Nyheder

Arbejdsfordeling skal hjælpe virksomheder med at undgå afskedigelser

En ny trepartsaftale om en midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked medfører, at arbejdsgiverne kan fordele arbejdet mellem de ansatte medarbejdere og sende dem hjem på dagpenge i perioder, hvor der ikke er behov for dem. Flere får hermed mulighed for at fastholde en større del af arbejdsstyrken på trods af corona-krisen.

Trepartsaftalen om arbejdsfordeling

Den nye arbejdsfordelingsaftale giver private virksomheder mulighed for at fordele det arbejder, der er, i mellem alle typer af medarbejdere. Herved kan arbejdsgiveren undgå at afskedige flere medarbejdere.

Medarbejdere, som er ansat i en af de virksomheder, som vælger at anvende ordningen, skal være sendt hjem i mindst 20 procent af arbejdstiden og maksimalt 50 procent af arbejdstiden i gennemsnit målt over fire uger for, at ordningen gælder.

Medarbejderne får fuld løn, når de arbejder og en forhøjet dagpengesats for de timer, de ikke arbejder. Den maksimale dagpengesats er i den forbindelse blevet forhøjet til 23.000 kr. pr. måned for en fuldtidsledig, hvilket er svarende til ca. 20 procent over den normale dagpengesats. Medarbejdere, som er omfattet af ordningen, kan derfor få op til ca. 143,5 kr. i timen imens de er på dagpenge i ordningen. Forhøjelsen finansieres primært af et arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget bliver opgjort forholdsmæssigt og bidraget reduceres derfor, hvis en arbejdsgiver ikke anvender arbejdsfordelingen i en hel kalendermåned. I praksis skal arbejdsgiveren udbetale G-dage til medarbejderen, som ikke modtager dagpenge for de pågældende dage. G-dagene skal udbetales sammen med den ordinære løn til medarbejderen. Staten dækker differencen mellem dagpengesatsen og satsen for G-dage.

Begrænsninger og varighed

Trepartsaftalen om arbejdsfordeling er en supplerende ordning, som kører sideløbende med de eksisterende ordninger, som fortsætter uforandret. Der kan ikke anvendes arbejdsfordelinger efter forskellige ordninger på samme tid i samme virksomhed.

Trepartsaftalen er gældende indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder. Det betyder, at virksomheder, som f.eks. påbegynder ordningen i december 2020, kan fortsætte ordningen op til 4 måneder ind i næste år. Arbejdsfordelingen skal dog være igangsat senest den 31. december 2020.

Kravene til at anvende arbejdsfordeling på din arbejdsplads

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at der er flere krav, som skal opfyldes for, at du kan benytte arbejdsfordelingsordningen.

I perioden, hvor arbejdsfordelingsordningen er gældende i virksomheden, må du ikke ansætte nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller anvende vikarer fra vikarbureauer i en afdeling, hvor der er en aktiv arbejdsfordeling efter ordningen. Nyansatte medarbejdere vil være omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen.

I forbindelse med arbejdsfordelingen skal de omfattede medarbejdere have en frigørelsesmulighed, så medarbejderne kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde med længere arbejdstid.

Som arbejdsgiver har du ikke mulighed for at afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. I så fald vil grundlaget for arbejdsfordeling og udbetaling af supplerende dagpenge ophøre.

Arbejdsfordelingen efter den nye ordning skal anmeldes til jobcenteret i kommunen, hvor din virksomhed er placeret senest på samme tid som arbejdsfordelingen træder i kraft. Arbejdsfordelingen skal omfatte enten hele virksomheden eller en afdeling eller produktionsenhed i virksomheden. Både fuldtidsansatte og deltidsansatte i afdelingen skal være omfattet af arbejdsfordelingsordningen.

Det er muligt, at medarbejderne får udbetalt dagpenge under arbejdsfordelingen, selvom der arbejdes mere end forudsat i den anmeldte arbejdsfordeling. Dette gælder dog kun, hvis arbejdet skyldes et uforudset og kortvarigt behov for arbejdskraft.

Der er mulighed for, at medarbejdere, som er omfattet af arbejdsfordelingen, kan gennemføre opkvalificeringsforløb i de perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Indførelse ved lov

Trepartsaftalen indføres ved lov på et område, der ellers er reguleret via overenskomster. Herved sikres det, at ordningen kan udbredes til hele det private arbejdsmarked, uanset om der er overenskomst på arbejdspladsen eller ej. Ordningen gælder både timelønnede og funktionæransatte medarbejdere på det private arbejdsmarked.

FH, DA og regeringen skal mødes igen i november 2020 og følge op på ordningen og drøfte en eventuel forlængelse af ordningen. Læs mere om trepartsaftalen om arbejdsfordeling.

Har din virksomhed brug for hjælp?

Hos DAHL er vi klar til at rådgive dig og din virksomhed om den nye trepartsaftale om arbejdsfordeling og andre arbejdsretlige spørgsmål. Vores erfaring viser, at der i forbindelse med coronakrisen løbende opstår arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, som kræver kompetent rådgivning og sparring. Vores team har stor erfaring med at håndtere jeres aktuelle udfordringer inden for juridisk HR.

Kontakt en af vores specialister, som er klar til at hjælpe med dine spørgsmål.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne