Nyheder

Ejendomsvurderingerne er udskudt – og hvad så?

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger er udskudt et år, til sommeren 2021. Det betyder imidlertid ikke, at du kan glemme alt om ejendomsvurderinger det næste år. Flere nye regler betyder, at du allerede nu skal være opmærksom. Få indblik i disse!

Skatteministeriet meddelte den 2. september 2020, at udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger er udskudt – igen. Det er nu ministeriets forventning, at de første vurderinger kan udsendes i sommeren 2021, og altså ikke i andet halvår 2020, som det senest har været planen.

Ejendomsvurderingsloven er imidlertid allerede trådt i kraft. Dette skete den 1. januar 2018. Vurderingerne befinder sig derfor i øjeblikket i en slags overgangsperiode mellem det nye og det gamle vurderingssystem. Det betyder også, at selvom de nye vurderinger endnu ikke er udsendt – og først udsendes i sommeren 2021, er der allerede en række lovændringer, som er trådt i kraft, og som man som ejendomsejer derfor skal være opmærksom på. Disse gennemgås i det følgende.

Suspension af genoptagelsesmuligheden

I de seneste 10 år er størstedelen af vurderingerne fremført, dvs. der ikke er foretaget nye vurderinger. Kun i de tilfælde, hvor der har været ændret på ejendommen eller grunden, herunder i anvendelses- og udnyttelsesmulighederne, er der sket en omvurdering. Det har derfor kun været muligt at klage over nye omvurderinger men ikke over de videreførte vurderinger.

Hvis der f.eks. har været tale om en faktuel fejl i vurderingerne, har det imidlertid alligevel været muligt at få en vurdering genoptaget. Denne genoptagelsesmulighed har Folketinget imidlertid suspenderet med udgangen af oktober 2020.

Genoptagelsesmuligheden er særligt relevant i de situationer, hvor vurderingen indeholder faktuelle fejl, idet disse kan medføre en forkert vurdering. En forkert vurdering kan have betydning for opgørelsen af ejendomsskatten eller ejendomsværdiskatten. I flere situationer kan man dog også opleve, at den forkerte vurdering ikke har nogen betydning for den løbende beskatning, men kan få det f.eks. i tilfælde af et salg, enten ved vurderingen af om ejendommen kan sælges skattefrit eller ved beregningen af tinglysningsafgiften.

Det er derfor en god ide at undersøge, om der er faktuelle fejl i vurderingen, som kan medføre en genoptagelse. Dette gælder særligt, fordi anmodning om genoptagelse skal være indsendt senest den 31. oktober 2020. Fra og med den 1. november 2020 vil det nemlig ikke længere være muligt at få genoptaget tidligere vurderinger.

Hos DAHL er vi gerne behjælpelig med at vurdere, om der er faktiske forhold, som kan begrunde en genoptagelse eller helt konkret bistå med anmodningen om genoptagelsen.

Fritagelse for stigninger i grundskyld ved nye vurderinger

Der foretages ikke længere løbende vurderinger, men der foretages omvurderinger, hvis der sker ændringer på ejendommen. Dette gælder særligt, hvor der sker ændringer i en ejendoms anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder.

Hvis plangrundlaget for en erhvervsejendom ændres, sådan at der kan bygges andet eller mere på grunden end hidtil, vil dette oftest resultere i en forhøjelse af ejendomsvurderingen. Dette gælder også, selvom de nye muligheder i mange situationer ikke skaber nogen værdi for ejeren, fordi de i praksis ikke anvendes.

Samtidig med indførelsen af Ejendomsvurderingsloven, blev der imidlertid også indført en mulighed for, at ejendomsejere kunne blive fritaget for sådanne stigninger i grundskylden, hvis stigningen skyldtes nye muligheder i planlovgivningen.

En eventuel fritagelse gælder i op til 10 år, og kun så længe at ejendomsejeren ikke udnytter de nye muligheder på grunden, som ændringerne i planlovgivningen har medført.

Vores specialistteam bistår gerne med vurderingen af, om der er mulighed for at kunne opnå en sådan fritagelse og udarbejde en anmodning herom.

Deklarationsproceduren

Når de nye ejendomsvurderinger udsendes, vil første skridt være, at du som ejendomsejere får tilsendt en lang række faktuelle oplysninger på din ejendom svarende til det, som Vurderingsmyndighederne har adgang til om ejendommen fra de offentlige registre.

Herefter vil du som ejendomsejer have 4 uger til at gøre indsigelser mod de registrerede oplysninger, hvis der er faktuelle forkerte oplysninger. Gør du ikke indsigelse eller sker dette ikke inden udløbet af 4-ugers fristen, indgår de registrerede oplysninger i vurderingen.

Det må forventes, at denne deklarationsprocedure bliver overordentlig komprimeret. Der vil være rigtig mange faktuelle ting, som man skal forholde sig omkring sin ejendom, og det på meget kort tid. Overholder man ikke tidsfristen, er det umiddelbart svært at få ændret oplysningerne – og vurderingen efterfølgende.

Det er derfor vores anbefaling, at dus som ejendomsejer kommer i gang med dette arbejde i god tid – og gerne allerede nu, inden genoptagelsesmuligheden suspenderes. Hvis du får tjekket op på alle de faktuelle forhold, som er er registreret på ejendomme nu, er du på forkant med deklarationsproceduren, når den kommer.

Vi er klar til at bistå med en gennemgang af de faktuelle oplysninger på din ejendom og med at korrigere eventuelle forkerte registreringer i de offentlige registre.

Tilbagebetalingsordningen – Et opgør med forkerte vurderinger

Hvis du indtil nu har haft en for høj vurdering af din ejendom og derfor har set frem til en ny og dermed lavere beskatning, gør der selvfølgelig rigtig ondt, når nu de nye vurderinger igen bliver udskudt.

Samtidig med udsendelsen af de nye vurderinger, vil der dog blive gennemført en tilbagebetalingsordning, sådan at der sker et opgør med de vurderinger, der var for høje, og som der derfor er betalt for meget i ejendomsskat og ejendomsværdiskat af.

De for meget betalte skatte, som tilbagebetales, forrentes med en skattefri rente på 6,2 % p.a. Dette er høj forrentning og økonomisk set kan det derfor blive en god forretning, at vurderingerne igen er udskudt.

Hvis ikke man har udsigt til at få tilbagebetalt for meget betalte ejendomsskatter – f.eks. fordi ens vurdering faktisk har været for lav, kan man dog også glæde sig over udskydelsen af de nye vurderinger, fordi man nu i endnu et år har udsigt til en lavere ejedomsbeskatning. Hvis ens ejendom har været vurderet for lavt, vil der ikke komme en ”ekstraopkrævning” i forbindelse med de nye vurderinger.

DAHL Advokatpartnerselskab er eksperter inden for ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning. Hvis du har spørgsmål til din eksisterende vurdering, de faktuelle oplysninger på din ejendom eller konsekvenserne af de nye vurderinger, herunder udskydelsen af udsendelsen af de nye vurderinger, er du derfor meget velkommen til at kontakte os.

Download gratis bog om den nye ejendomsvurderingslov

Vores specialister har udarbejdet en publikation, hvormed du får en udførlig gennemgang af den nye ejendomsvurderingslov. Med bogen får du indblik i lovens nye aspekter samt et systematisk overblik over de forandringer, som den nye lov medfører.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne