Nyheder

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft arbejdsudleje?

Arbejdsudleje er karakteriseret ved, at en ansat i en udenlandsk virksomhed modtager løn for personligt arbejde fra denne udenlandske virksomhed ved at stå til rådighed for at udføre arbejde for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. I denne fjerde og sidste artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft kan du blive klogere på, hvornår bestemmelserne om arbejdsudleje kan finde anvendelse, og hvad hvervgiveren skal være særligt opmærksom på.

Betingelser for at være omfattet af bestemmelser om arbejdsudleje

Overordnet set er der to betingelser, der skal være opfyldt, for at bestemmelserne om arbejdsudleje kan finde anvendelse:

  • Den ansatte skal stilles til rådighed gennem arbejdsgiveren for arbejde, der udføres i Danmark.
  • Arbejdet, der udføres for den danske virksomhed, skal udgøre en integreret del af den danske virksomhed.

Den udenlandske ansatte skal således være ansat i en udenlandsk virksomhed, og der skal være indgået en aftale mellem den udenlandske virksomhed og den danske virksomhed om, at den udenlandske virksomhed stiller arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed.

I vurderingen af, om det arbejde, de udenlandske arbejdstagere skal udføre, udgør en integreret del af den danske virksomhed, lægger man vægt på den danske virksomheds kerneydelser, herunder om arbejdet udføres som et naturligt led i virksomhedens drift.

Et gartneri kan f.eks. indgå en arbejdsudlejekontrakt med en udenlandsk virksomhed om, at der skal plukkes et givent antal ton tomater eller høstes et givent antal ton kartofler til en bestemt pris, eller at der udlejes ansatte til at høste et givet antal ton tomater til en bestemt timepris. Denne assistance vil - hvis gartneriet beskæftiger sig med grøntsager - ofte udgøre en integreret del af virksomheden og derved være arbejdsudleje.

Derimod vil det at passe et gartneris arealer – f.eks. hæk, græsplæne, parkeringsplads mv. - ikke nødvendigvis udgøre en integreret del af virksomheden, hvis virksomheden ikke selv varetager denne opgave i øvrigt. Udenlandsk arbejdskraft, som lejes til at passe gartneriets arealer, vil derfor ikke være omfattet af bestemmelserne om arbejdsudleje, men typisk være selvstændig erhvervsvirksomhed.

Den skatteretlige kvalificering er ikke bundet af, hvad parterne gennem en aftale forpligter sig til. Den udenlandske virksomhed kan f.eks. ikke med skattemæssig virkning aftale sig til, at det arbejde, der udføres, udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde.  Det er realiteterne, der er afgørende for, om de skatteretlige bestemmelser om arbejdsudleje finder anvendelse.

Det er ikke usædvanligt, at udenlandsk arbejdskraft i højere grad etablerer sig som enkeltmandsvirksomheder i deres hjemland. For at anvende arbejdsudlejebestemmelserne i skattemæssig henseende er det et krav, at der er tale om ”ansatte, der stilles til rådighed”. Hvis den, der udfører arbejdet (tjenesteyderen), ikke er ansat i en virksomhed, men f.eks. driver en enkeltmandsvirksomhed i udlandet, vil samarbejdet aldrig kunne få karakter af et arbejdsudlejeforhold. Det samme gælder, hvis der er indgået en arbejdsudlejekontrakt mellem en dansk virksomhed og en enkelt person.

Skattemæssige forhold ved arbejdsudleje

Den overordnede forskel mellem reglerne om arbejdsudleje og det almindelige lønmodtagerforhold er, at arbejdstageren i relation til arbejdsudleje ikke er ansat af den danske virksomhed, men i stedet er ansat og bliver aflønnet hos den udenlandske arbejdsgiver.  

Ved arbejdsudleje er det den danske virksomhed, der er indeholdelsespligtig af AM-bidrag og arbejdsudlejeskat.

AM-bidraget udgør 8 %, og arbejdsudlejeskatten udgør 30 %. De udlejede, udenlandske arbejdstagere har tilsvarende ikke ret til fradrag i den danske selvangivelse. Der betales en ”flad” skat på 30 %.

Indeholdelsen skal ske enten af de faktiske lønninger, som den udenlandske virksomhed udbetaler til den ansatte, eller, hvis løndelen ikke er oplyst, af hele fakturasummen.

Der skal indeholdes af de faktiske lønninger, hvis den danske virksomhed indhenter informationer og dokumentationer fra den udenlandske virksomhed på, hvor meget de udenlandske arbejdstagere faktisk får udbetalt i løn for arbejdet i Danmark. Dokumentationen kan f.eks. være lønsedler fra arbejdsgiveren og udskrifter for selve udbetalingen til lønmodtagerne. Hvis en sådan dokumentation foreligger på udbetalingstidspunktet, skal indeholdelsen ske af disse faktiske lønninger. Hvis dokumentationen derimod ikke foreligger på udbetalingstidspunktet, skal indeholdelsen af arbejdsudlejeskat og AM-bidrag ske af hele fakturasummen.

Det bør derfor være en del af aftalegrundlaget, at den udenlandske virksomhed er forpligtet til at give besked til den danske virksomhed om de faktiske lønninger til de udenlandske ansatte.

Afgrænsning over for selvstændig erhvervsvirksomhed

Arbejdsudlejeforhold kan afgrænses over for selvstændig erhvervsvirksomhed; det afgørende er, at det arbejde, som den udenlandske virksomhed skal udføre, er tilstrækkeligt adskilt.

I en nyere afgørelse fra Skatterådet havde et selskab, som driver frugtplantage, indgået en kontrakt med en udenlandsk tjenesteudbyder om at opsætte og nedtage væksttunneller. Spørgsmålet i sagen var, om dette arbejde var omfattet af reglerne om arbejdsudleje eller udført som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Der var tale om et årligt tilbagevendende arbejde, der indgik i arbejdet med at frembringe frugt. Da frugtplantagen ikke selv havde udført dette arbejde siden 2010, og da den udenlandske tjenesteudbyder var specialiseret i at levere løsninger inden for f.eks. frugtavl og gartneri – herunder bl.a. drivhuse og forskellige former for væksttunneler – fandt Skatterådet efter en konkret vurdering, at arbejdet var udskilt fra frugtplantagen og udført som selvstændig virksomhed af den udenlandske tjenesteudbyder.

Skatterådet lagde vægt på, at kontrakten fastsatte:

  • betaling af en fast pris for en nærmere defineret opgave,
  • at den udenlandske virksomhed havde påtaget sig en økonomisk risiko i forbindelse med arbejdets udførelse,
  • at den udenlandske tjenesteudbyder selv bestemte antallet af medarbejdere og
  • at den udenlandske tjenesteudbyder medtog værktøj, herunder traktorer, der var nødvendigt for arbejdets udførelse.

I den pågældende sag skulle den danske virksomhed derfor ikke indeholde skat af honoraret, ligesom den danske virksomhed ikke hæftede for skatten over for de danske skattemyndigheder.

Der er tilsvarende mange afgørelser, hvor skattemyndighederne i stedet når frem til, at der er tale om arbejdsudlejeforhold (eller lønmodtagerforhold), selvom parterne har kvalificeret den ansatte som selvstændigt erhvervsdrivende. I disse tilfælde bliver det dyrt for den danske virksomhed, der i så fald skal betale skatten til de danske skattemyndigheder - efter at have betalt det fulde honorar til den udenlandske virksomhed.

Det er således yderst relevant, at man har afklaret den rette kvalificering af ”arbejdskraften” skattemæssigt, når man indleder et samarbejde med udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til kvalifikationen af arbejdskraft – både udenlandsk og dansk – er du velkommen til at kontakte vores eksperter i international skatteret. Vi kan hjælpe dig med at håndtere kontraktuelle spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne