Nyheder

Faldgruber ved entreprenørens sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er forbundet med en række problemstillinger, herunder 1) hvornår entreprenøren skal stille sikkerhed, 2) hvad der skal stilles sikkerhed med, 3) hvad der stilles sikkerhed for, 4) hvor stor sikkerheden skal være samt 5) hvornår sikkerhedsstilleren skal betale. Denne artikel stiller skarpt på disse fem gængse problemstillinger.

Hvornår skal entreprenøren stille sikkerhed?

Formålet med sikkerhedsstillelse - set fra bygherrens side - er at opnå sikkerhed for det tilfælde, at entreprenøren kollapser økonomisk. Et økonomisk kollaps indebærer selvsagt betydelige omkostninger, som bygherren ønsker sikkerhed for.

Uden en aftale har bygherren ikke krav på, at entreprenøren stiller sikkerhed. Som oftest vedtager parterne dog AB – nu AB18 - og i så fald skal entreprenøren stille sikkerhed i overensstemmelse med AB 18 § 9.

Entreprenøren skal stille sikkerhed ”senest 8 dage efter, at entrepriseaftalen er indgået." I modsat fald vil bygherren have adgang til at ophæve aftalen - det gælder dog kun, så længe arbejdet ikke er påbegyndt. Når først arbejdet er begyndt, kan bygherren kun hæve, hvis han ikke har tilstrækkelig sikkerhed i det udførte arbejde. Bygherren kan i så fald holde penge tilbage.

Hvad stiller entreprenøren sikkerhed med?

Sikkerheden stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

Selvom det ikke er entydigt, hvornår en sikkerhed er ”betryggende”, må det være klart, at aktier/værdipapirer i diverse selskaber ikke opfylder kravet. Heller ikke kautioner fra et moderselskab kan som udgangspunkt opfylde kravet.

Et pant fra entreprenøren kan anses for at være betryggende. I så fald bør bygherren pga. omstødelsesrisiko sørge for, at pantet stilles i forbindelse med aftalens indgåelse.

Hvad stiller entreprenøren sikkerhed for?

Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Det følger direkte af AB 18 § 9, stk. 2.

Med andre ord er alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entrepriseaftalen sædvanligvis omfattet. Det omfatter derfor også tilfælde, hvor bygherren har udbetalt for meget entreprisesum.

Tilbagebetalingskrav, der har karakter af ”likviditetsforstrækninger”, er imidlertid undtaget fra dækning på sikkerhedsstillelsen. Det skyldes, at bygherren i de tilfælde bevidst har ydet entreprenøren pengelån/kredithjælp. Bygherrens deliktserstatningskrav (erstatning uden for kontrakt) og krav i anledning af produktansvar antages også at være undtaget.

Da garantiteksten er afgørende, bør bygherren og entreprenøren selvsagt sætte sig ind i denne.

Hvor stor skal sikkerheden være?

Indtil aflevering skal sikkerheden svare til 15 % af entreprisesummen, jf. AB 18 § 9, stk. 3. Dog skal den kun udgøre 10 % ved ”fuldt færdige i rater”, f.eks. levering af hårde hvidevarer, jf. AB 18 § 9, stk. 4.

Ved aflevering nedskrives sikkerheden til 10 % af entreprisesummen. Bygherren kan anmode om, at de 10 % opgøres som entreprisesum med tillæg/fradrag af mer- eller mindrearbejder. Dog maks. 15 %.

1 år efter aflevering nedskrives sikkerheden til 2 % af entreprisesummen, jf. AB 18 § 9, stk. 5, medmindre bygherren skriftligt har fremsat reklamation over mangler forinden.

5 år efter aflevering nedskrives sikkerheden til 0 %. jf. AB 18 § 9, stk. 6, medmindre bygherren skriftligt har fremsat reklamation over mangler forinden.

Hvornår skal sikkerhedsstilleren betale?

Udbetaling af sikkerheden sker ved bygherrens samtidige meddelelse til entreprenøren og garant. Meddelelsen skal indeholde 1) nøje angivelse af arten og omfanget af entreprenørens misligholdelse og 2) størrelsen af det beløb, som bygherren ønsker udbetalt.

Udgangspunktet er, at beløbet udbetales inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er modtaget. Det gælder dog ikke, hvis entreprenøren har fremsat begæring om sagkyndig beslutning inden da.

Har du brug for DAHLs hjælp?

Hos DAHL har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du sidder med tvister eller har andre spørgsmål.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne