Nyheder

Har I styr på jeres influenceres adfærd på sociale medier?

Forbrugerombudsmanden har igen politianmeldt en influencer, der ikke tydeligt har markeret opslag på Instagram som reklame. Politianmeldelsen blev indgivet på baggrund af flere klager fra forbrugere. Noget tyder altså på, at forbrugerne i højere grad efterspørger mere gennemsigtighed, når influencere fungerer som markedsføringskanal for virksomheder. Som virksomhed bør I sikre jer, at jeres brug af influencer marketing ikke bliver dyrere end højest nødvendigt – både kommercielt, imagemæssigt og økonomisk.

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for det voksende fænomen influencer marketing, da det har vist sig, at der er en stor forretningsmæssig værdi i at markedsføre produkter via f.eks. bloggere og influencere.

Brugen af influencere i markedsføring er effektiv, idet de har adgang til en specifik målgruppe, som har tillid til dem og derfor lægger stor vægt på, hvad den pågældende influencer mener om en virksomheds produkter eller ydelser.

Men det er ikke kun virksomhederne, der er blevet mere opmærksomme på markedsføringsfænomenet. I juli 2020, imens de fleste danskere har holdt sommerferie, har Forbrugerombudsmanden igen politianmeldt en influencer, der ikke tydeligt har markeret, at mindst 21 af influencerens opslag og ”stories” på Instagram var reklame. Politianmeldelsen blev indgivet på baggrund af flere klager fra forbrugere. Noget tyder altså på, at forbrugerne efterspørger mere gennemsigtighed, når influencere fungerer som markedsføringskanal for virksomheder.

Samtidig har Forbrugerombudsmanden i deres årsberetning fra den 6. august 2020 netop annonceret, at de i 2020 vil have fokus på virksomheders brug af børn og unge i markedsføring på sociale medier, hvilket antageligt også kan omfatte brug af de yngre influencere. Derfor bør I som virksomhed sikre jer, at både I og jeres influencere overholder markedsføringslovens spilleregler, så jeres brug af influencer marketing ikke bliver dyrere end højest nødvendigt.

Som virksomhed er I dels ansvarlige for jeres influenceres adfærd på de sociale medier, når de reklamerer for jeres produkter og ydelser på jeres opdrag, og dels er I den reelle afsender af jeres influenceres reklamer. Jeres kunder vil derfor associere jeres influencere med jer. Derfor er det vigtigt, at I har hånd i hanke med jeres influencere, og at I selv kender de forskellige faldgruber, som kan resultere i et dårligt image, klagesager, politianmeldelser og evt. bødeansvar.

Sådan sikrer I, at jeres influencere overholder forbuddet mod skjult reklame

Når I etablerer et reklamesamarbejde med en influencer, bør I altid anvende jeres egen standard influencersamarbejdsaftale. Med denne kan I forpligte influenceren til at udforme reklamen efter nogle klare retningslinjer, der overholder forbuddet mod skjult reklame samt markedsføringslovens øvrige spilleregler.

Det er altså også jeres opgave at sikre;

  • At influenceren tydeligt markerer et opslag, en video, en ”story” på alle influencerens forskellige kommunikationskanaler – f.eks. sociale medier og blogs – som en reklame ved at skrive enten:

Reklame                           Annonce

  • At reklamemarkeringen fremgår i starten af omtalen, og at den ikke forsvinder i opslagsteksten.
  • At reklamemarkeringen fremgår endnu tydeligere, hvis reklamen er rettet mod børn og unge under 18 år – f.eks. ved at sikre, at reklamemarkeringen ”REKLAME” eller ”ANNONCE” skrives med blokbogstaver.
  • At reklamemarkeringen ikke blot fremgår af et hashtag eller som et vagt udtryk som ”i samarbejde med”

Derudover skal I også sikre, at det fremgår tydeligt af reklameomtalen, hvem der reklameres for.

Det er ikke tilstrækkeligt, at influenceren tagger jeres virksomhedsnavn på et billede, eller at jeres virksomhedsnavn fremgår af et hashtag.

Vi anbefaler klart, at det i forlængelse af reklamemarkeringen fremgår, hvem der reklameres for – f.eks.:

”Reklame for [virksomhedsnavn]”

Forbuddet mod skjult reklame gælder også, selvom I ikke har haft direkte kontakt med influenceren

En omtale på de sociale medier og blogs er en reklame i markedsføringslovens forstand, når omtalen af produktet sker efter aftale med influenceren.

Aftalen kan både være skriftlig, mundtlig eller stiltiende. Afgørende er blot, at der er enighed om, at virksomheden eller dennes produkter skal omtales. Der skal ikke særligt meget til, før der er indgået en aftale. Selv mindre antydninger kan være tilstrækkelige.

En omtale er eksempelvis en reklame, når:

  • Influenceren bliver betalt for sin omtale (i penge og/eller produkter/ydelser)
  • Influenceren får en rabat eller andre fordele for at promovere en virksomhed
  • Virksomheden løbende sender influenceren produkter, som omtales af influenceren – også selvom parterne ikke har haft anden kontakt med hinanden

Vores anbefaling: Indfør løbende kontrol med jeres influencere

Udover at sikre at jeres influencere agerer i overensstemmelse med markedsføringslovens regler ved indgåelse af influencersamarbejdsaftaler, bør I løbende kontrollere influencernes adfærd på sociale medier. Opdager I, at influencere ikke overholder lovgivningen, skal I kontakte jeres influencere og få dem til at rette ind.

Har I sikret, at jeres influencere ikke krænker eller udnytter tredjemands rettigheder på utilbørlig vis?

Som sagt bør I sikre jer, at jeres influencere og I selv overholder markedsføringslovens regler. Samtidig bør I dog sikre, at jeres influenceres markedsføring af jeres produkter eller ydelser ikke krænker eller udnytter tredjemands rettigheder. I bør f.eks. sikre, at jeres influencere ikke anvender billeder, som de ikke har ophavsretten til, når de reklamerer for jer, og at jeres influencere ikke anvender andre virksomheders varemærker til at promovere jeres produkter eller ydelser.

Vil I sikre jer, at jeres influencere opfylder markedsføringslovens regler?

DAHL yder rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten – særligt med fokus på digital markedsføring på internettet og sociale medier.

Vi hjælper jer med bl.a. at afdække lovligheden af jeres virksomheds brug af influencere i markedsføringen, gøre jer opmærksomme på de markedsføringsretlige faldgruber samt udarbejdelse af standard influencersamarbejdsaftaler.  Derudover rådgiver vi også om, hvordan I via jeres markedsføring på sociale medier bedst beskytter jeres IP-rettigheder og undgår at krænke tredjemands rettigheder.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne