Nyheder

Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter

Udgangspunktet for aktindsigt er med den nye offentlighedslov, at stort set alt skal være tilgængeligt for offentligheden. De to praktiske undtagelser er de interne arbejdsdokumenter, som myndighederne udfærdiger og/eller udveksler i enheden samt følsomme oplysninger om personlige og/eller økonomiske forhold.

Ombudsmanden har i en udtalelse behandlet spørgsmålet, om interne arbejdsdokumenter, der som udgangspunkt er undtaget aktindsigt, kunne forblive sådanne, når det interne arbejdsdokument indgik i en sag omfattet af Miljøoplysningsloven.  

Der var i udtalelsen for så vidt ikke uenighed om, at der var tale om et internt arbejdsdokument, og at dette var omfattet af undtagelsesbestemmelsen om interne arbejdsdokumenter, heller ikke, at der var tale om oplysninger i dokumentet omfattet af Miljøoplysningsloven.

Spørgsmålet var herefter, om afvejningsreglerne i miljøoplysningsloven kunne føre til, at der alligevel skulle gives aktindsigt i et dokument.

Miljøoplysningslovens konkrete afvejningsregel betyder, at selv hvis en undtagelsesbestemmelse som sådan generelt kan finde anvendelse, er det kun lovligt at give afslag i det konkrete tilfælde, hvis interesserne, der varetages i den forbindelse, overstiger de interesser, der varetages ved udlevering af de pågældende oplysninger. 

Medfører afvejningen, at hensynene, som taler for udlevering, vejer tungest, skal der gives aktindsigt. Det fremgår samtidig udtrykkeligt af bestemmelsen, at undtagelsesbestemmelsen skal fortolkes restriktivt.

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 12, stk. 1 (og § 7 i offentlighedsloven fra 1985) om interne dokumenter har bl.a. til formål at beskytte myndighedernes interne beslutningsproces. Afvejningsreglen i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3 gælder imidlertid fuldt ud for interne dokumenter. Det indebærer, at myndigheden altid skal foretage den foreskrevne afvejning.

Til forskel fra princippet om meroffentlighed instituerer miljøoplysningslovens konkrete afvejningsregel således en ret for den aktindsigtssøgende.

Se ombudsmandens udtalelse her

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information