Nyheder

5 gode råd når du overvejer at klage over Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering

Overvejer du at klage over din ejendomsvurdering? Din nye ejendomsvurdering og de videreførte ejendomsvurderinger har afgørende betydning for størrelsen af det tilbud om tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld eller ejendomsværdiskat, du snart modtager fra Vurderingsstyrelsen. Der er dog flere forhold, du bør tage højde for, inden du klager over vurderingen – her har vi samlet 5 gode råd til en eventuel klagesag.

På baggrund af en sammenligning af de faktisk betalte boligskatter og en ny beregning foretaget med afsæt i den nye vurdering minus 20% og herefter tilbageindekseret foretager Vurderingsstyrelsen en beregning, som viser, om du har betalt for meget i grundskyld og ejendomsværdiskat. Desuden anvendes ejendomsvurderingen til den fremtidige beregning af grundskyld og ejendomsværdiskat.

Hvis Vurderingsstyrelsens beregninger ikke er korrekte, har du mulighed for at få et højere tilbagebetalingsbeløb ved at indlede en klagesag. Der er dog en lang række forhold, du bør tage højde for - i nedenstående finder du 5 råd, der kan hjælpe dig med at afgøre, om du skal klage over Vurderingsstyrelsens tilbud om tilbagebetaling af grundskyld eller ejendomsværdiskat.

1. Sammenhold eventuel forskel på din boligs købspris og SKATs ejendomsvurdering

Købesummen for dit hus indgår med betydelig vægt i beregningen af ejendomsvurderingen, og hvis dit hus har været solgt flere gange inden for de seneste seks år, indgår kun det seneste salg i beregningen. Også salg af ejendomme i nærområdet indgår i fastsættelsen af ejendomsvurderingen. Derfor bør det indgå i dine overvejelser om eventuel klage, hvorvidt der er forskel på købsprisen af boligen og Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering.

2. Sæt dig ind i sammenhængen mellem den nye og de videreførte vurderinger

Vurderingsstyrelsen har udarbejdet et automatisk system, hvor du som ejer får vurderet, om du har betalt for meget grundskyld eller ejendomsværdiskat i perioden fra 2011/2012 og frem til den nye ejendomsvurdering. Det betyder, at en lavere ejendomsvurdering ligeledes har indflydelse på tilbagebetalingen i forhold til de enkelte videreførte vurderinger. Det er derfor vigtigt, at du sammenholder, om der er en harmoni mellem de nye og de videreførte vurderinger.

3. Sammenhold BBR-oplysninger med faktiske forhold

Når Vurderingsstyrelsen foretager en ejendomsvurdering, bygger den på en række faktiske oplysninger, som Vurderingsstyrelsen har adgang til, f.eks. BBR-oplysninger (fra Bygnings- og Boligregistret), der viser antal kvadratmeter og bygninger på grunden. I forbindelse med deklarationsproceduren, som går forud for ejendomsvurderingen, udsender Vurderingsstyrelsen disse oplysninger til dig som ejer af ejendommen.

Det er vigtigt, at du undersøger, om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der fremgår af BBR, og de faktiske forhold. En uoverensstemmelse her kan selvsagt være årsag til, at Vurderingsstyrelsens beregninger ikke er korrekte.

4. Foretag en cost-benefit-analyse for at afgøre, om det kan betale sig at klage

I den nye ejendomsvurderingslov er der indsat en begrænsning, som medfører, at ejendomsværdien for den nye vurdering skal kunne ændres med mindst 20%, for at din klagesag kan imødekommes. En forskel i ejendomsvurderingen på under 20% vil ikke medføre ændring i Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering. Din klage vil i stedet blive afvist. 20%-reglen gælder ikke for klager over de videreførte ejendomsvurderinger, men det kan ikke afvises, at den vil smitte af på de videreførte vurderinger.

Vurderingsstyrelsens tilbud om tilbagebetaling bortfalder, hvis du klager over de videreførte vurderinger. Med andre ord kan du ikke fortryde din klage og bagefter acceptere det første tilbud – heller ikke, hvis resultatet af din klage bliver en dårligere vurdering for dig. Du bør derfor overveje, om den forventede værdiændring er stor nok til, at det kan betale sig at gå videre med en klagesag.

5. Få professionel hjælp til at vurdere dit tilbud om tilbagebetaling

Medmindre du har et rigtig godt overblik over de faktiske og retlige standarder, er det vores anbefaling, at du kontakter en advokat med indsigt i ejendomsvurderinger. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det ud fra en cost-benefit-analyse kan betale sig at klage over ejendomsvurderingen.

Kontakt DAHL for at få hjælp til at revurdere dit tilbud om tilbagebetaling og eventuel klage herover

DAHL Advokatfirma kan hjælpe dig med at afdække alle nødvendige forhold. Vi har etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over ejendomsvurderingsloven - kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne