Nyheder

Fælles økonomi giver fælles udfordringer

En byretsdom viser, at man skal tænke sig om, når man laver fælleskonto med sin samlever.

Ægtefæller eller samlevende har ofte en fælles konto. En fælles konto – som indlånskonto – tjener en række praktiske formål. Det forekommer givetvis lige så ofte, at man har en fælles konto i form af en udlånskonto - altså en gæld - f.eks. til en bank. Er der tale om en fælles konto, hæfter man også solidarisk for de forpligtelser, der kan afledes af kontoen.

Fælles konti anvendes typisk af praktiske hensyn. Uanset disse praktiske hensyn kan der i en række situationer være anledning til at tænke sig godt om, inden man etablerer fælles konti med en ægtefælle/samlever. Dette gælder også skattemæssigt.

Skattemæssige konsekvenser ved en fælles konto

I en byretsdom fra retten i Helsingør fra 17. december 2015 var en skatteyder blevet beskattet af halvdelen af nogle beløb, der var blevet indsat på hendes og hendes samlevers fælles bankkonto. Indkomstforhøjelsen udgjorde 50 % af den uidentificerede nettoindbetaling på kontoen.

Skatteyderen og hendes samlever havde haft hver deres ”uafhængighed”. Skatteyderen gjorde gældende, at hun ikke havde haft hævekort til kontoen, og at det alene var samleveren, der efter aftale med banken kunne disponere over kontoen. 

Samleveren havde drevet virksomhed med diverse ejendomsselskaber, og visse af indbetalingerne på kontiene stammede givetvis herfra. 

Skatteyderen havde været lønmodtager og havde ikke deltaget i virksomhederne eller i anden selvstændig virksomhed. Skatteyderen havde alene været stifter af et selskab, ligesom hun havde været formand for bestyrelsen i ét selskab og medlem af bestyrelsen i et andet selskab. Af disse årsager mente skatteyderen ikke, at hun skulle beskattes af noget af det beløb, der stod på fælleskontoen.

Sagens afgørelse

Såvel Landsskatteretten som byretten fandt, at der var indsat en række ikke ubetydelige beløb, som ikke kunne dokumenteres eller sandsynliggøres, og som ikke var opgivet til SKAT. 

SKAT var derfor berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten for skatteyderen. Disse nettobeløb blev anset som indtægter, der ikke var selvangivet.

Såvel Landsskatteretten som byretten fandt også, at skatteyderen ikke havde sandsynliggjort, at hun ikke var skattepligtig af de pågældende beløb. Det forhold, at man var medejer af kontoen, medførte også, at man havde erhvervet ret til halvdelen af de pågældende beløb.

Uanset den ”bevidste/ubevidste uvidenhed” om de pågældende transaktioner blev skatteyderen altså beskattet af 50% af nettoindbetalingerne på kontoen.

Den pågældende dom er egentlig i overensstemmelse med den praksis, der foreligger. Læresætningen på baggrund af dommen er vel den, at man skal være påpasselig med, hvem man omgiver sig med i enhver relation – også i relation til at have en fælleskonto. Skal man undgå overraskelser, bør man have hver sin konto.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne