Nyheder

Pas på med værdiansættelser i et dødsbo - der er sjældent fortrydelsesret!

Arvinger er bundet af de værdiansættelser, der vælges i en boopgørelse i et dødsbo. Det er den absolutte hovedregel; man kan ikke fortryde, hvis værdien er blevet sat for højt - bordet fanger. Denne problemstilling er ofte overset og kan være dyr for arvingerne. Læs her, hvad du bør være opmærksom på.

Skifte af et dødsbo afsluttes ved, at der indleveres en boopgørelse til skifteretten og Skattestyrelsen. I denne opgørelse værdiansættes de forskellige aktiver. Det gælder også aktiver, der ikke er solgt i forbindelse med skiftet, men som en arving, f.eks. ægtefællen eller et barn, har beholdt.

Det er velkendt for de fleste, at sådanne værdiansættelser skal godkendes af Skattestyrelsen, og at værdiansættelserne undertiden kan give udfordringer. Værdierne har nemlig  betydning for, hvad der skal betales i boafgift, og kan også have betydning for størrelsen af den skat, som dødsboet skal betale, hvis boet er skattepligtigt. Hvis Skattestyrelsen forhøjer værdier, kan boafgift og skat derfor også blive højere.

Fra tid til anden er problemet imidlertid det omvendte, nemlig at man har indleveret en boopgørelse, hvor et eller flere aktiver er ansat til en værdi, som viser sig at være højere, måske langt højere end den reelle værdi. Dermed kommer boet og arvingerne til at betale afgift af værdier, der slet ikke er der.

Når en boopgørelse er indleveret, tager Skattestyrelsen stilling til værdiansættelserne, og når Skattestyrelsen har godkendt dem, beregner og opkræver skifteretten boafgiften. Dermed er bobehandlingen afsluttet.

Måske konstaterer arvingerne først da, at en værdi af et aktiv er sat (alt) for højt.

Hvorfor ansættes aktivers værdi for højt?

Der kan være flere årsager til, at man værdiansætter et aktiv for højt.

Måske har man troet, at et aktiv, f.eks. en fast ejendom, kunne sælges til en bestemt pris, og det viste sig at være umuligt. Det kan også være, man har anvendt nogle værdiansættelsesprincipper forkert, f.eks. ved beregning af kursværdien på en fordring. Eller også har man bare ikke tænkt sig om.

Når et bo er afsluttet, kan arvingerne ikke ændre værdiansættelserne, medmindre der er grundlag for, at boet kan genoptages efter særlige regler i dødsboskiftelovens § 103.

Det er ikke usædvanligt, at arvinger begærer et dødsbo genoptaget, fordi de ønsker at korrigere en værdiansættelse af et aktiv i boopgørelsen. I 2018 fandt to tilfælde vej til Højesteret.

Eksempler fra praksis

I begge tilfælde havde arvingerne indleveret den såkaldte åbningsstatus, som i princippet er en foreløbig opgørelse af boets aktiver og passiver. I den blanket, der typisk anvendes, er det muligt at sætte kryds ved, at ”Opgørelsen [samtidig er] endelig boopgørelse med opgørelsesdag på dødsdagen”. Når arvingerne sætter kryds i denne rubrik, får åbningsstatus karakter af boopgørelse med samme retsvirkninger. I de to sager fra 2018 blev det fremført, at denne afkrydsning beroede på en fejl.

Højesteret fastslog, at udgangspunktet er, at arvinger ikke kan kræve et bo genoptaget med henblik på at ændre en værdiansættelse. Der var ikke konkrete grunde til fravige udgangspunktet, og skifteretten havde ikke tilsidesat nogen vejledningspligt.

I den ene sag måtte arvingerne derfor leve med, at to ejendomme var værdiansat betydeligt højere end de egentlige værdier.

I den anden sag måtte arvingerne leve med, at et pantebrev i en fast ejendom var værdiansat til kurs 100 på ca. 500.000 kr., selvom det formentlig slet ikke var noget værd.

I en senere afgørelse har Østre Landsret dog tilladt et bo genoptaget i en situation, hvor to ejendomme var værdiansat betydeligt over de reelle værdier. I dette tilfælde var der imidlertid også indregnet et aktiv i boopgørelsen, nemlig en ratepension, som slet ikke skulle indgå i boet. Det var formentlig dette sidste punkt, der løftede genoptagelsen igennem.

Kontakt DAHL

Det kan have stor betydning for arvinger at ansætte værdierne korrekt fra start. Derfor må det altid anbefales, at man indhenter den relevante rådgivning, når de mange – og ofte vanskelige – valg skal træffes som grundlag for boregnskabet. Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne