Nyheder

Derfor skal du få foretaget et familieformuetjek

Et familieformuetjek er en kortlægning af, hvordan du og din familie er stillet i tilfælde af forskellige livsbegivenheder. Med familieformuetjekket får I indsigt i de faktiske forhold og mulige konsekvenser, så I har mulighed for at være på forkant og tage de valg, som I finder bedst for familien, formuen og virksomheden.

Familieformuetjek – hvad er det?

Helt grundlæggende er et familieformuetjek en kortlægning af, hvordan man som familie er stillet i tilfælde af forskellige livsbegivenheder.

Med afsæt i en analyse af forskellige forhold i relation til familien, formuen og virksomheden, tager vi en drøftelse af, hvorvidt de umiddelbare konsekvenser i de forskellige situationer er i overensstemmelse med jeres ønsker, ligesom vi vender mulighederne for at optimere scenariernes udfald.

Formål med et familieformuetjek

Formålet med et familieformuetjek er at være på forkant med begivenhederneDu har sikkert oplevet situationer, hvor en bekendt er kommet i en eller anden form for knibe på grund af en uforudset livsbegivenhed. Oftest kunne situationen have været undgået, hvis man havde haft fokus herpå i tide.

Som virksomhedens rådgiver finder vi det tillige naturligt at interessere os for, om der er taget hånd om ejerens personlige økonomiske situation. Det afgørende for os er ikke, om man ønsker at gå til højre eller venstre. Det afgørende er selvsagt, at der træffes et bevidst valg.

Det er naturligvis et legitimt valg, at man ikke ønsker at forholde sig hertil og lader skæbnen råde. Ved nærmere eftertanke ønsker de fleste dog syn for sagen.

Fokuspunkter i et familieformuetjek

Når vi gennemfører et familieformuetjek, vender vi følgende scenarier:

Skilsmissescenariet

En skilsmisse er andet og mere end blot et spørgsmål om særeje eller ej. Hvis det ønskes, er der mange mellemstationer mellem yderpunkterne (fuld deling og ingen deling).

Timing af et økonomisk generationsskifte

Hvornår skal man begynde at lægge noget af til børnene? Kræver det nødvendigvis likviditet?

Vil børnene kunne succedere i skatten? Stiger arveafgiften? Er der andre – og bedre - veje?

Generationsskifte forbindes oftest med, at børnene skal være beskæftiget i virksomheden eller ligefrem udset til at overtage og lede virksomheden.

Er virksomheden organiseret i selskabsform, vil det oftest være optimalt i et familieperspektiv, hvis børnene inddrages i ejerkredsen på et tidligt tidspunkt for derved at reducere skatte- og afgiftsbelastningen mest muligt. Dette gælder, uanset om der er udsigt til, at børnene skal tage over eller ej.

Om tidspunktet er inde for generationsskifte, beror i al væsentlighed på følgende tre faktorer:

  1. Dit eget ønske til formuesikring af din ægtefælle og dig selv
    (Der tages højde for øvrig ikke-virksomhedsbaseret formue samt fremtidig løn)
  2. En skattemæssig værdiansættelse af virksomheden
    (Er der et hensigtsmæssigt forhold mellem virksomhedens værdi og ens behov?)
  3. Fremtidsudsigterne for virksomheden
    (Der skal være en grundlæggende tro på, at virksomhedens værdi over tid vil udvikle sig positivt)

Når først virksomheden er solgt, lukker mange af de muligheder, du har til rådighed, mens du stadig er aktiv som virksomhedsejer.

Der er mange forskellige anledninger til at tænke i generationsskiftebaner, og vi vil adressere disse under familieformuetjekket.

Timing af forvaltningsmæssigt generationsskifte

Denne type af generationsskifte indebærer – i modsætning til det økonomiske generationsskifte – at en eller flere fra næste generation skal overtage den daglige ledelse.

Én ting er, hvordan man kan gennemføre dette, en anden diskussion er, om og hvordan øvrige søskende skal kompenseres eller ej. Og hvordan tager man hul på emnet? Det hjælper vi med.

Dødsfaldsscenariet

Om man kan lide det eller ej, så er det oftest dødsfaldsscenariet, der er ”klangbunden” for de dispositioner, der foretages i levende live - navnlig med henblik på at minimere skatte- og afgiftsbetaling.

Udover de skatte- og afgiftsmæssige aspekter indebærer dødsfaldsscenariet også spørgsmål om fordeling af formuen, herunder fordelingen i atypiske situationer (f.eks. dødsfald i uventet rækkefølge).

Der er mange forhold at tage i betragtning. Som led i familieformuetjekket sørger vi for, at I får muligheden for aktivt at vælge til og fra, imens tid er.

Kontakt DAHL

Overvejer du at få foretaget et familieformuetjek? Vores Private Client-specialister er klar til at rådgive dig om din formue, og hvordan du bedst muligt indretter dine økonomiske forhold i relation til familie og virksomhed. Læs mere om vores rådgivning, og kontakt os for at høre nærmere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne