Nyheder

Folketinget vedtager ny ejerlejlighedslov

Folketinget har vedtaget en ny ejerlejlighedslov, der træder i kraft den 1. juli 2020, og som skal afløse den gamle ejerlejlighedslov fra 1966. Hovedformålet med den nye lov er at modernisere reglerne, så de er lettere at forstå og giver et bedre grundlag for at håndtere de problemstillinger, der opleves i praksis blandt ejere af ejerlejligheder og ejerforeninger i 2020. Her kan du læse 5 vigtige bestemmelser i den nye ejerlejlighedslov.

Generalklausul

I den nye ejerlejlighedslov er der indsat en generalklausul (§4) vedrørende beslutninger, som træffes på generalforsamlingen. Der må således ikke på generalforsamlingen træffes beslutning, som er åbenbart egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning. Det samme gælder beslutninger, der påfører en eller flere ejere en utilbørlig ulempe.

Ny normalvedtægt

Boligministeren udarbejder en ny normalvedtægt (§5), som bl.a. kan fastsætte nærmere regler om generalforsamlingen, bestyrelsen, afstemningsregler, flertalskrav til forskellige beslutninger, foreningens administration, ændringer i fordeling af forbrugsudgifter, vedligeholdelsesfordeling, mulighed for at få adgang til de enkelte lejligheder, elektronisk kommunikation, ret til at holde kæledyr, sikkerhedsstillelse, indskrænkninger i ejerens ret til udlejning og eventuelle sanktioner ved ejerens uberettigede brug.

Normalvedtægtens bestemmelser vil være gældende, medmindre de er fraveget ved en gyldig beslutning. Fravigelser af normalvedtægten skal tinglyses på de enkelte ejerlejligheder for at være gyldige mod aftaler om ejendommen (ejerlejligheden) og mod retsforfølgning.

Bod og eksklusion

Den nye ejerlejlighedslov giver ejerforeningen mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod (§9) på op til kr. 10.000,00, hvis ejeren eller andre, som ejeren har givet adgang til sin ejerlejlighed, gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre i ejendommen. Der kan desuden pålægges bod ved ejerens gentagne misligholdelse trods påmindelse.

Ejerforeningen kan ekskludere (§10) en ejer, hvis ejeren eller andre, som ejeren har givet adgang til sin ejerlejlighed, gør sig skyldig i særdeles grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre ejere i foreningen. Der kan endvidere ske eksklusion ved ejerens gentagne, grove misligholdelse trods påkrav. Dette er en skærpelse af den hidtidige bestemmelse herom (§8 i gamle ejerlejlighedslov).

Flere selvstændige lejligheder kan udlægges som en ejerlejlighed

I udgangspunktet kan ejerlejligheder kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed kan opdeles i ejerlejligheder (§12). Dette udgangspunkt er ikke til hinder for, at en ejendom opdeles i ejerlejligheder ved, at hele bygningen med flere selvstændige lejligheder udlægges som en ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre den bygning, der udlægges som en ejerlejlighed, kan opdeles efter en af lovens øvrige bestemmelser.

Herved udvides muligheden for at udlægge flere selvstændige ejerlejligheder som en ejerlejlighed, idet der gives adgang til at udlægge hele bygninger, der ikke kan opdeles i ejerlejligheder, som en ejerlejlighed.

Bestemmelsen giver en general adgang til opdeling af hele ejendomme, hvor en af flere bygninger på samme ejendom låser for opdeling af øvrige bygninger på samme ejendom, som kan opdeles.

Ophævelse af forbud mod opdeling af ældre private udlejningsejendomme

Det vil fremover være muligt at opdele bygninger med højst to beboelseslejligheder og erhverv (§17).

En ejendom med to beboelseslejligheder og erhverv, som fremover vil kunne opdeles, vil efter en opdeling i ejerlejligheder kunne indeholde mere end to beboelseslejligheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis ejendommens beboelseslejligheder i forbindelse med opdelingen ombygges til flere mindre beboelseslejligheder, eller hvis kommunen giver tilladelse til ændret anvendelse af den eller de erhvervslejligheder, der dannes ved opdelingen. Det vil i begge tilfælde kræve tilladelse fra kommunen.

Kontakt DAHL

Har du behov for uddybning eller rådgivning om den nye ejerlejlighedslov, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Vi har solid erfaring med at yde kompetent rådgivning om fast ejendom.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne