Nyheder

Guide: Sådan gør du, når du modtager tilbud om tilbagebetaling

Når du modtager din nye ejendomsvurdering, modtager du i forbindelse hermed en beregning af, om du har betalt for meget i ejendomsværdiskat og grundskyld fra 2011/12 til 2020. Er det tilfældet, modtager du et tilbud om tilbagebetaling, og du bør forholde dig til, om tilbagebetalingsbeløbet er korrekt. Bliv klogere på dine muligheder for at få et højere tilbagebetalingsbeløb.

I 2013 blev ejendomsvurderingssystemet sat i bero, fordi vurderingerne var alt for upræcise, og siden da har det ikke været muligt at klage over vurderingerne. Et nyt ejendomsvurderingssystem er langt om længe klar, og inden længe skal det stå sin prøve, når de første nye ejendomsvurderinger sendes ud til landets boligejere i sensommeren 2020 (Red. 03.09.2020: Ejendomsvurderingerne er udskudt - og hvad så?).

Vurderingsstyrelsen sammenligner nye og gamle vurderinger af din ejendom

Siden ejendomsvurderingerne blev sat i bero i 2013, har Vurderingsstyrelsen benyttet de offentlige ejendomsvurderinger fremført i 2011/12 til beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Når den nye vurdering af din ejendom er klar, sammenligner Vurderingsstyrelsen en skatteberegning lavet på baggrund af den nye vurdering minus 20 % indekset retur til de enkelte år med den skatteberegning, der rent faktisk er foretaget for hvert enkelt år i perioden fra 2011/12 til og med 2020. Hvis denne sammenligning viser, at du har betalt for meget i ejendomsværdiskat og/eller grundskyld, vil du modtage et samlet tilbud om tilbagebetaling, samtidig med du modtager den nye vurdering.

Sådan gør du, når du modtager tilbud om tilbagebetaling

Når du modtager et tilbud om tilbagebetaling, bør du forholde dig til, om tilbagebetalingsbeløbet er korrekt. Du skal blandt andet undersøge om Vurderingsstyrelsen har brugt de korrekte oplysninger om ejendommen i forbindelse med vurderingen? Har Vurderingsstyrelsen brugt den korrekte kvadratmeterpris? Er selve beregningen korrekt?

Hvordan opnår jeg et højere tilbagebetalingsbeløb?

Du har to muligheder for at få et højere tilbagebetalingsbeløb.

1. Du kan klage over den nye vurdering
For det første kan du klage over den nye ejendomsvurdering. Vinder du en klagesag, beregner Vurderingsstyrelsen et nyt tilbagebetalingstilbud på baggrund af den nye vurdering efter klagesagen. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne reducere den nye ejendomsvurdering med minimum 20% i enten ejendomsværdi eller grundværdi, før du kan få medhold i en klage – og dermed få et nyt tilbagebetalingstilbud.

2. Du kan klage over de videreførte vurderinger
Du kan også vælge at klage over de gamle ejendomsvurderinger. Her gælder 20%-reglen ikke, men til gengæld bortfalder tilbagebetalingstilbuddet, så snart de videreførte vurderinger påklages. Det beløb, du vil få tilbage, afhænger i stedet af udfaldet af klagerne over de videreførte vurderinger.

Hvad sker der, hvis jeg ikke klager over tilbuddet om tilbagebetaling?

Hvis du accepterer tilbagebetalingsbeløbet, har du indgået en aftale med Vurderingsstyrelsen, og du har da ikke længere mulighed for at klage over de videreførte vurderinger. Inden du accepterer, er det derfor vigtigt, at du foretager en cost-benefit-analyse af, om du skal acceptere tilbagebetalingstilbuddet, eller om du skal klage over de videreførte vurderinger eller den nye vurdering.

Få professionel hjælp til at vurdere om du skal klage

Cost-benefit-analysen, der skal afklare, om du bør acceptere Vurderingsstyrelsens tilbagebetalingstilbud eller indlede en klagesag, kan være kompleks og vanskelig at foretage. Hos DAHL hjælper vi dig med at afdække alle nødvendige forhold. Kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne