Nyheder

Derfor skal du reagere på SKATs nye vurdering af din ejendom

Der er mange gode grunde til, at du som ejer af en ejerbolig skal forholde dig til, om de oplysninger, SKAT har baseret din nye ejendomsvurdering - og selve vurderingen – på nu også er retvisende. Det kan nemlig koste dig mange penge, hvis du ikke går oplysningerne efter i sømmene.

Efter et langt tilløb vil Vurderingsstyrelsen under SKAT udsende nye ejendomsvurderinger til landets 1,7 mio. ejere af såkaldte ejerboliger - villaer, parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse - på den anden side af sommerferien (Red. 03.09.2020: Ejendomsvurderingerne er udskudt - og hvad så?).

De nye vurderinger sendes ikke alle sammen ud på én gang, men forventes at blive udsendt i en lind strøm over de følgende mange måneder.

Det er vigtigt, at du som ejendomsejer er opmærksom på de henvendelser, Vurderingsstyrelsen sender til din e-Boks, og ikke mindst reagerer herpå, hvis du ikke er enig i det, som er anført.

Det gælder først og fremmest ved den såkaldte deklarationsprocedure, hvor SKAT meddeler ejendomsejeren de oplysninger, SKAT har om ejendommen, og som, hvis SKAT ikke hører andet fra ejeren, vil blive lagt til grund ved fastlæggelsen af den nye vurdering af ejendommen.

Kontakt Vurderingsstyrelsen inden for 4 uger

Hvis du som ejer ikke er enig i oplysningerne eller har yderligere at tilføje, eksempelvis rettelser til BBR eller andre faktiske forhold, er det vigtigt, at du reagerer inden for den 4-ugers-frist, som løber fra den dag, du har modtaget Vurderingsstyrelsens henvendelse i din e-Boks. Hvis ikke, bliver vurderingen foretaget på et ukorrekt grundlag med deraf følgende risiko for en forhøjet vurdering og dermed højere skattegrundlag - og dermed igen højere skattebetaling end den, du skulle have været udsat for. Det kan derfor have stor økonomisk betydning, hvis ikke du reagerer i tide. Den eneste mulighed, du herefter har, er at klage over vurderingen. Dette er nødvendigvis ikke ligetil.

Udtrykker SKATs vurdering af din ejendom den rette værdi?

Efter den nye ejendomsvurderingslov er det også vigtigt, at du forholder dig til, om den nye vurdering efter din opfattelse er udtryk for ejendommens rette værdi pr. 1. januar 2020.

Dels udgør den nye vurdering det fremtidige skattegrundlag fra 2024 for de følgende 2 år, indtil en ny vurdering foretages – og dels udgør den nye vurdering grundlaget for, om du som ejer skal have tilbagebetalt tidligere betalt ejendomsskat og grundskyld for årerne 2011-2020.

Du bliver omfattet af den såkaldte tilbagebetalingsordning, hvis du som ejer af en ejendom vurderes at have betalt mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat, end du har været forpligtet til. Du vil således blive tilbudt at få tilbagebetalt differencen mellem det, du har betalt og det, som Vurderingsstyrelsen i 2021 mener, burde have været betalt i perioden 2011-2020.

DAHLs anbefaling

Selvom du måtte blive tilbudt et tilbagebetalingsbeløb, er det vores anbefaling, at du forholder dig til, om du reelt er berettiget til at tilbagebetalt yderligere. Og hvis du ikke bliver tilbudt et tilbagebetalingsbeløb, bør du forholde dig til, om vurderingen for 2020 er for høj, så du reelt burde tilbagetalt et beløb.

Kontakt DAHL for at få professionel hjælp til at foretage en revurdering af SKATs nye vurdering

Cost-benefit-analysen, der skal afklare, om du bør acceptere SKATs tilbagebetalingstilbud eller indlede en klagesag, kan være kompleks og vanskelig at foretage. Hos DAHL kan vi hjælpe dig med at afdække alle nødvendige forhold.

Vi har etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over ejendomsvurderingsloven - kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne