Nyheder

K04 – ”Game changer” eller ”game over”?

Den var længe ventet. Og alligevel kom den lidt uventet i august 2020: K04 – Statens nye standardkontrakt for IT-drift. Kontrakten, der var tiltænkt til at udfylde et tomrum i feltet af IT-standardkontrakter. Spørgsmålet er dog, om K04 er egnet hertil? Og om den måske kom for sent?

Hvad er K04?

K04 er tiltænkt som statens standardkontrakt for IT-driftsydelser. Den supplerer de eksisterende standarder for IT-projekter K01, K02 og K03. Tanken bag er at sikre en ensartet kontrakt til den offentlige sektor, der hidtil har anvendt en blanding af forskellige typer af aftaler, herunder forskellige egenudviklede varianter.

Visionen var at sikre en ensartet kontrakt anvendt generelt i den offentlige sektor, og dermed også en nemmere og billigere udbuds- og driftsfase – både for kunden og leverandøren.

Game changer?

K04 kommer dog næppe til at opfylde visionen af en række årsager. Primært er den meget kundevenlig. Leverandøren tager således i udgangspunktet risikoen i alle forhold.

Det skal ses i kombination med kontraktens karakter. Det er et stort værk på 60 sider og med 46 bilag med relativt detaljerede bestemmelser. Den er derfor omfattende at navigere i, selv for den trænede leverandør. Hertil kommer, at kontrakten pålægger leverandøren en del spredte forpligtelser i administrationen af kontraktforholdet.

Dermed ender leverandøren med en kundevenlig kontrakt, der pålægger leverandøren risikoen for de fleste forhold, og som pålægger leverandøren en række forpligtelser, i et svært tilgængeligt format. Dette til trods for et omfattende høringssvar fra IT-Branchen i samarbejde med DAHL, der netop påpegede dette som et problem.

Leverandørens omkostninger både til deltagelsen i et udbud, men også i den efterfølgende leverance, må dermed forventes at blive bekostelig.

Game over?

K04 kan måske godt finde sin niche alligevel. Ensidige og omfattende kontrakter er ikke ukendte indenfor IT-drift. I de meget store outsourcing-projekter er der gennem mange år anvendt kontrakter af netop denne karakter. Det er muligt, da det økonomiske omfang er så stort, at der er råd til at indregne omkostninger til risiko og administration. Ligeledes, da karakteren typisk er en klassisk outsourcing, hvor en leverandør selv overtager driftsansvaret for et komplet IT-miljø i et format, som er designet netop til den konkrete outsourcing.

Indenfor dette segment – de meget store og specialdesignede outsourcing-projekter – vil K04 formentlig passe godt ind. Det er måske heller ikke noget tilfælde, at kontrakten har den velkendte opbygning og indhold kendt fra netop disse situationer.

Er der en mellemvej?

K04 er et godt håndværk. Kontrakten er gennemarbejdet og velskrevet. Den vil derfor kunne bruges som inspirationskatalog til mindre aftaler, noget som Digitaliseringsstyrelsen selv fremhæver. Spørgsmålet er dog, om denne brug er mest teoretisk.

Skalering af K04 vil kræve en betydelig indsats fra professionelle aktører. Spørgsmålet er, om der er appetit hos offentlige myndigheder til at gå med noget mindre sikkert end udgangspunktet. Eller for den sags skyld noget mere balanceret. Særligt hvis der skal betales professionelle aktører for at hjælpe hermed.

Hertil kommer, at tiden måske er på vej videre fra tankerne bag K04. Det bliver mindre og mindre almindeligt med traditionelle specialbyggede outsourcinger. Tendensen går mod standardiserede ydelser og brug af cloud-tjenester.

K04 understøtter ikke dette setup.

Er der alternativer?

Der findes standardkontrakten for drift, D17. Denne blev til gennem et samarbejde mellem såvel kunde- som leverandørorganisationer. Kontrakten er mere balanceret og mere tilgængelig. Den findes også i to ”light”-varianter til brug i mindre og standardiserede driftssituationer udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med DAHL.

Derudover er der en generel tendens i markedet mod at samle flere, men mindre ydelser fra en række standardaktører i markedet. Disse leveres alle på egne aftaler, der reelt dikteres af de bagvedliggende cloud-tjenester.

Bliver K04 en succes?

Det må tiden vise.

Hvis kontrakten gennemtvinges anvendt i alle tænkelige udbud af IT-drift indenfor den offentlige sektor – og hvis leverandørerne er risikovillig nok – vil den formentlig opnå en vis udbredelse. Det er dog uvist, om det reelt vil ske. Det skete f.eks. ikke med standarden K03 til brug ved agile IT-projekter. Denne viste sig også for omfattende og ensidig at anvende.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til K04 eller til, hvordan din virksomhed kan håndtere drift og outsourcing, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne