Nyheder

Fælles økonomi giver fælles udfordringer

En byretsdom viser, at man skal tænke sig om, når man laver fælleskonto med sin samlever.

Ægtefæller eller samlevende har ofte en fælles konto. En fælles konto – som indlånskonto – tjener en række praktiske formål. Det forekommer givetvis lige så ofte, at man har en fælles konto i form af en udlånskonto - altså en gæld - f.eks. til en bank. Er der tale om en fælles konto, hæfter man også solidarisk for de forpligtelser, der kan afledes af kontoen.

Fælles konti anvendes typisk af praktiske hensyn. Uanset disse praktiske hensyn kan der i en række situationer være anledning til at tænke sig godt om, inden man etablerer fælles konti med en ægtefælle/samlever. Dette gælder også skattemæssigt.

Skattemæssige konsekvenser ved en fælles konto

I en byretsdom fra retten i Helsingør fra 17. december 2015 var en skatteyder blevet beskattet af halvdelen af nogle beløb, der var blevet indsat på hendes og hendes samlevers fælles bankkonto. Indkomstforhøjelsen udgjorde 50 % af den uidentificerede nettoindbetaling på kontoen.

Skatteyderen og hendes samlever havde haft hver deres ”uafhængighed”. Skatteyderen gjorde gældende, at hun ikke havde haft hævekort til kontoen, og at det alene var samleveren, der efter aftale med banken kunne disponere over kontoen. 

Samleveren havde drevet virksomhed med diverse ejendomsselskaber, og visse af indbetalingerne på kontiene stammede givetvis herfra. 

Skatteyderen havde været lønmodtager og havde ikke deltaget i virksomhederne eller i anden selvstændig virksomhed. Skatteyderen havde alene været stifter af et selskab, ligesom hun havde været formand for bestyrelsen i ét selskab og medlem af bestyrelsen i et andet selskab. Af disse årsager mente skatteyderen ikke, at hun skulle beskattes af noget af det beløb, der stod på fælleskontoen.

Sagens afgørelse

Såvel Landsskatteretten som byretten fandt, at der var indsat en række ikke ubetydelige beløb, som ikke kunne dokumenteres eller sandsynliggøres, og som ikke var opgivet til SKAT. 

SKAT var derfor berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten for skatteyderen. Disse nettobeløb blev anset som indtægter, der ikke var selvangivet.

Såvel Landsskatteretten som byretten fandt også, at skatteyderen ikke havde sandsynliggjort, at hun ikke var skattepligtig af de pågældende beløb. Det forhold, at man var medejer af kontoen, medførte også, at man havde erhvervet ret til halvdelen af de pågældende beløb.

Uanset den ”bevidste/ubevidste uvidenhed” om de pågældende transaktioner blev skatteyderen altså beskattet af 50% af nettoindbetalingerne på kontoen.

Den pågældende dom er egentlig i overensstemmelse med den praksis, der foreligger. Læresætningen på baggrund af dommen er vel den, at man skal være påpasselig med, hvem man omgiver sig med i enhver relation – også i relation til at have en fælleskonto. Skal man undgå overraskelser, bør man have hver sin konto.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne