Nyheder

Er dine tilbud, rabatter og priser vildledende?

Som virksomhedsejer skal du være særligt påpasselig, når du udformer reklamer med tilbud og priser. I tre nye sager har Forbrugerombudsmanden uddelt store bøder og politianmeldt virksomheder for at være vildledende i markedsføringen af produktegenskaber og priser. Få indsigt i sagerne, så du ikke falder i samme fælde og dermed risikerer bøder og i værste fald at skade dit image.

Forbrugerombudsmanden har i tre nye sager politianmeldt og uddelt bøder til flere virksomheder for at have overtrådt markedsføringsloven og vildledt deres kunder. Konsekvenserne er store – de økonomiske bøder og politianmeldelser er en ting, noget andet er den skade, som vildledning af kunder, gør på virksomhedens image. Få et kort overblik over de tre sager samt vores anbefalinger til, hvordan du kan undgå at falde i samme fælde.

Et pristillæg som et ”miljøtillæg”                                                             

I den ene sag havde flere dealsites ifølge Forbrugerombudsmanden vildledt kunderne ved at betegne et pristillæg som et ”miljøtillæg”, selvom pristillægget ikke var begrundet i miljømæssige hensyn. Samtidig havde de ikke tydeligt oplyst om pristillæg i tilknytning til prisen for forskellige kro- og hotelophold, og dermed havde de vildledt kunderne til at tro, at tilbuddet var bedre, end det rent faktisk var. Et af dealsitene havde forsøgt at angive ”pris fra…” for at synliggøre, at prisen kunne variere de forskellige dage. I realiteten kunne kunden dog kun få opholdet til ”fra-prisen” en dag ud af ugens syv dage, og derfor var ”fra-prisen” reelt irrelevant for de fleste kunder og derfor vildledende. Resultatet af sagen var, at et dealsite betalte 120.000 kr. i bøde, mens to andre dealsites blev politianmeldt.

Vores anbefalinger:

  • Oplys dine kunder tydeligt om pristillæg i nær tilknytning til prisen. Når du reklamerer for et tilbud på et produkt, skal du tydeligt oplyse om pristillæg i tilknytning til prisen. Vi anbefaler, at du oplister pristillæg på samme side som tilbudsprisen, så kunden ikke skal klikke på et link eller scrolle helt ned i bunden af en hjemmeside for at se pristillæggene. Kunden skal tydeligt og let kunne se hvilke pristillæg, der skal tages i betragtning, inden kunden afgiver sit køb.
  • Dine pristillæg må ikke fremstå som lovpligtige afgifter. Derfor må du ikke betegne et pristillæg som f.eks. ”miljøtillæg”, hvis pristillægget ikke er begrundet i miljøhensyn, eller hvis der ikke er tale om et lovbestemt gebyr, som kunden er forpligtet til at betale. Af den grund anbefaler vi også, at du ikke bruger betegnelsen ”afgift” om et pristillæg, der ikke er lovbestemt.

”50 % på alle glas” – når tilbuddet er betinget

I den anden sag havde en optikerkæde vildledt deres kunder ved at reklamere med ”50 % på alle glas” i en reklame uden at tydeliggøre, at tilbuddet kun var gældende, hvis man også samtidig købte et brillestel til fuld pris. Optikerkæden havde skrevet i reklamen, at rabatten kun gjaldt, hvis kunden købte et brillestel, men denne rabatbetingelse var skrevet med en væsentlig mindre skrift og på en væsentlig mindre synlig måde end ”50 %-rabatten”. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at kunden nemt kunne overse rabatbetingelsen og derfor vildledes til at tro, at tilbuddet var bedre, end det reelt var. Den vildledende udformning af ét tilbud i reklamen kostede optikerkæden 300.000 kr. i bøde.

Vores anbefalinger:

  • Skriv tilbudsbetingelser tydeligt og i direkte tilknytning til tilbuddet. Når du reklamerer for dine varer/ydelser, er det vigtigt, at du ikke giver dine kunder urigtige oplysninger eller vildleder dem til at tro, at de får et bedre tilbud, end de reelt gør. Ellers er det i strid med vildledningsforbuddet. Skriver du, at der er ”50 % på alle solbriller”, men undlader at oplyse, at rabatten kun opnås ved samtidigt køb af briller, har du vildledt dine kunder.
  • Undgå at camouflere tilbudsbetingelser med en væsentligt mindre skrift, utydelig skrifttype eller farve i dine reklamer. Du skal give dine kunder alle de nødvendige oplysninger om et tilbud på en måde, så kunden ikke nemt overser tilbudsbetingelser, hvis denne hurtigt skimmer tilbuddet. Det er eksempelvis vildledende, hvis betingelsen for at gøre brug af en given rabat er skrevet med væsentligt mindre bogstaver eksempelvis nederst i reklamen, mens rabatten er skrevet med store bogstaver og fremhævet ved brug af grafiske hjælpemidler.
  • Skriver du ikke tilbudsbetingelserne lige under tilbuddet, så markér med en *, at kunden skal læse videre længere nede på samme side.

Brug af en såkaldt ”fra-pris”

I den tredje sag havde en bilimportør vildledt deres kunder med en annonce, hvori det fremgik, at kunderne til en pris fra 274.995 kr. kunne købe en elbil, der kunne køre op til 449 kilometer på en opladning. For den annoncerede fra-pris kunne kunderne dog kun købe en elbil af den annoncerede model med en rækkevidde på op til 289 kilometer. Hvis kunderne ville have elbilen med en rækkevidde på 449 kilometer på en opladning, skulle de betale en højere pris end angivet. Bilimportøren havde altså reklameret med en fra-pris for en anden og billigere variant af elbilen end den, der var vist og givet oplysninger om i annoncen. Annoncen med den vildledende pris, der blev vist i kun to bilmagasiner, kostede bilfabrikanten en politianmeldelse og en bøde på 150.000 kr. til bilimportøren.

  • Brug en ”fra-pris”, hvis prisen kan variere og sørg for, at fra-prisen reelt er en pris, som kan opnås for den vare/ydelse med de(n) egenskaber, der reklameres for. Der skal være sammenhæng mellem de egenskaber, som du fremhæver i dine reklamer og den oplyste fra-pris. Hvis du reklamerer for en vare/ydelse, hvor kunden kan tilkøbe ekstraudstyr, er det vigtigt, at kunden ikke får det indtryk, at ekstraudstyret følger med i standardvaren og dermed er inkluderet i en oplyst fra-pris.

Vil du sikre, at dine kunder får en god kundeoplevelse?

En bøde på eksempelvis 300.000 kr., fordi du ikke har styr på, hvordan du udformer dine reklamer med særlige rabatter og priser, gør måske ikke ondt økonomisk. Men det kan få stor betydning for dine kunder og deres opfattelse af din virksomhed. I nogle tilfælde skal der kun én undrende kunde til, førend der ligger en klage på din markedsføring ved Forbrugerombudsmanden. Sagen om optikerkæden, sagen om elbilen og den seneste sag om en influencers overtrædelse af forbuddet med skjult reklame er igangsat på baggrund af en enkelt kundes klage til Forbrugerombudsmanden. Der er altså flere gode grunde til at sikre, at din markedsføring overholder markedsføringslovens spilleregler. Du kan læse Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring her.

DAHL yder rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten – særligt med fokus på digital markedsføring på internettet og på sociale medier. Vi hjælper jer bl.a. med at sikre, at jeres markedsførings- og e-handelsplatforme, herunder jeres hjemmeside, opfylder markedsføringslovens spilleregler. Vi tilbyder f.eks. at foretage et markedsføringsretligt compliancetjek af jeres hjemmeside, hvor vi gør jer opmærksomme på markedsførings- og forbrugerretlige faldgruber og hjælper jer med at sikre compliance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne