Nyheder

Ny markedsmisbrugsforordning ændrer reguleringen af børsnoterede selskaber

Med den nye markedsmisbrugsforordning vil flere selskaber blive omfattet af reglerne om markedsmisbrug, og der kommer nye regler for bl.a. insiderhandel, oplysningspligt, kursmanipulation, interne regler m.m.

Fra den 3. juli 2016 gælder forordning 596/2014 af 16. april 2016 om markedsmisbrug også kaldt markedsmisbrugsforordningen. Der er tale om markante ændringer i de danske børsregler, og det er derfor centralt for børsnoterede virksomheder samt investorerne at være forberedt til disse ændringer.

Baggrunden for vedtagelsen af markedsmisbrugsforordningen er særligt behovet for en ensartet EU-lovgivning om markedsmisbrug, der mere klart definerer de gældende regler i alle medlemsstater. Herved bliver det lettere for børsnoterede selskaber at operere på tværs af EU’s grænser. 

Reglerne om markedsmisbrug er fastlagt i en forordning, og reglerne finder derfor direkte anvendelse i Danmark. Markedsmisbrugsforordningen erstatter markedsmisbrugsdirektivet, der er gennemført i dansk ret i værdipapirhandelsloven.

De væsentligste ændringer for børsnoterede selskaber

Ændringerne som følge af markedsmisbrugsforordningen vil bl.a. have betydning for insiderlister, indberetning af ledende medarbejders transaktioner, offentliggørelse af intern viden, interne regler, stabilisering og tilbagekøbsprogrammer, whistleblowerordninger, kursmanipulation, insiderhandel m.fl.

Følgende udvalgte emner skal dit selskab som minimum have styr på inden den 3. juli 2016.

Insiderlister

Insiderlister skal fremadrettet udarbejdes efter et fast format og føres elektronisk, og der skal således anvendes nye standardskabeloner for insiderlister. Der gælder tilsvarende et krav om straks at ajourføre insiderlisterne.

Med de nye regler er der endvidere kommet flere indholdskrav til insiderlister. Et af kravene er, at personer opført på en insiderliste skriftligt skal anerkende de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger af opførelsen på listen.

Ledende medarbejders transaktioner

Med den nye markedsmisbrugsforordning er der kommet mere deltaljerede regler til indberetningen af ledende medarbejders transaktioner.

Der er bl.a. indført ensartede bestemmelser om, at de oplysninger, der anmodes om, skal indberettes og offentliggøres ved anvendelse af en standardformular.

Derudover kan det bl.a. nævnes, at

  • indberetningsfristen er forlænget til tre arbejdsdage, hvor det før var 2 hverdage
  • de ledende medarbejdere har pligt til at indberette transaktioner til selskabet
  • der er sket en udvidelse af de transaktioner, der udløser indberetningspligt
  • selskabet skal udarbejde en liste over de ledende medarbejdere eller personer med nær tilknytning til dem
  • grænseværdien for, hvornår transaktioner skal indberettes, forventes hævet fra EUR 5.000 til EUR 20.000. 


Offentliggørelse af intern viden

Offentliggørelse af intern viden skal ske hurtigst muligt. Desuden fremgår det nu direkte, at mellemtrin eller stadie i en langvarig proces i sig selv kan udgøre intern viden, der skal offentliggøres.

Markedsmisbrugsforordningen fremrykker oplysningspligtens indtræden ved længerevarende processer, og børsnoterede selskaber bør være opmærksom på denne ændring.

Et børsnoteret selskab kan vælge at udsætte offentliggørelsen af intern viden, såfremt

  • offentliggørelse af intern viden vil skade selskabets legitime interesser
  • udsættelsen af offentliggørelse ikke vil vildlede offentligheden
  • fortrolighed omkring forholdet  kan opretholdes


Med de nye regler skal der efterfølgende ske underretning til Finanstilsynet om udsættelsen, ligesom selskabet skal udarbejde en skriftlig redegørelse vedrørende udsættelsen. Det er endnu ikke fastlagt, om den skriftlige redegørelse kun skal foreligge, hvis Finanstilsynet konkret anmoder herom.

Interne regler

Det skal slutteligt fremhæves, at markedsmisbrugsforordningen ikke stiller krav om interne regler, men virksomheden bør forholde sig til, om sådanne fortsat ønskes.

Vi bistår dig gerne med rådgivning og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, så din virksomhed lever op til de nye regler, når de træder i kraft den 3. juli 2016.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne