Nyheder

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft omfattet af reglerne om selvstændigt erhvervsdrivende?

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, hvornår udenlandsk arbejdskraft skal kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende – men der kan alligevel opstå tvivl om kvalifikationen i nogle situationer. I denne tredje artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft kan du blive klogere på de forhold, der taler for, at den udenlandske arbejdskraft kan kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende.

En selvstændigt erhvervsdrivende er overordnet kendetegnet ved at udøve erhvervsmæssig virksomhed af økonomisk karakter, for egen regning og risiko, med det formål at opnå en økonomisk gevinst. En selvstændigt erhvervsdrivende skal afgrænses over for lønmodtagere, som er kendetegnet ved at modtage vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold

Generelt set er det ikke vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, idet den selvstændigt erhvervsdrivende har eget registreringsnummer, f.eks. et momsregistreringsnummer, har et økonomisk ansvar for det udførte arbejde, udfører arbejde for flere og har flere ansatte mv.

I flere situationer kan der dog opstå tvivl om kvalifikationen, særligt når der er tale om udenlandsk arbejdskraft. I så fald skal man foretage en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder.

Følgende forhold taler særligt for, at der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende:

 • Der er indgået en skriftlig aftale om en specifik opgave mellem den selvstændigt erhvervsdrivende og hvervgiver.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende kan udføre arbejde for andre samtidigt og er dermed ikke begrænset til kun at udføre arbejdet for hvervgiveren.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse og har påtaget sig en selvstændig økonomisk risiko, f.eks. hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde eller forsinkelse.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende har ansat personale.
 • Vederlaget erlægges efter regning, og betaling sker først, når arbejdet ifølge ordren er udført. Det kan f.eks. være, at der sker betaling, når 2 tons tomater er plukket. Det er således den selvstændige, der har risikoen, hvis det måtte tage 3 dage mere end forventet og omvendt.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende har typisk flere arbejdsgivere og ikke blot én.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende ejer selv de anvendte redskaber, maskiner mv. til arbejdets udførelse.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende leverer selv det materiale, der indgår i arbejdets udførelse.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende er momsregistreret (dette kriterie kan dog ikke stå alene)

Eksempler

En landmand, der driver et gartneri, indgår en kontrakt med en selvstændigt erhvervsdrivende om, at denne skal plukke tomater. Det kan tale for, at den pågældende bør kvalificeres som lønmodtager, hvis gartneriet beskæftiger sig med grøntsager, og gartneriet også har ansat andre personer til at plukke tomater, ligesom gartneriet har instruktionsbeføjelsen og bestemmer arbejdstiden - og den selvstændige ikke har reelt økonomisk ansvar.

Hvis der derimod ikke er andre personer end den selvstændigt erhvervsdrivende (og evt. dennes ansatte), som skal plukke tomater, kan der være tale om en selvstændigt erhvervsdrivende. I så fald må gartneriet ikke have en instruktionsbeføjelse, og den selvstændigt erhvervsdrivende har det økonomiske ansvar.

To nyere afgørelser fra Østre Landsret kaster også lys over, hvordan man skelner selvstændigt erhvervsdrivende fra lønmodtagere. En planteskole havde anvendt udenlandsk arbejdskraft til okulation af roser, og da de kunne anses for at være udskilt fra virksomheden fandt landsretten, at de kunne kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende. Landsretten lagde vægt på, at

 • arbejdet kunne karakteriseres som specialistarbejde,
 • kontrakten indeholdt en bestemmelse om erstatningsansvar for de selvstændige,
 • der var aftalt en pris for en nærmere defineret opgave, og
 • arbejdet var udskilt fra virksomheden; virksomheden havde ikke selv ansatte til at udføre lignende arbejde.

For at opfylde førnævnte kriterier kan det have stor betydning, at hvervgiveren og den selvstændigt erhvervsdrivende har indgået en skriftlig aftale. Det kan være svært at dokumentere, hvem der f.eks. har det økonomiske ansvar i tilfælde af fejl og mangler, hvis det ikke er skriftligt aftalt.

Hvis den udenlandske arbejdskraft er kvalificeret som selvstændigt erhvervsdrivende, skal hvervgiveren ikke indeholde A-skat og AM-bidrag ved udbetalingen af honoraret. Skattemyndighederne kan i så fald ikke rette et krav på manglende indeholdt og indbetalt A-skat og AM-bidrag mod hvervgiveren efterfølgende, såfremt skattemyndighederne er enige i kvalificeringen.

Den selvstændigt erhvervsdrivende bliver samtidig ikke skattepligtig til Danmark af honoraret, medmindre den selvstændigt erhvervsdrivende etablerer fast driftssted i Danmark.

DAHLs næste artikel om udenlandsk arbejdskraft

Den fjerde og sidste artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft vil stille skarpt på, hvornår bestemmelserne om arbejdsudleje kan finde anvendelse. Du finder artiklen her.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til kvalifikationen af arbejdskraft – både udenlandsk og dansk – er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med at håndtere kontraktuelle spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne