Nyheder

Regler for hjemmearbejde under coronakrisen

Coronakrisen har skabt et større behov for, at medarbejdere arbejder hjemme. Med den seneste tids smittespredning har myndighederne igen skærpet deres anbefalinger, herunder også anbefalet, at man visse steder i landet arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Men har du som arbejdsgiver styr på reglerne for en hjemmearbejdsplads’ indretning?

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven skelner imellem hjemmearbejde og det at have en hjemmearbejdsplads. Hjemmearbejde defineres som, at man i gennemsnit arbejder hjemme mindre end en dag om ugen. Hvis dette er tilfældet, er arbejdsmiljøloven ikke gældende for arbejdet i hjemmet.

Er der derimod tale om, at man arbejder mere end i gennemsnit en dag hjemme om ugen, er arbejdsmiljøloven gældende.

Hovedreglen er derfor, at arbejdsmiljøloven gælder, når en ansat regelmæssigt udfører arbejde i eget hjem. Reglerne gælder dog kun i begrænset omfang for, hvad angår arbejdsstedets indretning, arbejde ved en computer, virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde samt hvileperiode og fridøgn.

Pligter for både arbejdsgiver og medarbejder

I forbindelse med arbejde i eget hjem, skal arbejdsgiveren sørge for og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det er vigtigt, at den ansatte medvirker til at sikre dette, da arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i den ansattes hjem. Arbejdsgiveren kan derfor heller ikke bestemme, hvordan arbejdspladsen er indrettet, hvordan belysningen er m.v.

Indretning af hjemmearbejdspladsen

Den ansatte skal have passende inventar på hjemmearbejdspladsen, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Dette kan bl.a. betyde, at den ansatte i nogle situationer med fordel kan tage sin normale kontorstol med hjem til hjemmearbejdspladsen for derved at sørge for, at den ansatte har mulighed for at sidde ordentligt, for derved at minimere eventuelle gener ved den ændrede arbejdsplads. Da det ikke er en ret at have et hæve-sænke bord, kan den ansatte ikke forlange at få sit normale arbejdsbord med hjem.

Hvis det arbejde, der udføres, kræver særlig belysning, skal der være en arbejdslampe til rådighed. Hvis arbejdet primært består af arbejde bag en computerskærm, skal placeringen af skærmen og kunstige lyskilder koordineres, så generende blænding og reflekser minimeres.

Når en ansat arbejder ved en skærm, skal der være tilstrækkeligt med plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Herudover har den ansatte ret til at få undersøgt syn og øjne, og hvis en sådan undersøgelse viser behov for det, har den ansatte ret til specielle synskorrigerende hjælpemidler. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for, at arbejdet bliver tilrettelagt, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

Hvileperiode og fridøgn

De almindelige regler om hvileperiode og fridøgn gælder også, når den ansatte arbejder hjemme. Det betyder, at den ansatte skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24-timers periode samt et ugentligt fridøgn. Reglerne kan dog bl.a. fraviges, når den ansatte arbejder hjemmefra og arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og den ansatte selv tilrettelægger arbejdstiden og dermed også den daglige hvileperiode eller de daglige hvileperioder.

Samarbejde

I praksis kan Arbejdstilsynet ikke håndhæve reglerne om arbejdsmiljø i private hjem. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren og de ansatte finder fælles løsninger, der får tingene til at fungere i denne helt ekstraordinære tid. Selvom der i nogle tilfælde ikke kan findes optimale løsninger, eksempelvis fordi man bor i en lille lejlighed eller lignende, må der fra begge parters side være en vilje til at forsøge at finde den vej, der er mest optimal for begge parter, samt med hensyntagen til den samfundsmæssige situation, der er grundet COVID-19 pandemien.

Igennem et samarbejde om at finde brugbare løsninger for den midlertidige etablering af hjemmearbejdsplads mellem arbejdsgiveren og den ansatte, minimeres risikoen for, at de ansatte efterfølgende får gener som følge af den midlertidige arbejdsplads. Såfremt parterne kan blive enige om det, kunne det også være en mulighed, at arbejdsmiljørepræsentanten eller en ekstern arbejdsmiljøkonsulent kan komme ud i det private hjem og give gode råd til indretningen af arbejdspladsen.

Såfremt du som arbejdsgiver har spørgsmål til situationer omkring den midlertidige hjemmearbejdsplads eller juridiske problemstillinger vedr. COVID-19 i øvrigt, er vi klar til at rådgive din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne