Nyheder

Hæfter entreprenøren i alle tilfælde for udbedringsomkostninger?

En entreprenør har ret og pligt til at afhjælpe mangler, han er ansvarlig for. Hvis ikke entreprenøren afhjælper manglerne, er han i misligholdelse, og bygherren vil herefter have ret til at udbedre manglerne for entreprenørens regning. Bygherrens mangelskrav mod en misligholdende entreprenør vil sædvanligvis være udbedringsomkostningen – men entreprenøren hæfter ikke altid for de fulde omkostninger.

Fastsættelse af udbedringsomkostningen

Bygherren vil typisk kræve betaling for de faktiske udgifter til mangelsudbedring, hvis entreprenøren ikke selv afhjælper manglerne.

Udgangspunktet er også, at entreprenøren er forpligtet til at betale bygherren, hvad det koster at foretage udbedringen; det udgør bygherrens tab. Der er dog en række undtagelser hertil.

Bygherrens krav vil f.eks. ofte blive skønsmæssigt nedsat, hvis den pågældende udbedring vil forbedre ejendommen.

Nyt for gammelt

Det følger af almindelige udmålingsregler, at den, som rejser et krav på erstatning eller godtgørelse, ikke må blive overkompenseret. I det tilfælde, hvor ejendommen opnår en forbedring (nyt for gammelt), vil bygherren opnå overkompensation, såfremt han får dækket samtlige udbedringsomkostninger.

Princippet illustreres meget godt i afgørelsespraksis, f.eks. landsretsdommen T:BB 2004.444 VLD, hvor et tag skulle udskiftes. Taget havde allerede udlevet halvdelen af sin levetid, og bygherrens krav til etablering af et nyt tag beløb sig til 120.000 kr. Erstatningen blev derfor nedsat skønsmæssigt til 75.000 kr. efter princippet »nyt for gammelt«.

I et andet eksempel fra praksis - T:BB 2009.389 VBA - blev entreprenøren pålagt at betale for udskiftning af et mangelfuldt gulv, men der blev ydet entreprenøren et fradrag for »godt for dårligt«. Den valgte udbedringsmetode ville medføre, at der blev påført et lag af epoxy/acryl, og dette var en fordyrelse sammenholdt med den løsning, som bygherren havde betalt for. Derudover blev fradragets størrelse også begrundet med »nyt for gammelt«, idet bygherren ville få et nyt gulv, hvor det måtte forventes, at levetiden for gulvet blev forlænget.

Hvis entreprenøren mener, at man er blevet frataget afhjælpningsretten, så er situationen også anderledes. Her vil bygherren alene være berettiget til at kræve betaling af kostprisen, hvilket stiller entreprenøren endnu mere gunstigt.

Entreprenøren har derfor ikke i alle tilfælde pligt til at betale bygherren, for dennes fulde omkostninger til at afhjælpe mangler.

Har du brug for DAHLs hjælp?

Bygherren rejser tit krav om de fulde udbedringsomkostninger, og erstatnings- og godtgørelseskrav kan være meget komplicerede. Hos DAHL Advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Hvis du vil være sikker på ikke at betale for meget, anbefaler vi, at du tager kontakt til en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne