Nyheder

Konkursrådet anbefaler ændringer i rekonstruktionsreglerne

Grundet COVID-19 oplever flere virksomheder økonomiske vanskeligheder. Konkursrådet er derfor kommet med anbefalinger til ændringer af rekonstruktionsreglerne. Målet er at gøre reglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende og dermed gøre reglerne mere anvendelige for virksomheder, der er levedygtige, men som grundet COVID-19 situationen eller andre omstændigheder er blevet insolvente.

De foreslåede anbefalinger, som Konkursrådet foreslår gennemført hurtigst muligt, er i hovedtræk:

Mulighed for kontrolleret ”time out” på 4-8 uger

Som reglerne er i dag, er resultatet af en fejlslagen rekonstruktion, at virksomheden automatisk bliver erklæret konkurs. Når rekonstruktionen først er indledt, kan virksomheden ikke komme ud af rekonstruktionen, uden at virksomheden går konkurs, medmindre der etableres en akkord, eller virksomheden bliver solvent. Dette kan afholde nogle virksomheder fra at indlede en rekonstruktion.

Konkursrådet foreslår på den baggrund, at en rekonstruktion skal kunne bringes til ophør, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Dvs. uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Det skal være uden betydning, hvad årsagen er til, at rekonstruktionen ophører – om det er virksomheden selv, der bringer rekonstruktionen til ophør, eller om ophøret skyldes andre grunde.

Da forslaget til rekonstruktionsplan skal behandles inden for 4 uger fra indledning af rekonstruktionen, eventuelt med en forlængelse på 4 uger, giver det virksomheden mulighed for at få en ”time out” på 4-8 uger. Vel at mærke en ”time out”, der kontrolleres af rekonstruktøren.

Ingen krav om sikkerhedsstillelse for konkurs

Hvis du ønsker at indlede en rekonstruktion i dag, er det et krav, at der stilles sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, typisk i størrelse kr. 30-40.000. 

I de nye anbefalinger foreslår Konkursrådet, at dette krav ophæves.

Ikke automatisk frysning af virksomhedspant

Som reglerne er i dag ”fryser” et virksomhedspant ved indledning af rekonstruktion. En ”frysning” af pantet indebærer, at der ikke indgår nye aktiver under pantet, og at der ikke kan udskilles aktiver af pantet ifølge regelmæssig drift.

Da virksomheden dermed skal have samtykke og afregne virksomhedspanthaver for brug og salg af aktiver omfattet af virksomhedspantet, kan det begrænse mulighederne for at videreføre virksomheden. Derudover kan det vanskeliggøre mulighederne for at finansiere rekonstruktionen, da de tiltag, der bliver igangsat under rekonstruktionen, og som typisk vil være finansieret af virksomhedspanthaver, ikke automatisk kommer virksomhedspanthaver til fordel.

Konkursrådet foreslår derfor, at det gøres frivilligt, om virksomhedspantet skal ”fryse”. En ”frysning” af virksomhedspantet skal fremover ske på baggrund af virksomhedens/pantsætters eller virksomhedspanthavers ønske herom.

”Fast track” af virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse kan i dag alene gennemføres i en rekonstruktion, hvis virksomhedsoverdragelsen er vedtaget i en rekonstruktionsplan og -forslag.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at en overdragelse gennemføres hurtigt, og at der ikke er tid til processen med vedtagelse af rekonstruktionsplan og -forslag.

For at øge incitamentet til at foretage virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion foreslår Konkursrådet, at der indføres en ”fast track model”, hvor en virksomhedsoverdragelse kan gennemføres med rekonstruktørens samtykke, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan, forudsat det er nødvendigt for at sikre værdier. 

Kreditorerne skal orienteres, forinden overdragelsen gennemføres. Er der ikke kommet indsigelse fra et flertal af kreditorerne inden 5 hverdage, kan overdragelsen gennemføres.

Udvidet dækning af Lønmodtagernes Garantifond

Indledning af rekonstruktionsbehandling er i dag ikke udbetalingsgrund for Lønmodtagerne Garantifond. Lønmodtagere må dermed afvente, om virksomheden opnår en rekonstruktion, eller om virksomheden tages under konkursbehandling, før lønrestancerne kan betales.

Konkursrådet foreslår, at rekonstruktionsbehandling gøres til udbetalingsgrund. Lønmodtagernes Garantifond skal dermed ved indledning af rekonstruktion udbetale lønmodtageres krav på løn, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen. 

Konkursrådet foreslår også, at det skal fremgå af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, at en køber af en virksomhed alene hæfter for lønmodtagerforpligtelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionens eller konkursen indledning.

Valg af tillidsmand

Konkursrådet foreslår, at det ved indledning af en rekonstruktion gøres valgfrit for virksomheden, der anmoder om indledning af rekonstruktion, om der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.

Er der ikke udpeget en regnskabskyndig tillidsmand, kan rekonstruktøren eller kreditorer, der udgør mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der vil give stemmeret, efter vedtagelsen af rekonstruktionsplanen anmode om, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.

Derudover kan rekonstruktøren på et hvert stadie i rekonstruktionsbehandlingen antage nødvendig regnskabskyndig bistand.

Vi følger op på Konkursrådets anbefalinger og de foreslåede ændringer.

Kompetent juridisk bistand

Hos DAHL har vi solid erfaring med at repræsentere såvel myndigheder som private virksomheder, når deres kunder eller samarbejdspartnere kommer under insolvensbehandling. Vi bistår med konkursbehandling, rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning. Kontakt os hvis du har spørgsmål til anbefalingerne eller i øvrigt har brug for juridisk rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne