Nyheder

IT-bedrageri: 8 gode råd til at minimere risikoen for at blive ramt

IT-kriminelle bruger udspekulerede metoder til at skaffe sig oplysninger om virksomheder, som de kan bruge til at begå IT-kriminalitet. Få vores råd til, hvordan du og din virksomhed kan minimere risikoen for at blive udsat for IT-bedrageri.

Hvert år i oktober fokuserer EU på IT-sikkerhed, og i år er det 9. gang, at European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) holder Cyber Security Month. Målet er at få EU's borgere, virksomheder og organisationer til at være opmærksomme på cybersikkerhed. I 2020 blev 'Think Before U Click' introduceret som officielt motto for kampagnen. Hos DAHL sætter vi derfor også fokus på cybersikkerhed, og vores specialister kommer her med 8 gode råd, så du kan begrænse risikoen for IT-kriminalitet rettet mod din virksomhed.

IT-kriminelle holder aldrig fri, og derfor er det vores anbefaling, at virksomheder er påpasselige og udviser agtpågivenhed over for IT-kriminelles forsøg på at begå bedrageri. Metoderne er mange, nogle mere kendte end andre. Såkaldt CEO-fraud og e-mailbedrageri ses efterhånden i flere afarter. Typisk går det ud på, at virksomhedens bogholderi af en tilsyneladende pålidelig person bliver bedt om at overføre et beløb eller betale en faktura til et nyt kontonummer. I virkeligheden er der tale om kriminelle, som udgiver sig for at være f.eks. virksomhedens CEO eller faste leverandør.

Ifølge Center for Cybersikkerhed er cybertruslen i Danmark lige nu meget høj, og man ser et stigende antal forsøg på IT-kriminalitet rettet mod danske virksomheder. Læs mere her.

Sidste år blev en større jysk virksomhed bedraget for knap 14 millioner kroner, efter at kriminelle hackere via virksomhedens IT-system fremstillede falske anmodninger om overførsler til en udenlandsk bank. E-mails og anmodninger så umiddelbart rigtige og autentiske ud, hvilket bevirkede, at modtageren ikke fattede mistanke og derfor i god tro overførte beløbene.

E-mailbedrageri eller fakturabedrageri, hvor en kriminel udgiver sig for at være en kendt leverandør, som beder om betaling af en udstedt faktura til et ændret kontonummer, rammer stadig et stort antal danske virksomheder. Er man som virksomhed uheldig at blive snydt, kan man desværre ikke regne med at have betalt sin faktura med frigørende virkning i forhold til den rigtige leverandør. Derfor anbefaler vi, at alle virksomheder skærper deres procedurer.

8 gode råd til at begrænse risiko for snyd

  1. Indfør ekstra sikkerhedsforanstaltninger for overførsel af store beløb, og vær særligt opmærksom, når der kræves overførsel til udenlandske konti.
  2. Indfør kontrolsystem i relation til ændring af kontooplysninger, få bekræftelser f.eks. ved videoopkald og/eller kontroller ved e-mail-forespørgsel, hvor der inkluderes et spørgsmål, som kun den ”rigtige” modtager kender svaret på.
  3. Tjek e-mailadressen bag det navn, som betalingsanmodningen kommer fra, og skriv kun til leverandørens sædvanlige adresse (vær opmærksom på typo-adresser, hvor der f.eks. er tilført et punktum eller en bindestreg).
  4. Begræns de oplysninger om virksomheden og dens ansatte, ferie mv., som offentliggøres på hjemmesider, sociale medier mv. mest muligt.
  5. Sørg for at opdatere IT-systemer og antivirusprogrammer, og sørg for at ændre alle passwords med jævne mellemrum. Indfør 2-faktor-login, hvor det er muligt, og overvåg, om der bliver logget på fra ukendte lokationer.
  6. Vær varsom med at åbne vedhæftede filer i e-mails fra afsendere, du ikke kender. (Forventer du at modtage denne e-mail?)
  7. Vær opmærksom, hvis I modtager e-mails med fejl, dårligt sprog. (Tyder det på, at der er anvendt automatiseret oversættelse?)
  8. Sørg for, at virksomhedens e-mailsikkerhed er høj ved at benytte anerkendte teknologier til at sortere uønskede e-mails fra (DMARC, DKIM og SPF).

Alle virksomhedens medarbejdere, uanset funktion, bør kende ovenstående råd.

Har du brug for vores hjælp?

Har du spørgsmål til udarbejdelse og håndtering af IT-sikkerhedsprocedurer eller anden Risk Management, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne