Nyheder

Er solcelleanlæg og vindmøller omfattet af ”pengetanksreglen”?

For at kunne overdrage kapitalandele i et selskab med skatteretlig succession, er det et krav, at selskabet ikke er en ”pengetank”. Definitionen af en ”pengetank” er blevet ændret ad flere omgange og har rejst spørgsmålet om, hvorvidt solceller og vindmøller bør behandles skattemæssigt som driftsmidler (og ikke som fast ejendom) og derfor ikke er omfattet af pengetanksdefinitionen. To nye afgørelser fra 2020 nuancerer praksis – læs mere her.

Et selskab er en pengetank, hvis selskabets aktivitet i ikke uvæsentligt omfang vedrører fast ejendom, værdipapirer, kontanter eller lignende. Ved ”ikke uvæsentligt omfang” forstås over 50 % af handelsværdien af selskabets aktiver, og at 50 % af indtægterne ikke må stamme fra de netop nævnte – fast ejendom, værdipapirer, kontanter eller lignende.

Lovændring 1. juli 2017

Før 1. juli 2017 var pengetanksdefinitionen en smule anderledes. Fast ejendom skulle da være udlejningsejendomme, for at der var tale om pengetankaktiver, men det blev ændret, sådan at det er tilstrækkeligt, at der foreligger fast ejendom.

I bemærkningerne til lovændringen fremgår det, at der ikke er tiltænkt den helt store praksisændring. Domicilejendomme og andre ejendomme, man bruger i virksomheden, er fortsat ikke passive aktiver.

Efter ændringen i 2017 var solceller og vindmøller genstand for en del opmærksomhed. Solceller og vindmøller behandles skattemæssigt som driftsmidler (og altså ikke som fast ejendom) og er derfor umiddelbart ikke omfattet af pengetanksdefinitionen. I forbindelse med lovændringen blev skatteministeren derfor spurgt til, om man havde tænkt sig at ændre på definitionen. Dette blev besvaret benægtende.

Ny praksis i 2018

Uanset disse benægtende svar traf Skatterådet en afgørelse i efteråret 2018 om, at investeringer i et solcelleanlæg var at betragte som passiv kapitalanbringelse.

Dels mindede de store solcelleanlæg om fast ejendom, og dels var man ikke aktiv i driften heraf. Bestemmelsen om og definitionen af, hvad der var passiv kapitalanbringelse var jo blevet ændret sådan, at der ikke længere var et udlejningskriterium. Hvis blot noget kunne sidestilles med fast ejendom og var passivt, var der tale om passiv kapitalanbringelse.

Nuancering af praksis i 2020

Den pågældende afgørelse fra Skatterådet blev indbragt for Landsskatteretten. Konkret var der tale om en investering i en andel af et partnerselskab, der ejede et solcelleanlæg.

Landsskatteretten har stadfæstet Skatterådets afgørelse og konkluderet, at en sådan investering i en andel af et solcelleanlæg via et partnerselskab er passiv kapitalanbringelse i pengetanksreglens forstand.

Næsten samtidig har Skatterådet truffet en ny afgørelse om et lignende spørgsmål. Der var her tale om en skatteyder, der investerede i en vindmølle og et solcelleanlæg. Solcelleanlægget var 100 % ejet. Familien, der stod bag, deltog i driften af solcelleanlægget og havde opsyn med driften. Endvidere blev alle aftaler m.v. om solcelleanlægget indgået af familien. Skatterådet fandt på dette punkt, at der er var tale om begrebet ”fast ejendom eller lignende”. Som udgangspunkt var der tale om passiv kapitalanbringelse. Da man imidlertid selv drev solcelleanlægget, var det Skatterådets opfattelse, at der var tale om en aktiv investering. For så vidt angår vindmøllen, hvor man alene havde en ejerandel, fandt Skatterådet, at dette var passiv kapitalanbringelse ud fra en konkret vurdering.

Vurdering

De to nye afgørelser fra 2020 nuancerer praksis en grad. Meget tyder på, at andele i solcelleanlæg og vindmøller vil blive betragtet som passiv kapitalanbringelse i pengetanksreglens forstand. Driver man derimod et helt anlæg eller en hel vindmølle med en vis aktiv deltagelse til følge, kan dette betragtes som en aktiv investering og dermed ikke passiv kapitalanbringelse.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til pengetanksreglen, de omtalte afgørelser eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne