Nyheder

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret som følge af passivitet

Til tider mister entreprenøren sin afhjælpningsret, hvorefter bygherren er berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør. Dette var tilfældet i en nylig afsagt kendelse fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten fastslog, at totalentreprenørens afhjælpningsret var bortfaldet som følge af manglende reaktion på bygherrens henvendelser. Bygherren var derfor berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør.

Afhjælpning af mangler

En stor del af tvisterne inden for byggebranchen vedrører mangler. Den økonomiske størrelse af disse mangelskrav er varierende, men kan have enorme økonomiske konsekvenser for parterne. Hvis der konstateres mangler ved de af entreprenøren udførte arbejder, har entreprenøren en ret og en pligt til at foretage afhjælpning af de mangler, som den pågældende entreprenør hæfter for.

Kravet om afhjælpning er bygherrens primære misligholdelsesbeføjelse ved mangler. Dette betyder, at den altovervejende hovedregel er, at bygherrens mangelskrav skal løses ved, at de påviste mangler udbedres. Øvrige misligholdelsesbeføjelser, eksempelvis erstatning og afslag i entreprisesummen, kommer således i anden række.

Hvis entreprenøren mister retten til afhjælpning, eksempelvis som følge af passivitet, så har bygherren ret til at udbedre manglerne for entreprenørens regning. Bygherrens krav mod den misligholdende entreprenør vil herefter være omkostningen til at udbedre manglerne ved udførelse af en anden entreprenør.

Om sagen

I den nævnte voldgiftskendelse (T:BB 2020.407 VBA) havde bygherren og totalentreprenøren indgået en aftale om opførelse af et business- og sciencehus. Tvisten vedrørte mangler af nogle opsatte stinkskabe (skabe med udsugning). Bygherren reklamerede over manglerne ved afleveringsforretningen i juli 2016. Bygherren og totalentreprenøren indgik herefter i en dialog om manglerne. Eftersom leverandøren af stinkskabene havde en afvisende holdning, blev der iværksat et syn og skøn efter totalentreprenørens opfordring. Årsagen hertil var, at totalentreprenøren ønskede noget konkret at gå videre til leverandøren med.

I syn- og skønssagen blev det fastslået, at stinkskabene var mangelfulde, idet disse ikke var opsat i overensstemmelse med god projekterings- og udførelsesskik. Skønserklæringen blev udfærdiget i marts 2018. Bygherren opfordrede herefter totalentreprenøren til at foretage afhjælpning via e-mail af den 5. marts 2018, 9. april 2018 og den 24. april 2018. Totalentreprenøren reagerede ikke på bygherrens henvendelser.

Kendelsens resultat

Totalentreprenøren havde i forbindelse med syn- og skønssagen ikke tilbudt eller søgt at afhjælpe. Heller ikke efter skønserklæringen blev udfærdiget og trods bygherrens gentagne opfordringer, tog totalentreprenøren skridt til afhjælpning. Af den grund havde totalentreprenøren fortabt retten til afhjælpning. Bygherren var derfor berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør. Voldgiftsrettens kendelse fastslår således, at der påhviler entreprenøren en pligt til at reagere aktivt.  

Kendelsens resultat er ikke overraskende. Særligt i lyset af, at bygherren afskar totalentreprenørens adgang til at foretage afhjælpning på et relativt sent tidspunkt. Bygherren afskar først totalentreprenørens adgang til at foretage afhjælpning efter skønserklæringen fremkom. Til sammenligning kan eksempelvis voldgiftskendelsen T:BB 2010.267 VBA nævnes. I denne sag bortfald entreprenørens afhjælpningsret, idet entreprenøren undlod at foretage afhjælpning inden for de frister, som bygherren havde fastsat.

Ikke desto mindre skal det nævnes, at der er tilfælde, hvor entreprenøren uberettiget er frataget afhjælpningsretten. Her vil bygherren alene være berettiget til at kræve betaling af kostprisen, eksklusive dækningsbidrag og moms, hvilket stiller entreprenøren mere gunstigt.

Har du brug for DAHLs hjælp?

Hos DAHL har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister, hvis du sidder med lignende tvister eller har andre spørgsmål.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne