Nyheder

COVID-19: Lønkompensationsordningen skal nu gradvist udfases

Den 5. juni blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en gradvis udfasning af lønkompensationsordningen. Ordningen forlænges frem til og med den 29. august 2020, hvorefter den ophører for de fleste arbejdsgivere. Her bringer vi et overblik over, hvad lønkompensationsordningen dækker, og hvad forlængelsen – og udfasningen – af ordningen betyder for afholdelse af ferie og arbejdsfordeling.

Den 5. juni 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om, at lønkompensationsordningen forlænges til og med den 29. august 2020, hvorefter den endeligt ophører.

Ordningen forlænges dog udover den 29. august 2020 for de arbejdsgivere, hvis virksomheder forsat er lukkede, fordi de har fået forbud mod at åbne. For disse arbejdsgivere gælder lønkompensationsordningen, indtil forbuddet ophæves - det gælder bl.a. diskoteker.

Hvem kan søge lønkompensation – og hvad dækker ordningen?

Lønkompensation kan søges af private virksomheder, som er registreret i CVR, og som står overfor at skulle afskedige minimum 30 % eller mere end 50 ansatte på grund af COVID-19. Der kan dog kun opnås kompensation for de medarbejdere, som blev ansat før den 9. marts 2020, og som har en fast, kontraktmæssig tilknytning til virksomheden. Der gives ikke lønkompensation til offentlige arbejdspladser.

For fuldtidsansatte funktionærer dækker lønkompensationen 75 % af de samlede lønudgifter til funktionærens månedsløn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. funktionær.

For fuldtidsansatte ikke-funktionærer samt elever og lærlinge dækkes 90 % af de samlede lønudgifter til månedslønnen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Det er her vigtigt at huske på, at en timelønnet medarbejder også kan være funktionær.

For deltidsansatte medarbejdere modtager arbejdsgiveren en forholdsmæssig kompensation.

For at få lønkompensation er det en betingelse, at arbejdsgiveren ikke afskediger medarbejdere, mens arbejdsgiveren modtager lønkompensation. Hvis arbejdsgiveren afskediger medarbejdere, mens arbejdspladsen modtager lønkompensation, ophører retten til kompensation, og arbejdsgiveren risikerer at skulle tilbagebetale hele det modtagne kompensationsbeløb. Derudover er det et krav, at medarbejderen sendes hjem og ikke må arbejde i de perioder, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation. Den indførte fleksible ordning gælder stadig, da den er en forlængelse af lønkompensationsordningen. Medarbejderen skal dog have sin almindelige, fulde løn i hjemsendelsesperioden, og hjemsendelsen kan ske med én dags varsel. Arbejdsgiveren kan dog også med én dags varsel forlange, at medarbejderen skal starte på arbejde igen.

Forlængelse af ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 5. juni 2020 besluttet at forlænge og udfase den midlertidige lønkompensationsordning frem til den 29. august 2020. Det er blevet besluttet, at ordningen skal udfases henover sommerferien for at skabe mere tryghed i ferien for de lønmodtagere, som oplever, at COVID-19 har givet et dyk i behovet for arbejdskraft i Danmark.

For at opnå en forlængelse af lønkompensationsordningen skal arbejdsgiveren genansøge om lønkompensation ved Erhvervsstyrelsen.

Afholdelse af ferie

Med forlængelsen kommer lønkompensationsordningen nu til at strække sig henover industriferien, hvor mange arbejdsgivere holder ferielukket. Hvis lønkompensationsperioden forlænges hos arbejdsgiveren, stilles der krav om, at medarbejderne skal afholde 3 ugers ferie. I disse 3 uger modtager arbejdsgiveren ikke lønkompensation.

Det er dog kun et krav, at medarbejderen holder 3 ugers ferie, hvis medarbejderen har optjent ret til betalt ferie i 3 uger efter ferieloven. Hvis dette ikke er tilfældet, skal medarbejderen ikke afholde mere ferie end det, medarbejderen har optjent. Arbejdsgiveren kan under alle omstændigheder ikke modtage lønkompensation for 3 uger pr. medarbejder i den forlængede periode.

Arbejdsfordelingsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig blevet enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning som supplement til den eksisterende. Drøftelser skal bl.a. ske ud fra principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi har mange års erfaring inden for arbejdsret, og vi kan rådgive dig om ethvert spørgsmål om lønkompensation og andre arbejdsretlige spørgsmål.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne