Nyheder

Ny dom demonstrerer begrænsning af varemærker etableret ved brug

Den 15. april 2020 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag anlagt af Quick Fire ApS mod Burner International ApS med påstand om krænkelse af Quick Fire-varemærket. Dommen demonstrerer en begrænsning af varemærker, som er etableret ved brug. Læs mere her.

Både Quick Fire ApS og Burner International ApS producerer optændningsblokke til grill og brændeovne, og sagens parter har tidligere ført sager mod hinanden, bl.a. i 2018, hvor Burner International ApS ikke fik medhold i, at Quick Fire ApS’s brug af flammelogo på optændningsprodukter udgjorde en krænkelse af Burner International ApS’ rettigheder, da brugen af sådanne logoer var en del af fællessproget for optændingsprodukter. Læs DAHLs gennemgang af den tidligere sag her.

Den seneste sag

I den seneste sag påstod Quick Fire ApS, at Burner International ApS’s brug af kendetegnet ”QuickFire” på eksporterede optændningsblokke udgjorde en krænkelse af Quick Fire ApS’s rettigheder i medfør af varemærke- og markedsføringsloven.

Det kom under sagen frem, at Quick Fire ApS ikke havde registreret ”QuickFire” som varemærke med virkning i Danmark, hvorefter der blev gjort gældende, at varemærkeretten til ”QuickFire” var etableret ved brug.

Til støtte herfor fremlagde Quick Fire ApS bl.a. billeder af ”QuickFire”-mærkede produkter markedsført i Danmark i 2015. Quick Fire ApS oplyste dertil, at der efterfølgende var solgt Quick Fire-produkter til grossister i Danmark uden dog at fremlægge dokumentation herfor.

Burner International ApS nedlagde påstand om frifindelse, bl.a. med henvisning til, at kendetegnet ”QuickFire” ikke havde særpræg og derfor ikke kunne fungere som varemærke, samt at en eventuel rettighed stiftet ved brug var bortfaldet, da der ikke var dokumenteret, at ”QuickFire” havde været brugt i Danmark siden 2015.

Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af 2018-dommen, at ”QuickFire” havde fornøden adskillelsesevne og derfor kunne fungere som et varemærke.

Retten fandt det samtidig bevist, at Quick Fire ApS havde dokumenteret en omsætning af ”QuickFire”-produkter i Danmark til og med udgangen af 2015, hvorefter der i denne periode var stiftet en ibrugtagen varemærkeret.

Da Quick Fire ApS ikke havde fremlagt dokumentation for, at ”QuickFire”-produkter var markedsført eller solgt i Danmark efter 2015, fandt retten, at Quick Fire ApS’ ibrugtagne rettigheder var bortfaldet.

Burner International ApS blev herefter frifundet for overtrædelse af varemærke- og markedsføringsloven.

DAHLs kommentar

I Danmark er det - som et af de eneste lande i verden - muligt at stifte en umiddelbar varemærkeret til et kendetegn ved brug. Varemærkeloven bestemmer, at der kan stiftes varemærkeret, hvis mærket bruges vedvarende, og brugen er af mere end lokalt afgrænset karakter. En varemærkeret, der er stiftet ved brug, fortabes efter varemærkelovens regler igen, hvis indehaveren ikke vedvarende benytter mærket.

Hvorvidt en brug har været vedvarende, beror på en konkret vurdering, der bl.a. tager højde for, i hvilken grad mærket er indarbejdet, varigheden af ophøret af brugen, og om mærket kan tænkes anvendt igen af indehaveren.

Selvom det i visse tilfælde også skal dokumenteres, at registrerede varemærker er brugt, vil indehaveren være stillet bedre, da perioden, hvor der skal dokumenteres brug, er inden for de seneste 5 år.

Som illustreret af QuickFire-dommen kan det være risikabelt at forlade sig på, at der er stiftet varemærkeret ved brug, hvor kravet om dokumentation for vedvarende og mere end lokal brug kan skabe udfordringer for rettighedshaveren.

Der er flere tilfælde, hvor brug udover en ganske lokal karakter ikke er dokumenteret. I en nyere sag kunne restauranten Malt i Køge ikke forbyde brugen af ”Malt” af en restaurant i Aarhus.

Med andre ord bør man som virksomhed etablere procedurer til at gemme materiale, som kan dokumentere, at mærket har været brugt vedvarende, og at brugen har været af mere end lokalt afgrænset karakter.

Det er derfor altid tilrådeligt, at rettigheder etableres ved registreringer, sådan at der ikke hersker tvivl om omfanget af enerettigheden.

Et varemærke i Danmark eller EU er dertil en af de billigste rettigheder at etablere og vedligeholde, hvor registreringen giver indehaveren en eneret til at bruge mærket erhvervsmæssigt i Danmark for de beskyttede varer og serviceydelser.

Kontakt DAHL

Hvis du har spørgsmål om registrering eller håndhævelse af dine enerettigheder, er du meget velkommen til at kontakte DAHLs specialister i immaterialret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne