Nyheder

Ejendomsvurdering: 10 ting du skal vide for at få penge tilbage

Et led i den nye ejendomsvurderingslov er, at SKAT vil beregne, om du har betalt for meget i ejendomsværdiskat og grundskyld i perioden fra 2011/12 til 2020 – og i så fald vil du modtage et tilbud om tilbagebetaling. Vi har samlet en tjekliste på 10 centrale punkter, du bør kende og gennemgå, når du skal vurdere, om SKATs tilbud om tilbagebetaling er korrekt.

SKATs vurdering af din ejendom er en kompleks størrelse. Dels skal vurderingen inddrage mange faktiske forhold og mange beregninger, og dels er der tale om et såkaldt værdiskøn, hvor en række faktiske forhold inddrages i den værdiansættelse, der skal gennemføres.

Når du skal vurdere, om SKATs nye vurdering af din ejendom og eventuelt tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld og ejendomsværdiskat er korrekt, bør du stille dig selv følgende 10 spørgsmål:

 1. Har du i årene 2011/2012 til 2020 betalt for meget i ejendomsskat og/eller ejendomsværdiskat?

 2. Har du opgjort, hvor meget du faktisk har betalt i ejendomsskat og ejendomsværdiskat i årene 2011/12 til 2020?

 3. Har du opgjort, hvad du skulle have betalt i ejendomsskat og ejendomsværdiskat? Her skal du naturligvis bruge de korrekte værdier for årene 2011/12 til 2020.

 4. Hvilket beløb udgør den gamle videreførte vurdering fra årene 2011/12 til 2020, og er den korrekt?

 5. Hvilket beløb udgør den nye vurdering, og er den korrekt?

 6. Hvad er det faktiske og juridiske grundlag for henholdsvis den videreførte gamle ejendomsvurdering og den nye ejendomsvurdering?

 7. Kan forkerte faktorer eller andre forhold vedrørende ejendommen flytte ejendomsværdien for den nye vurdering og den videreførte gamle vurdering med mindst 20%?

 8. Har du taget højde for, at du ikke kan klage over den videreførte vurdering, hvis du accepterer det tilbud, SKAT fremsætter om tilbagebetaling af ejendomsværdi og/eller ejendomsskat?

 9. Har du taget højde for, at du også siger nej tak til det tilbud, SKAT har givet, hvis du klager over den videreførte vurdering fra årene 2011/2012 til 2020?

 10. Kan det ud fra en cost-benefit-betragtning betale sig at iværksætte en klagesag, hvor ovenstående ni forhold inddrages, eller bør du acceptere SKATs tilbud?

Kontakt DAHL for at få hjælp til at revurdere dit tilbud om tilbagebetaling og udarbejdelse af eventuel klage

Cost-benefit-analysen, der skal afklare, om du bør acceptere SKATs tilbagebetalingstilbud eller indlede en klagesag, kan være kompleks og vanskelig at foretage. Hos DAHL kan vi hjælpe dig med at afdække alle nødvendige forhold.

Vi har etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over ejendomsvurderingsloven - kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne