Nyheder

Hvor meget må jeg give i gave – uden det koster afgift eller skat?

Hvor meget må jeg give i gave om året? Dette spørgsmål er hyppigt stillet og ganske enkelt at besvare: Så meget, du nu engang har lyst til at give! Der er ingen begrænsninger på, hvor meget man må forære – udover ens egen økonomi. Men det, der reelt tænkes på med spørgsmålet, er imidlertid, hvor meget man må give i gave årligt, uden det koster en afgift eller skat til statskassen. Her er svaret ikke helt lige så enkelt, for det afhænger af gavegiver og -modtagers forbindelse. Bliv klogere på reglerne her.

Ægtefæller kan give hinanden gaver med så store beløb, de vil, uden det koster nogen afgift.

I den personkreds, der bl.a. omfatter børn, stedbørn (altså ens ægtefælles egne børn), børnebørn, oldebørn osv., kan man i år 2020 give 67.100 kr. i gave, førend man skal betale en afgift til statskassen. Denne afgift er på 15 % af gavens værdi over 67.100 kr.

Det samme gælder gaver, der så at sige ”gives den anden vej rundt”, nemlig til forældre, stedforældre og bedsteforældre samt personer, som gavegiver har fælles husstand med, f.eks. en samlever. I sidstnævnte tilfælde skal gavegiver og samlever have boet under samme tag i mindst 2 år, før samleveren afgiftsfrit kan modtage gaver.

For forældre og personer, som gavegiver har haft fælles husstand med i 2 år, er den afgiftsfrie grænse også i 2020 67.100 kr. Derimod udgør afgiften 36,25 % for gaver over 67.100 kr., der gives til stedforældre og bedsteforældre.

Endelig kan man årligt give 23.500 kr. i gave til ægtefællen til et barn eller stedbarn, altså ens svigerbørn, uden at svigerbarnet skal betale afgift. Overstiger man over dette beløb, skal man også her betale en afgift på 15 % af gavens værdi over 23.500 kr.

Andre gavemodtagere

Giver man andre end førnævnte personer gaver, skal gavemodtagen svare indkomstskat af gavens værdi, således at man her kommer over de 36,25 %.

Det vil f.eks. sige, at giver man en gave til sin bror eller søster, ens eget barns samlever eller for den sags skyld barnets samlevers egne børn (dennes særbørn) - som jo ofte anses for en helt normal del af gavegivers familie - ja, så skal man altså svare indkomstskat af gavens værdi.

Bemærk, at ovenstående ikke gælder lejlighedsgaver af mere traditionelt præg, f.eks. gaver til fødselsdag, jul, bryllup eller sølvbryllup, når der er tale om gaver af mindre omfang, og værdien af gaven ikke overstiger det efter forholdene naturlige niveau for en lejlighedsgave. For sådanne lejlighedsgaver skal der således ikke svares gaveafgift eller for den sags skyld indkomstskat.

Skal gaven være modtagers særeje?

Gavegiver har mulighed for at bestemme, om gaven skal være gavemodtagers særeje. Det betyder bl.a., at i fald gavemodtager måtte være så uheldig på et tidspunkt at skulle skilles, kan gavemodtager undgå, at det af gaven, som måtte være i behold, skal deles med den anden ægtefælle.

Det er her vigtigt, at bestemmelsen om særeje træffes senest samtidigt med, at gaven gives – og at vilkåret om særeje kan dokumenteres.

Dette dokumentationskrav opfyldes som oftest ved, at gavegiver udsteder et gavebrev, hvor vilkåret om særeje fremgår.

Et gavebrev skal ikke tinglyses for at være gyldigt. Det er blot vigtigt, at gavemodtageren opbevarer gavebrevet, hvis han eller hun senere skulle få behov for at kunne dokumentere dette krav.

Båndlæggelse

I et gavebrev kan man også fastsætte et vilkår om, at gaven ikke skal være til gavemodtagerens frie rådighed, med andre ord være båndlagt i et nærmere angivet omfang.

En sådan båndlæggelse kan f.eks. gå ud på, at gaven er ydet, men kun en nærmere angivet del heraf årligt kan forbruges af gavemodtageren. Det kan både være et fast beløb, men det kan også være en bestemt del heraf, f.eks. afkastet af en gave, herunder renter af en gave – selvom renter i dag dog næppe skæpper meget i kassen hos gavemodtageren.

Det kan således ofte være en god ide, at gavegiver - inden gaven gives til modtager - gør sig overvejelser om de eventuelle vilkår, der kan tilknyttes gavens ydelse.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til afgiftsfrie gaver, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vores afdeling for skat og Private Client har solid erfaring på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne