Nyheder

Gør dit barns arv eller gave til særeje

Det er muligt at træffe beslutning om, at arv eller gave til dit barn skal være barnets særeje. Ved særeje forstår man, at arven/gaven ikke skal deles med barnets ægtefælle, når ægtefællernes fællesbo skal deles i forbindelse med skilsmisse eller død. Men hvordan besluttes særeje? Og hvilken form for særeje bør man overveje?

Hvordan besluttes særeje?

Det er muligt at gøre dit barns arv eller gave til særeje.

For gaver kan dette ske ved, at du skriver i et gavebrev, at du som gavegiver ønsker, at det skal være dit barns særeje.

For at gøre arv til særeje for dit barn kræver det derimod, at du skriver dit ønske i et testamente.

Når du har skrevet dit ønske om særeje i enten et gavebrev eller et testamente, kan dit barn aldrig ændre denne beslutning. Beslutningen står ved magt.

Dit barn kan naturligvis aftale med sin ægtefælle, at der skal en yderligere (og strammere) særejeklausul på det pågældende aktiv eller formue.

Former for særeje

I gavebrevet eller testamentet skal du skrive, hvilken form for særeje du ønsker, at gaven eller arven skal være.

Der er tre særejeformer:

  • Skilsmissesæreje
  • Fuldstændigt særeje
  • Kombinationssæreje

Skilsmissesæreje

Ved skilsmissesæreje er arven/gaven særeje i tilfælde af dit barns skilsmisse eller separation. Værdien af arven/gaven skal derfor ikke deles med din svigersøn/svigerdatter, hvis dit barn bliver skilt.

Arven/gaven er dog ikke særeje i tilfælde af, at dit barn eller svigersøn/svigerdatter dør. Værdien af arven/gaven indgår derfor i ægtefælleskiftet i forbindelse med død.

Fuldstændigt særeje

Ved fuldstændigt særeje er arven/gaven særeje både i tilfælde af dit barns skilsmisse/separation samt i tilfælde af dit barn eller dennes ægtefælles død.

Værdien af arven/gaven skal derfor ikke deles med din svigersøn/svigerdatter, hvis dit barn bliver skilt, ligesom værdien heller ikke skal deles med din svigersøn/svigerdatter i forbindelse med skiftet af ægtefællernes bodele ved død.

Hvis dit barn dør før dennes ægtefælle, da kan ægtefællen ikke sidde i uskiftet bo på arven/gaven, da denne skal skiftes. Værdien af arven/gaven indgår i dødsboet efter dit barn.

Hvis din svigersøn/svigerdatter dør før dit barn, da holdes værdien af arven/gaven uden for ægtefælleskiftet og kommer derfor ikke til at indgå i dødsboet efter din svigersøn/svigerdatter.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Kombinationssæreje er den mest anvendte særejeform.

Ved kombinationssæreje er arven/gaven særeje både i tilfælde af dit barns skilsmisse/separation samt i tilfælde af, at dit barns ægtefælle dør før dit barn.

Værdien af arven/gaven skal derfor ikke deles med din svigersøn/svigerdatter, hvis dit barn bliver skilt, ligesom værdien heller ikke skal deles med dødsboet efter din svigersøn/svigerdatter.

Hvis dit barn dør før dennes ægtefælle, da er arven/gaven dog ikke særeje, hvorfor ægtefællen får mulighed for at sidde i uskiftet bo med arven/gaven, ligesom værdien indgår i ægtefælleskiftet mellem dit barns dødsbo og dennes længstlevende ægtefælle.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til særeje, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vores afdeling for skat og Private Client har solid erfaring på området, og vi kan hjælpe dig med at udarbejde et gavebrev eller et testamente, der indeholder lige netop dit ønske om særeje for dit barn/dine børn.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne