Nyheder

Nyt udkast til vejledning om fælles budafgivning sendt i høring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 7. maj 2020 sendt en revideret vejledning i høring. Vejledningen skal hjælpe med at fortolke konkurrencereglerne, når virksomheder afgiver fælles bud på en opgave. Ud over at indeholde en revidering i forhold til nyeste praksis på området, giver vejledningen nu også indblik i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens prioritering, når de tager nye sager op om håndhævelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Baggrund for den reviderede vejledning og vejledningens nye indhold

Efter en afgørende udvikling i retspraksissen med Højesterets dom i den såkaldte ”Vejstribesag” har Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen nu udsendt et udkast til en revideret version af deres vejledning ”Konsortiesamarbejde” fra 2018 (læs DAHLs tidligere dækning af Vejstribesagen her).

Den nye vejledning har ændret navn til ”Når virksomheder afgiver fælles bud - en vejledning om konsortiesamarbejde” og er sendt i høring. Høringsfristen er den 20. maj 2020.

Ud over et navneskifte indeholder det nye udkast:

  • Højesterets dom i Vejstribesagen og de forhold, som Højesteret lægger til grund for dommen,
  • et afsnit om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen prioriterer sager på området,
  • nye og flere eksempler.

Det fremgår, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fremover vil prioritere de sager, der vurderes at have størst effekt for konkurrencen og for forbrugerne, og sager, der omfatter principielle spørgsmål, som rækker ud over den konkrete sag.

Konkret vil styrelsen prioritere sager, hvor følgende elementer er til stede:

  • parterne har samlet en stor markedsandel på det marked, hvor de almindeligvis konkurrerer,
  • parternes aktiviteter er meget overlappende, dvs. parterne f.eks. ikke er specialiserede inden for forskellige segmenter,
  • samarbejdet indebærer ikke en integration af parternes ressourcer i form af aktiver og/eller kompetencer med henblik på at frembringe det konkrete produkt eller ydelse for at kunne afgive et bedre bud,
  • samarbejdet medfører ikke oplagte effektivitetsfordele,
  • parterne har ikke reelt, realistisk og tilpas grundigt undersøgt, om de kunne afgive bud alene, eller
  • parterne kunne hver især have budt på opgaven selv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye udkast til vejledning kan læses her.

DAHLs bemærkninger til vejledningen

Det er ganske naturligt, at indholdet af Vejstribesagen nu er indarbejdet i vejledningen, da Højesterets dom på mange måder er retningsvisende for, hvordan reglerne om konsortiesamarbejde nu skal fortolkes.

Dette medfører bl.a., at man som byder på en offentlig kontrakt skal være særligt opmærksom, når man indgår fælles tilbud med en samarbejdspartner, som er ens konkurrent, om den samme opgave. På baggrund af vejledningen vil det særligt være i de tilfælde, hvor man tilsammen har en høj markedsandel inden for det område, som den udbudte kontrakt vedrører, eller hvor der ikke kræves nogen specialviden fra samarbejdspartneren, som byderen ikke selv har eller forholdsvist let har mulighed for at opbygge, hvorved virksomhederne hver især kunne løfte opgaven selv.

Desuden er det interessant, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har beskrevet i vedledningen, hvordan styrelsen vil prioritere sager på området. Her lægges der især vægt på, om der er tale om en klar overtrædelse af konkurrencereglerne mellem nære konkurrenter, om sagen har en væsentlig effekt på konkurrencen og dermed markedet, og sidst, men ikke mindst, effekten af handlingerne over for forbrugerne.

Ovennævnte kan give virksomhederne en bedre forståelse af, hvilken adfærd der giver anledning til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager en sag op.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om virksomheders mulighed for at gå sammen om et fælles bud på en offentlig eller privat opgave eller spørgsmål om andre konkurrenceretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne