomsætning   = 50 mio. kr. > 50 mio. kr. = 100 mio. kr. > 100 mio. kr. = 1 mia. kr. > 1 mia. kr. = 10 mia. kr. > 10 mia. kr.

Tillæg Intet tillæg + 50 pct. + 100 pct. + 300 pct. + 700 pct.

Bødeniveau 25.000 kr. 37.500 kr. 50.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr.

Bødens størrelse og dermed sanktionens størrelse er væsentlig. Den maksimale bøde kan andrage 2.800.000.

Pligtsubjektet for en bøde er den, der har begået overtrædelsen. For mellemmænds vedkommende vil det være den rådgivningsvirksomhed, der har indberetningsforpligtigelsen, der får bøden, dvs. et pengeinstitut, et revisionsfirma eller et advokatfirma.

DAHLs næste og sidste DAC6-artikel: Hvor kan jeg få hjælp til at afklare min indberetningspligt?

I vores serie om DAC6 har vi med 10 artikler besvaret de væsentligste spørgsmål i forbindelse med de nye indberetningsregler. Det er dog uundgåeligt, at mange flere afgrænsningsspørgsmål vil opstå, fordi retsområdet er nyt. Derfor bringer vi et sidste DAC6-relateret indlæg, der giver gode råd til, hvor man kan få hjælp til at afklare yderligere spørgsmål om indberetningspligt. Læs mere her.

Kontakt DAHL

DAHL Advokatfirma har specialiseret sig i DAC6 og har en task force på området bestående af Bent Ramskov, Malene Britt Hansen og Josephine Nelly Bech Balle. Alle tre kan – sammen med resten af vores specialister inden for skat, moms og afgifter – bistå med løsning af opgaver og besvarelse af spørgsmål om DAC6.

Du kan også downloade vores Q&A, som besvarer nogle af de mest centrale spørgsmål om DAC6 og indberetningspligten, her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne