Nyheder

COVID-19: Hjælpepakker udfases – genopretningspakker indfases

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev den 15. juni 2020 enige om en aftale, der har til formål at udfase flere af de hjælpepakker, som hen over foråret blev vedtaget for at holde hånden under danske virksomheder. Samtidigt introducerede man flere genopretningspakker, herunder såkaldte stimuli- og sommerpakker, som skal bidrage til at sætte gang i den danske økonomi igen. Bliv opdateret på de væsentligste ændringer og tilføjelser her.

Fra kompensationsordninger til garantiordninger

På baggrund af anbefalinger fra økonomiske ekspertgrupper er Folketingets partier blevet enige om at afvikle kompensationsordningerne og lade garantiordningerne træde i forgrunden som de primære hjælpepakker. Ekspertgrupperne peger bl.a. på, at kompensationsordningerne kan hæmme genopretningen af dansk økonomi.

Der er tale om fire garantiordninger, hvor Vækstfonden og EKF Danmarks Erhvervskredit kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, der ydes eller stilles til henholdsvis små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder, der lider et større omsætningstab som følge af COVID-19. For at styrke garantiordningerne har man aftalt, at ansøgningsfristen udvides til ultimo 2020, og at garantiprocenten forhøjes fra 70 % til 80 %.

Kompensationsordning for faste omkostninger afvikles og ny midlertidig ordning indføres

Den nuværende kompensationsordning for faste omkostninger udløber den 8. juli 2020, hvorefter den ophører. Der etableres dog i forlængelse heraf en ny midlertidig kompensationsordning, hvorefter virksomheder, der fortsat er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, kan søge om kompensation for faste omkostninger, herunder:

  1. Forbud mod at holde åbent
  2. Grænselukninger
  3. Forsamlingsforbud på over 500 personer
  4. Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationen vil udgøre mellem 25 % og 80 % af virksomhedens faste omkostninger, alt efter størrelsen af omsætningsnedgangen, der som minimum skal udgøre 35 %. Dog vil kompensationen udgøre 100 %, hvis virksomheden ingen omsætning har i en periode, som følge af et egentligt forbud mod at holde åbent. Denne nye ordning vil gælde fra og med den 9. juli 2020 og ophører den 31. august 2020.

Folketingets partier vil i september 2020 vurdere, om der er behov for endnu en målrettet og midlertidig kompensationsmodel for faste omkostninger til virksomheder, der er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Afvikling af kompensationsordningen for mindre selvstændige erhvervsdrivende og freelancere

Regeringen og Folketingets partier vedtog den 19. marts 2020 en kompensationsordning til mindre selvstændige erhvervsdrivende og freelancere med B-indkomst. Sidenhen vedtog man også en kompensationsordning for freelancere med både A- og B-indkomst. Begge kompensationsordninger er forlænget til og med den 8. august 2020, hvorefter de ophører.

Partierne blev i forbindelse hermed enige om at lempe kravene til retten til at modtage dagpenge, så selvstændige erhvervsdrivende og freelancere mv. lettere får adgang hertil. Dette omfatter bl.a. en lempelse af anciennitetskravet, som tidligere påbød 12 måneders forudgående medlemskab af en a-kasse.

Afvikling af lønkompensationsordningen

Regeringen er desuden i samråd med arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen til den 29. august 2020, hvorefter den ophører. Lønkompensationsordningen forlænges imidlertid for lønmodtagere ansat i virksomheder, der som følge af et forbud fortsat holder lukket. For disse virksomheder ophører ordningen først, når forbuddet ophæves.

Stimuli- og sommerpakker

Regeringen og flere af Folketingets partier har herudover vedtaget en række initiativer, der udgør såkaldte stimuli- og sommerpakker, som skal være med til at sætte gang i den danske økonomi:

  • En delvis udbetaling af indefrosne feriemidler optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, svarende til op til 3 ugers ferie. Udbetaling heraf vil forventeligt ske senest i oktober 2020.
  • Et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april 2020, herunder bl.a. folke- og førtidspensionister, dagpengemodtagere og SU-modtagere mv. Udbetaling heraf vil forventeligt ske senest i oktober 2020.
  • En midlertidig forhøjelse af fradraget for forskning og udvikling til 130 % i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr., med henblik på at øge virksomheders incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv.
  • Styrkelse af den internationale turismemarkedsføring i 2020 ved at afsætte 50 mio. kr. til VisitDenmarks arbejde med turismemarkedsføring af Danmark.
  • En sommerpakke, hvor der i 2020 afsættes 700 mio. kr. til konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer samt sommeraktiviteter for ældre.

Partierne drøfter desuden en luftfartspakke, som skal understøtte indenrigsluftsfarten, ligesom der forventes at blive fulgt op på hjælpepakkerne til pakkerejsebranchen inden længe.

Partierne er herudover blevet enige om at oprette en statslig fond, som skal agere ”investor of last resort”. Formålet med fonden er, at den skal tilføre egenkapital til større og ellers sunde samfundsbærende danske virksomheder, der som følge af COVID-19 oplever udfordringer med kapitalgrundlaget.  

Genstartsfond

Endelig er der enighed om at oprette en ”genstartsfond” på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden, som skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital til at komme godt ud på den anden side af krisen.

Fondens investeringer skal foretages på markedsvilkår med et investeringsfokus på bl.a. mindre, nye virksomheder og SMV’ere med en holdbar forretningsmodel, som har gode chancer for at overleve, og som har solide vækstperspektiver. Genstartsfonden kan foretage investeringer direkte eller indirekte via fonde frem til udgangen af 2021.

Kontakt DAHL

Den gradvise udfasning af hjælpepakker og reetablering af den danske økonomi afføder en række juridiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, man som virksomhedsejer eller -leder bør forholde sig til. Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig - kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne