Nyheder

Billeasing - en branche i overhalingsbanen

Leasing findes i alle brancher og stort set inden for alle aktivtyper. Leasing er et alternativ til selv at eje aktivet. Leasing indebærer en række fordele og kun enkelte ulemper. Bilbranchen har opfundet nye leasingformer, og der reklameres flittigt i medierne.

Markedet for billeasing er vokset markant i de seneste år, og overalt ses reklamer for billeasing. Men er der egentlig nogen lovgivning indenfor området, og hvad skal man særligt være opmærksom på som forbruger eller erhvervsdrivende, inden man skriver under på en leasingaftale?

Der findes ingen lov om leasing i Danmark, og der er ingen aktuelle planer om at indføre en sådan. Der er enkelte specifikke regler om leasing, men ellers er leasingaftaler reguleret af de almindelige regler, herunder i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven samt aftalelovens regler om aftalens indgåelse og ugyldighed m.v. Inden for skatte- og afgiftsområdet findes der enkelte specifikke regler om leasing, bl.a. i registreringsafgiftsloven.

Leasing er en finansieringsform, og man sondrer mellem finansiel leasing og operationel leasing. Den største forskel består i, at ved finansiel leasing hæfter leasingtager for, at bilen ved leasingperiodens udløb repræsenter en vis mindsteværdi. Det gør leasingtager ikke ved operationel leasing. Privatleasing af biler er et typisk eksempel på operationel leasing.

Inden man leaser en bil, er det derfor vigtigt at se på, om man hæfter for en restværdi. Hvis det er tilfældet, skal man vurdere, om restværdien er realistisk, så man ikke lader sig friste af lave leasingydelser mod til gengæld at hæfte for en restværdi, der er urealistisk høj. Hvilken stand skal bilen afleveres i, og hvad er prisen for overkørte kilometer. Dernæst bør man altid se på, om de samlede omkostninger, der skal betales i leasingperioden er rimelige, og indhent altid mindst et kontrol tilbud.

Inden for billeasing findes en række forskellige leasingformer. Her omtales de mest almindelige.

Privatleasing er operationel leasing, der indgås på en standardkontrakt, der er godkendt af FDM. Ordningen er meget populær blandt private.

Flexleasing tilbydes kun inden for erhverv, og leasingtager hæfter for, at bilen har en vis mindstepris ved leasingperiodens ophør. Flexleasing har den store fordel, at der kun betales forholdsmæssig registreringsafgift i leasingperioden, og leasingformen er meget konkurrencedygtig og er blevet stærkt udbredt.

Sæsonleasing er typisk erhvervsleasing, hvor man kun har nummerplader på bilen en del af året.

Splitleasing (deleleasing) er en leasingform, der typisk kun anvendes i det dyrere segment af bilmarkedet. Der oprettes to leasingaftaler, en med medarbejderen privat og en med virksomheden.  Medarbejderen betaler selv, den del af leasingydelsen, der vedrører hans private kørsel og undgår dermed at blive beskattet af fri bil, mens virksomheden betaler sin leasingydelse, baseret på den erhvervsmæssige kørsel.

Herudover findes der en række mellemformer inden for billeasing. Flere leasingselskaber tilbyder selv at indestå for en mindstepris ved videresalget, mod betaling af en lidt højere leasingydelse.

Det forventes, at den stigning i omsætningen, som de fleste leasingselskaber har konstateret i de seneste år, vil fortsætte. Lovgivningsmæssigt må det forventes, at der gradvist indføres flere specifikke bestemmelser, der regulerer leasing, bl.a. inden for skatte- og afgiftsområdet.

Henvendelse vedrørende denne artikel kan ske til advokat Bjørn Wittrup på telefon 88 91 98 30, e-mail: bjw@dahllaw.dk

 

 

 

 

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information