Nyheder

Ny dom understreger markedsføringslovens snævre beskyttelse

Sø- og Handelsretten afsagde den 12. august 2020 dom i en sag anlagt af modehuset DEPECHE & CO A/S mod fashion-virksomhederne LM Noella fashion IVS og Noella Wholesale ApS med påstand om produktkrænkelse i strid med markedsføringsloven. Dommen bekræfter den eksisterende retstilstand; mode- og beklædningsgenstande, som er sammensat af kendte designelementer, nyder kun snæver beskyttelse.

I sagen skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om en taske tilhørende DEPECHE var beskyttet efter markedsføringslovens § 3 mod produktefterligninger, samt om tasker markedsført af Noella i så fald konkret udgjorde en krænkelse af DEPECHEs markedsføringsretlige beskyttelse.

Under sagen nedlagde DEPECHE påstand om, at deres taskedesign nød beskyttelse efter markedsføringslovens § 3, idet designet gennem særlige træk havde opnået kommerciel adskillelsesevne og dermed havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne differentiere sig fra andre produkter på markedet. Som følge af den markedsføringsretlige beskyttelse påstod DEPECHE herefter, at Noellas tasker var ulovlige produktefterligninger.

Noella gjorde gældende, at DEPECHE-tasken ikke havde opnået et beskyttelsesværdigt særpræg og dermed heller ikke en beskyttelsesværdig markedsposition. Til støtte herfor anførte Noella, at de omhandlende tasker bestod af en sammensætning af allerede kendte design- og formelementer, som til forveksling lignede markedets øvrige produkter. Dertil anførte Noella, at uanset enkelte designmæssige ligheder mellem de omtvistede produkter, var der væsentlige forskelle i designudtrykket i produkternes udformning, materialevalg og individuelle designelementer.  

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt indledningsvist, at DEPECHE-tasken nød beskyttelse efter markedsføringsloven. Uanset at DEPECHE-taskens design var inspireret af kendte modetendenser og kendte designelementer, havde DEPECHE foretaget en række designmæssige valg, der medførte, at sammenstillingen gav tasken et vist særpræg, og at den derfor nød beskyttelse mod meget nærgående eller slaviske produktefterligninger.

Selvom en række af de samme designelementer også indgik i Noellas tasker, fandt Sø- og Handelsretten, at Noella-taskerne henset til bl.a. materialevalget, syninger og hængsler adskilte sig kvalitets- og designmæssigt fra DEPECHE-tasken på en sådan måde, at der ikke forelå en krænkelse i medfør af markedsføringsloven. Noella blev herefter frifundet.

DAHLs kommentar

De danske domstole har ved flere lejligheder fastslået, at produktefterligningsværnet, der følger af markedsføringslovens § 3, er snævert, særligt når der er tale om modeprægede produkter. Dette medfører, at der i praksis alene gives beskyttelse mod nærgående eller slaviske efterligninger.

Især i modebranchen er det naturligt at lægge sig tæt op ad konkurrenterne, idet produkter ofte designes ud fra generelle trends.

Resultatet i dommen er derfor ikke overraskende og er netop udtryk for den eksisterende retstilstand. Der vil altid indgå et vist subjektivt skøn i vurderingen af, om et påstået plagierende produkt er en nærgående eller slavisk efterligning, hvilket er årsagen til, at en sag som den omtalte bliver prøvet ved domstolene.

Resultatet er også i overensstemmelse med Højesterets dom i den såkaldte gummistøvlesag (RUB 1), hvor en gummistøvle designet af Ilse Jacobsen blev fundet at være beskyttet mod produktefterligninger i medfør af markedsføringsloven. Her optrådte det karakteristiske designelement ej heller i det påståede krænkende produkt, hvorefter der ikke forelå en krænkelse af RUB 1-støvlen. 

Ud over den snævre beskyttelse i markedsføringsloven er det vigtigt at holde sig for øje, at markedsføringsloven kun finder anvendelse på krænkelser foretaget i Danmark. Man er derfor ikke beskyttet mod efterligninger på de store eksportmarkeder.

Som modevirksomhed bør man overveje, om man skal søge en supplerende beskyttelse af kommercielt vigtige produkter, f.eks. i form af registrerede designs i EU – også i de tilfælde, hvor produktets levetid forventes at være relativt kort.

Læs Sø- og Handelsretten dom her.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den omtalte dom eller til andre emner, der knytter sig til markedsføringsloven eller immaterialret, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter i IPR og markedsføring. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne