Nyheder

COVID-19: Ny aftale sikrer økonomisk hjælp til barer, restauranter og caféer

Dele af dansk erhvervsliv har de sidste uger fået indskrænket åbningstiderne på grund af et stigende antal med corona-smitte. Nu er regeringen og en række partier klar med økonomisk kompensation til barer, restauranter og caféer, som lider under de delvise forbud mod at holde åbent.

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet aftalt at kompensere barer, restauranter og caféer mv., der har fået indskrænket åbningstiden pga. smitteudviklingen og dermed lider økonomisk. Læs mere her.

Aftalen indebærer:

 • Kompensation for faste omkostninger til barer, caféer, restauranter mv., som har fået indskrænket deres åbningstider, og som følge af det har haft en omsætningsnedgang på mindst 35 %
  • Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde tolv trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct., og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover.
 • Kompensation til selvstændige ejere af barer, caféer, restauranter mv., som lider et omsætningstab på mindst 30 % som følge af de indskrænkede åbningstider
  • Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned, som i den eksisterende ordning.
 • Kompensation til underleverandører
  • Underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver pålagt en begrænsning i åbningstiden, er også kompensationsberettigede som i den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, såfremt de kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid.
 • Kompensation til eventarrangører
  • Arrangører, der er hovedansvarlige for aflyste arrangementer eller udsatte arrangementer med 350 deltagere eller derover, har efter de nærmere fastsatte regler fortsat mulighed for at ansøge om kompensation via arrangørordningen, frem til og med den 31. oktober 2020.
 • 100 mio. kr. til yderligere økonomisk hjælp til branchen

Aftalen rummer ingen lønkompensation, og dette har mødt kritik blandt de ramte virksomheder. I aftalen opfordres de ramte virksomheder til at benytte sig af trepartsaftalen om arbejdsfordeling. Du kan læse mere om arbejdsfordeling her.

Yderligere kompensation i vente

Kompensationen kan udvides til andre brancher, hvis de på samme måde bliver ramt af lignende restriktioner. Samtidig er der yderligere tiltag på vej, idet der i aftalen er afsat 100 mio. kr. til yderligere økonomisk hjælp til branchen. Regeringen og aftaleparterne skal mødes i denne uge for at blive enige om fordelingen af denne økonomisk kompensation til de ramte virksomheder.

Aftalens varighed

Kompensationen gælder i første omgang til 31. oktober 2020, men der er mulighed for at forlænge året ud. Aftalen har tilbagevirkende kraft fra den 19. august 2020, hvor den første regionale nedlukning af barer, caféer og restauranter fandt sted.

Har du spørgsmål til de nye tiltag eller generelt behov for rådgivning relateret til din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister vores Corona-Task Force.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne