Nyheder

Billeasing - en branche i overhalingsbanen

Leasing findes i alle brancher og stort set inden for alle aktivtyper. Leasing er et alternativ til selv at eje aktivet. Leasing indebærer en række fordele og kun enkelte ulemper. Bilbranchen har opfundet nye leasingformer, og der reklameres flittigt i medierne.

Markedet for billeasing er vokset markant i de seneste år, og overalt ses reklamer for billeasing. Men er der egentlig nogen lovgivning indenfor området, og hvad skal man særligt være opmærksom på som forbruger eller erhvervsdrivende, inden man skriver under på en leasingaftale?

Der findes ingen lov om leasing i Danmark, og der er ingen aktuelle planer om at indføre en sådan. Der er enkelte specifikke regler om leasing, men ellers er leasingaftaler reguleret af de almindelige regler, herunder i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven samt aftalelovens regler om aftalens indgåelse og ugyldighed m.v. Inden for skatte- og afgiftsområdet findes der enkelte specifikke regler om leasing, bl.a. i registreringsafgiftsloven.

Leasing er en finansieringsform, og man sondrer mellem finansiel leasing og operationel leasing. Den største forskel består i, at ved finansiel leasing hæfter leasingtager for, at bilen ved leasingperiodens udløb repræsenter en vis mindsteværdi. Det gør leasingtager ikke ved operationel leasing. Privatleasing af biler er et typisk eksempel på operationel leasing.

Inden man leaser en bil, er det derfor vigtigt at se på, om man hæfter for en restværdi. Hvis det er tilfældet, skal man vurdere, om restværdien er realistisk, så man ikke lader sig friste af lave leasingydelser mod til gengæld at hæfte for en restværdi, der er urealistisk høj. Hvilken stand skal bilen afleveres i, og hvad er prisen for overkørte kilometer. Dernæst bør man altid se på, om de samlede omkostninger, der skal betales i leasingperioden er rimelige, og indhent altid mindst et kontrol tilbud.

Inden for billeasing findes en række forskellige leasingformer. Her omtales de mest almindelige.

Privatleasing er operationel leasing, der indgås på en standardkontrakt, der er godkendt af FDM. Ordningen er meget populær blandt private.

Flexleasing tilbydes kun inden for erhverv, og leasingtager hæfter for, at bilen har en vis mindstepris ved leasingperiodens ophør. Flexleasing har den store fordel, at der kun betales forholdsmæssig registreringsafgift i leasingperioden, og leasingformen er meget konkurrencedygtig og er blevet stærkt udbredt.

Sæsonleasing er typisk erhvervsleasing, hvor man kun har nummerplader på bilen en del af året.

Splitleasing (deleleasing) er en leasingform, der typisk kun anvendes i det dyrere segment af bilmarkedet. Der oprettes to leasingaftaler, en med medarbejderen privat og en med virksomheden.  Medarbejderen betaler selv, den del af leasingydelsen, der vedrører hans private kørsel og undgår dermed at blive beskattet af fri bil, mens virksomheden betaler sin leasingydelse, baseret på den erhvervsmæssige kørsel.

Herudover findes der en række mellemformer inden for billeasing. Flere leasingselskaber tilbyder selv at indestå for en mindstepris ved videresalget, mod betaling af en lidt højere leasingydelse.

Det forventes, at den stigning i omsætningen, som de fleste leasingselskaber har konstateret i de seneste år, vil fortsætte. Lovgivningsmæssigt må det forventes, at der gradvist indføres flere specifikke bestemmelser, der regulerer leasing, bl.a. inden for skatte- og afgiftsområdet.

Henvendelse vedrørende denne artikel kan ske til advokat Bjørn Wittrup på telefon 88 91 98 30, e-mail: bjw@dahllaw.dk

 

 

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne